สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

CONFIRM อบรม Up to date กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ และ ประเด็นสำคัญด้านกฎหมายแรงงานที่นายจ้างมักทำผิดจนแพ้คดี วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560

CONFIRM อบรม Up to date กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ และ ประเด็นสำคัญด้านกฎหมายแรงงานที่นายจ้างมักทำผิดจนแพ้คดี วันศุกร์ที่ 15 กันยายน  2560
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

สำรองที่นังกรุณาติดต่อ                   


ทีมงาน HR DEE SOLUTION


เบอร์โทรศัพท์ 087 0718100

วันที่จัดงาน

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560

หัวข้ออบรมสัมมนา

สำรองที่นังกรุณาติดต่อ                   


ทีมงาน HR DEE SOLUTION


เบอร์โทรศัพท์ 087 0718100

วิทยากร

วิทยากรและที่ปรึกษาคดีแรงงาน 


 อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา


บรรยายภาษากฎหมายที่เข้าใจง่าย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

HR มือเก่ามือใหม่ ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท สุขุมวิทซอย 6

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 2,900.00 บาท

ท่านละ 2,900 บาท จากราคาปกติ 3,900 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:HR DEE SOLUTION
ชื่อผู้ติดต่อ:K.TUK
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0870718100

หากท่านต้องการสมัคร CONFIRM อบรม Up to date กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ และ ประเด็นสำคัญด้านกฎหมายแรงงานที่นายจ้างมักทำผิดจนแพ้คดี วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


2975บาท
ปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้พนักงาน มีความผูกพันธ์กับองค์กรมากขึ้้น เนื่องจากการปฎิบัติตัวเองของพนักงานไม่ค่อยมีความรักต่อองค์กร ไม่มองว่าองค์กรเป็นเสมือนบ้านของตัวเองเหมือนในอดีต ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างเช่น การมีทัศนคติเชิงลบต่อองค์ก
8000บาท
การฝึกอบรมเป็นวิธีการในการพัฒนา “คน” ที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง และการฝึกอบรมที่ดีจะต้องมีการวางแผนและการเตรียมการที่ดีและเป็นระบบ โดยวิทยากรต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ ฝึกอบรมและแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรมอย่างถูกต้อง
3900บาท
ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง พร้อมที่จะทำงานเชิงรุกด้วยการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาทำงานได้อย่างเต็มที่
3800บาท
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันสูงมาก และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการช่วงชิงและรักษาฐานลูกค้าไว้เพื่อให้องค์กรอยู่รอดรวมถึงความเป็นหนึ่งเดียวของธุรกิจนั้นๆ จึงทำให้ทุกองค์กรต้องมีการปรับปรุงวิธีการทำงานและกระบว
3900บาท
เพราะกฎหมายแรงงานใหม่ มีการประกาศเพิ่มเติมหลายประเด็น ข้อบังคับการทำงานเก่า ถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ และปรับให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน
3900บาท
เพราะกฎหมายแรงาน มีการปรับเพิ่มใหม่หลายประเด็นที่บังคับใช้แล้ว และกำลังจะบังคับใช้ในปี 2561 เช่น การเกษียณ 60 ปีต้องจ่ายค่าชดเชย การลากิจ ลาไปตรวจครรภ์ การจ่ายค่าชดเชย 400 วัน นายจ้างจะเตรียมการรับมือล่วงหน้าอย่างไ
3500บาท
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานธุรการได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานธุรการ เห็นความสำคัญของงานธุรการ และมีทัศนคติที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดกำลังใจในการทำงาน และทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล ตามมาตรฐาน
3900บาท
เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านเทคนิคการแก้ปัญหาและการบริหารลูกน้องอย่างมีประสิทธิภพให้กับหัวหน้างานได้อย่างถูกต้อง
3250บาท
แผนอบรมดี สรุปงานยอดเยี่ยม!! วางหลักสูตรระยะยาว สร้างหัวหน้าเก่ง พนักงานมีแรงจูงใจทำงาน ? วางแผนอบรมรายบุคคล ตรงใจผู้บริหาร ทำอย่างไร ? ทำอย่างไรให้การฝึกอบรม สร้างผลกำไรสองทาง ได้คนเก่ง ได้กำไรเพิ่ม ?