สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

มาตรฐานในการจัดเตรียม และตรวจสอบเอกสาร L/C สำหรับนำเข้า-ส่งออก

มาตรฐานในการจัดเตรียม และตรวจสอบเอกสาร L/C สำหรับนำเข้า-ส่งออก
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
 •   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรบทราบข้อควรตระหนักในการค้าด้วย L/C 
 •   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง IMPORT SECTION และ EXPORT SECTION 
 •   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การการจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารก่อนส่งออก และหลังส่งออก 
 •   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่จัดงาน
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561

จำนวน 1 วัน (9:00 น. – 16:00 น.)

หัวข้ออบรมสัมมนา
 • ข้อควรตระหนักในการค้าด้วย L/C 
 • กฎมาตรฐานที่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติ 
 • เอกสารที่ถูก และเอกสารที่มี Discrepancy พร้อมการบอกล้าง 
 • IMPORT SECTION 
 • เอกสารขอเปิด L/C, เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการขอเปิด L/C 
 • Purchase Order and Pro-forma Invoice ข้อตกลงและเงื่อนไขสำคัญ 
 • ถ้อยคำ ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆในการจัดเตรียมคำขอเปิด L/C (Application) 
 • เรียกร้อง Transport Document ในคำขออย่างไรให้สอดคล้องกับ Incoterms® ที่ใช้ 
 • ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่า Freight ที่ผู้ซื้อพึงระวัง 
 • EXPORT SECTIO 
 • การตรวจสอบเมื่อมีการรับ L/C และการ Transfer L/C และ Assignment Proceeds 
 • Shipping Particulars 
 • Bill of Lading. Multimodal Transport Documents 
 • Air way Bill และ Road, Rail & Transport Documents 
 • Courier Receipt and Post Receipt, Clean Transport Document, 
 •  Commercial Invoice และ Packing List 
 • Cover Note & Insurance Documents และ ภัยที่คุ้มครอง (Risks Covered) 
 • Certificate of Origin 
 • Draft and Receipt 
 • ถามตอบตลอดการสัมมนา 


วิทยากร
อ.อาวุธ โพธิ์เล็ก

 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ  
 • สาขาการตลาดระหว่างประเทศ วิชา “กฎระเบียบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ” 


คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
 • จัดนักซื้อทุกระดับ
 • ผู้บริหาร 


สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท
 • Normal 

ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

 • Promotion  

พิเศษ ! ส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดราคาลงอีกท่านละ 400 บาท

ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท

เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้

ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร

ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Sundae solutions
ชื่อผู้ติดต่อ:พนัสรมย์
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :022356827

หากท่านต้องการสมัคร มาตรฐานในการจัดเตรียม และตรวจสอบเอกสาร L/C สำหรับนำเข้า-ส่งออก
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3800บาท
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือ ผู้นำเข้า-ส่งออก ไม่เข้าใจในประเด็นหลักๆ ของสิทธิประโยชน์แต่ละประเภท และเลือกใช้ไม่เหมาะสมกับประเภทสินค้า
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการใน ระดับชุมชนเพื่อก้าวให้ทันธุรกิจในยุค 4.0 ยุคที่สินค้าอะไร ๆ ก็ส่งไปขายเมืองนอกได้ ตั้งแต่ปลาร้ายันอัญมณี ขอแค่มีใจ ใฝ่รู้ เทคนิคการขายอยู่แค่ปลายนิ้ว มาอบรมครั้งนี้ คุณจะได้รู้ว่าการส่งสินค้าไปขายเมืองนอก ไม่ได้ยากอย่าง
3800บาท
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ การตรวจนับสินค้าประ
3900บาท
ช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อให้องค์กรของท่านเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อ
3800บาท
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันล้วนต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ และกิจกรรมภายในองค์กร เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดเก็บ การบริหารคลังสินค้า การผลิต การกระจายสินค้า และการขนส่ง ซึ่งปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้อ
3500บาท
ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า และ นำเข้า+ส่งออก ถึงเงื่อนไขของการชำระเงินพิธีการศุลกากร กฎหมายภาษีศุลกากร พ.ร.บ.ศุลกากรฉบับใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้
3900บาท
ช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อให้องค์กรของท่านเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อ
5600บาท
1.กัมพูชา 2.ลาว 3.เมียนมาร์ 4.เวียดนาม 5.จีน.... ซึ่งสามารถดำเนินการติดต่อ เจรจาซื้อขายได้ทันที แม้ว่าสินค้าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่ก็ตาม, หลักสูตรเพื่อทำความเข้าใจและเจรจาซื้อขายให้สำเร็จด้วยตนเอง