สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

ระบบรักษาความปลอดภัยในองค์กรโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux (ขั้นสูง) รุ่นที่ 3

ระบบรักษาความปลอดภัยในองค์กรโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux (ขั้นสูง) รุ่นที่ 3
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
   เนื่องจากปัจจุบันองค์กรและบริษัทต่างๆ ได้มีการจัดสร้างระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายในส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันรวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลระหว่างกัน จึงจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็น Router และระบบรักษาความปลอดภัย (เช่น Firewall, NIDS) ซึ่งมีทั้งที่เป็น Hardware และ Software โดยที่ราคาของอุปกรณ์ ที่เป็น Hardware มีราคาแพง ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเครือข่ายขององค์กรและบริษัท จึงเห็นควรใช้อุปกรณ์ Router และระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็น Software (Open Source) มาประยุกต์ใช้ในงานการจัดสร้างเครือข่าย (ในส่วนที่สามารถทํางานทดแทนได้)
วันที่จัดงาน
วันที่ 19-22 กันยายน 2560
หัวข้ออบรมสัมมนา
  1. ความรู้เบื้องต้นระบบเครือข่ายและจุดอ่อนของระบบ และการจัดการ IP Address  
  2. ชนิดและประเภทการโจมตีบนเครือข่าย  
  3. วิธีการตรวจสอบการโจมตีเครือข่าย  
  4. การทํา Server Security บนระบบปฏิบัติการ Linux และการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  
  5. การติดตั้งระบบ Router ให้กับระบบปฏิบัติการ Linux  
  6. การติดตั้ง Static Routing, Dynamic Routing  
  7. การติดตั้ง NAT  
  8. การติดตั้ง Firewall ในระบบ Router  
  9. การติดตั้ง Network Intrusion Detection System (Snort)  
  10. การติดตั้งระบบ VPN ให้กับระบบปฏิบัติการ Linux ในการให้บริการแก่เครื่องลูกข่าย
วิทยากร
อาจารย์ สุรการ ดวงผาสุข
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
มีความรู้และสามารถใช้ Computer เบื้องต้นได้

มีความรู้พื้นฐานคําสั่งของระบบปฏิบัติการ Unix เบื้องต้น

มีความสนใจในเทคโนโลยีใหม่

สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 6,500.00 บาท ค่าใช้จ่าย

6,500.00 บาท

โปรโมชั่น

1.สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

2.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%

3.ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร รับส่วนลด 10%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้ติดต่อ:สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :029883655 ต่อ 2333-4

หากท่านต้องการสมัคร ระบบรักษาความปลอดภัยในองค์กรโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux (ขั้นสูง) รุ่นที่ 3
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


7500บาท
เชิญอบรมหลักสูตร AutoCAD รุ่นที่ 14 วันที่ 25-27 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2800บาท
เชิญอบรมหลักสูตร สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับงานดูแลและบริการลูกค้า (English for Customer Care)
5000บาท
เชิญอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300) รุ่นที่ 25
56900บาท
ท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคที่เข้มข้นมากขึ้น ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกงานจริง 3 เดือน ในครัวโรงแรมระดับมาตรฐาน
6500บาท
เชิญอบรมหลักสูตร การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วยภาษา C#.NET (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 6
4500บาท
เชิญอบรมหลักสูตร ระบบสื่อสารไร้สาย 3G/4G (3G/4G Wireless Communication Systems)
4900บาท
สร้างธุรกิจให้แข็งแรง ด้วยออนไลน์ ISMED ช่วยเหลือ SMEs ที่ต้องการสร้างช่องทางการจำหน่าย และการตลาดแนวรุกออนไลน์ด้วย 3 หลักสูตรเข้มข้น เน้นการทำ Workshop เป็นหลักเพื่อสร้างทักษะที่สำคัญให้กับผู้ประกอบการสามารถใช้สื่อออนไลน์ที่มีอยู่โดยเสียค่าใช้จ่ายแบบสบาย
2800บาท
การวาง Business Concepts เมื่อเริ่มคิดทำธุรกิจหัวข้อสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องคิดให้ลงตัวได้เร็วที่สุด คือ การสร้าง Concept ให้กับผลิตภัณฑ์เพราะผลิตภัณฑ์ที่มี Concept เป็นของตัวเองจะง่ายต่อการจดจำและนำไปสู่การสร้าง BRAND โดยเฉพาะในยุคนี้การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มี
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่างศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility รวมถึงหน่วยงานร่วมดำเนินการอื่นๆ ทั้งจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษา กับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม