สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ

การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
ทำไมองค์กรจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดเก็บเอกสาร ?? อันที่จริงแล้วการจัดเก็บเอกสารอาจไม่จำเป็น ถ้าเอกสารไม่ต้องถูกตรวจสอบ หรือที่สำคัญเจ้าหน้าที่สรรพากร ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารการนำเข้า ฯลฯ ที่เกิดขึ้นกับบริษัท หรือหากมีการเคลมเงินเกิดขึ้นต้องหาเอกสารมายืนยัน การขึ้นศาลที่ต้องมีเอกสารตัวจริง จากเหตุการณ์เหล่านี้ ในส่วนที่ต้องสร้างเอกสารขึ้นมาเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกรรมต่างๆ เราจะต้องทำอย่างไร เพื่อให้การจัดเก็บเป็นระบบ ปลอดภัย ค้นหาง่าย มีต้นทุนการค้นหาที่ต่ำที่สำคัญพบเอกสารตามที่ต้องการ อายุทางกฎหมายถึงเมื่อใด เราจึงจะทำลายได้ เราจึงต้องทำให้ระบบการจัดเก็บเอกสารได้ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

  - เพื่อจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ และค้นหาได้ง่าย

  - เพื่อการลดต้นทุนแฝงในการจัดเก็บและค้นหาเมื่อต้องการใช้

  - เพื่อการเรียนรู้การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่จัดงาน
วันที่อบรม 15 กันยายน 2560

รูปแบบการอบรม บรรยาย 50 % ปฏิบัติ 50 %

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

  - ความจำเป็นในการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

  - วงจรเอกสาร ความหมายและความสำคัญของเอกสารในองค์กร

  - เอกสาร หรือ ข้อมูลใด ที่ต้องจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ

  - หลักการพิจารณาเอกสารขององค์กร

  - ปัญหาที่เกิดขึ้น และอุปสรรคในการจัดเก็บเอกสาร

  - การดำเนินการและประโยชน์ของการทำ 5 ส.

  - ระบบการจัดเก็บเอกสารที่เป็นสากล

  - วิธีการในการจัดเก็บแฟ้มเอกสาร การทำดัชนี เพื่อให้จัดหาได้ง่ายสะดวก

  - โครงสร้างในการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์

  - การใช้ระบบบาร์โค้ดเข้ามาช่วยในการปฏิบัติการในการจัดเก็บ

  - การจัดเก็บเอกสารเพื่อการจัดเก็บเข้าห้องจัดเก็บ(คลังเก็บ)

  - การกำหนดอายุของเอกสารตามกฎหมาย และวิธีการทำลายให้ถูกต้อง

  - ขั้นตอน และวิธีการทำลายเอกสารที่ไม่ใช้แล้วซึ่งเป็นเอกสารสำคัญของบริษัท

  - เทคโนโลยีในการจัดเก็บเอกสาร และบริหารเอกสารแบบ E-Document เพื่อการลดต้นทุน

  - สรุป ถาม – ตอบ

วิทยากร
วิทยากร อาจารย์นุชรี วงศ์สุนทร

- วิทยากรอิสระ

- อดีตเลขานุการผู้บริหารระดับสูงในองค์กรเอกชน

- ผู้ชำนาญการด้านฝึกอบรม โดยนำความรู้ทางทฤษฎีและประสบการณ์ตรงกว่า 12 ปีที่ได้รับจากการทำงานมาประยุกต์ใช้ในการอบรมสัมมนา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

ประวัติการศึกษา

- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

- STAMFORD INTERNATIONAL UNIVERSITY

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
พนักงานทั่วไป HR
สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท ราคาท่านละ 3900 บาท (ราคาไม่รวมภาษี 7%)

สมัครทันที 2 ท่าน ราคาท่านละ 3500 บาท ทันที

จำนวนจำกัด เพียง 5 ท่านเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:ชฏาพร สีทาสังข์ (ดาต้า)
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0983237908

หากท่านต้องการสมัคร การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


4000บาท
"หลักสูตรสำหรับท่านที่ต้องการเป็นวิทยากรเงินล้าน หรือต้องการเป็นวิทยากรมืออาชีพรุ่นใหม่" วิทยากรมืออาชีพไม่ใช่ใครจะเป็นกันได้ง่ายๆ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปสำหรับ “ผู้ที่มีฝัน มุ่งมั่น และหมั่นสร้างสมประสบการณ์” * ออกแบบหลักสูตรจากประสบการณ์ตรงของตน
3900บาท
เพื่อเป็นสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที่มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนในองค์กรร่วมกันใส่ใจต่อปัญหาการใช้พลังงานขององค์กร
3500บาท
1. ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้และเข้าใจในกระบวนทำงานแบบ เชิงบวก 2. มนุษย์สัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีม 3. กฎทองของมนุษย์สัมพันธ์กับความสุขในการทำงาน
4000บาท
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Development : HRD) ที่องค์กรชั้นนำยุคใหม่นิยมนำมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้พนักงานในองค์กร คือ การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน (Career Path: CP) ให้บุคลากรมองเห็นโอกาสความก้าวหน้าในชีว
3900บาท
การจะเป็นหัวหน้าไม่ใช่เป็นเพียงหัวหน้างานที่มาจากการแต่งตั้งเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีความรู้ความสามารถ วิสัยทัศน์ แนวคิด ทักษะต่างๆ ในการบริหาร
3900บาท
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นเพื่อการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ เพื่อให้เกิดมุมมองแนวคิดต่อการพัฒนาและการบริหารตนเองและลูกน้อง ให้สามารถเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และเทคนิควิธีการจูงใจลูกน้องให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3,900บาท
ยุทธวิธีต่างๆที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการบริหารผลงานและพัฒนาบุคลากร การบริหารค่าจ้าง รางวัลผลตอบแทนพร้อมรับทราบถึงแนวโน้มการปรับค่าจ้างในกรณีต่างๆและการจ่ายโบนัสประจำปี
2975บาท
เรียนรู้ความสำคัญของบุคลิกภาพ และการสื่อสารในงานบริการ เรียนรู้การปรับปรุงบุคลิกภาพ เช่น การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม ท่าทาง มารยาทในการบริการอย่างถูกต้อง เหมาะสม เรียนรู้วิธีการสื่อสารสำหรับงานบริการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความประทับใจ
3000บาท
องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะพบปัญหาการสื่อสารและการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร การจะทำให้งานราบรื่น ส่งผลถึงงานที่มีประสิทธิผล