สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

เสาหลักสำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

เสาหลักสำคัญในกระบวนการจัดซื้อ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์

1.ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเข้าใจการจำแนกสินค้าในองค์กรออกเป็นประเภท และเข้าใจหลักการวางกลยุทธ์ในการจัดซื้อสินค้าในแต่รายการผ่านหลัก Supply Positioning Model รวมทั้งเข้าใจมุมมองของผู้ค้าที่มีต่อองค์กร ผ่านหลัก Supplier Perception Model.

2.ผู้เข้าร่วมการสัมมนาสามารถเข้าใจหลักการคัดเลือกผู้ค้า รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกผู้ค้า เพื่อให้การคัดเลือกผู้ค้าเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นรูปธรรม

3.ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจถึงวิธีการออกแบบและเขียนข้อกำหนดสำหรับใช้ในกระบวนการจัดซื้อ

4.เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ในงานจัดซื้อต่าง ๆ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา


วันที่จัดงาน
26 มกราคม 2561
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

Part 1: Strategic Procurement (2 hours)

1.หลักการของ Supply Positioning Model (พร้อม Workshop)

-การวิเคราะห์ปริมาณสั่งซื้อ Spend Analysis

-การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสินค้าหรือบริการ Supply Risk Analysis

-กลยุทธ์การจัดซื้อสำหรับสินค้าประเภทต่าง ๆ ตามหลัก Supply Positioning Model

2.หลักการของ Supplier Perception Model / Supplier Perception Model Concept

Part 2: Criteria and Tools for Supplier Selection (2 hours)

3.หลักเกณฑ์สำคัญ ๆ ในการคัดเลือกผู้ค้าที่นักจัดซื้อจะต้องคำนึงถึงทุกครั้งเวลาจัดซื้อสินค้าและบริการ

-ตัวอย่างการคำนวณเปรียบเทียบว่าซื้อหรือเช่า ผ่านหลักคิดต้นทุนรวม (Total Cost of Ownership – TCO)

-ตัวอย่างการวิเคราะห์ราคา

4.เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกผู้ค้า (พร้อม Workshop)

-หลักการ Weighted Average Method

-หลักการ Analytical Hierarchy Process (AHP)

Part 3: Procurement Regulation Design (2 hours)

5.ระเบียบการจัดซื้อ และ ข้อกำหนดการจัดซื้อ Principle of Procurement and Procurement Regulation

6.ความจำเป็นของระเบียบการจัดซื้อ และ ข้อกำหนดการจัดซื้อ Necessary of Principle of Procurement and Procurement Regulation

7.ความสัมพันธ์ระหว่างระเบียบการจัดซื้อ และ ข้อกำหนดการจัดซื้อ Relationship between Principle of Procurement and Procurement Regulation

8.หลักการเขียนระเบียบการจัดซื้อ และ ข้อกำหนดการจัดซื้อ How to write Principle of Procurement and Procurement Regulation

9.หัวข้อที่จำเป็นต้องมีในข้อกำหนดการจัดซื้อ Content of Procurement Regulation

10.วิธีการกำหนดอำนาจดำเนินการ (Authority Table) สำหรับการจัดซื้อ How to define Authority Table on Procurement

11.ตัวอย่างระเบียบการจัดซื้อ และ ข้อกำหนดการจัดซื้อ Example : Principle of Procurement and Procurement Regulation

12.หลักการเขียนข้อกำหนดงาน (Term of Reference – TOR) How to write Term of Reference


วิทยากร
วิทยากร: อาจารย์สมเกียรติ เอื้อพิริยะสกุล
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
บุคลทั่วไป
สถานที่จัดงาน
โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท 3,900 บาท ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณจ๊ะเอ๋
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0-2615-4689

หากท่านต้องการสมัคร เสาหลักสำคัญในกระบวนการจัดซื้อ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการจัดการข้อโต้แย้งและเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ การวิเคราะห์ลูกค้าอย่างเข้าใจ การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การทำกิจกรรมด้านการจัดการข้อร้องเรียนและการเจรจาต่อรองที่ประยุกต์ขึ้นใ
3900บาท
หลักสูตรนี้เหมาะกับพนักงานขายมือใหม่ และผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ในการเจรจาเพื่อการต่อรองขาย
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
3900บาท
ซึ่งกุญแจสำคัญในการดำเนินงานขององค์กร คือพนักงานขายเพราะเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารที่สำคัญ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างองค์กร และลูกค้า หน้าที่ของพนักงานขายคือ ค้นหาความต้องการ และขจัดปัญหาที่ลูกค้าพบ ตอบสนองความต้องการ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการโดยสร้างความ
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
3900บาท
กระบวนการจัดซื้อและสรรหา (Procurement and Sourcing) อย่างมีประสิทธิภาพนั้น องค์กรต้องมี"การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ"(Strategic Planning) ให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำการจัดหา (Procurement) และซื้อมานั้นผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพ ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในการขอซ
3900บาท
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั