สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตร การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักการเเละเหตุผล

การทำงานของพนักงานที่เกิดความผิดพลาด ความล่าช้า และอุบัติเหตุ เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุด้วยกัน ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่สำคัญ คือ การไม่ได้รับการสอนงาน และแนะนำงานอย่างถูกต้องจากหัวหน้างาน หัวหน้างานที่ไม่รู้จักวิธีการสอนงานที่ดี ขาดหลักจิตวิทยาในการสอนงาน อาจทำให้เกิดความตึงเครียด เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง และไม่สามารถผลิตงานที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการสอนงานที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน ส่งผลให้ลูกน้องสามารถทำงานได้ โดยเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด และบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นความรู้และทักษะในการสอนงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่หัวหน้างานต้องมี รวมถึงการกำหนดและจัดทำแผนการสอนงานให้กับลูกน้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างคนได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

ได้รับความรู้และทักษะในการสอนงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน

สามารถจัดทำแผนฝึกอบรมและแบบซอยงาน เพื่อการพัฒนาลูกน้องได้

วันที่จัดงาน
วันที่อบรม 19 มกราคม 2561 เวลา 9.00-16.00น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

คุณสมบัติที่จำเป็นของหัวหน้างาน

ปัญหาในการสอนงาน

การสอนงานแบบต่าง ๆ

หลักการสอนงานตามแนวทาง TWI (Training Within Industry)

การเตรียมความพร้อมก่อนการสอนงาน

การซอยงานและการฝึกปฏิบัติ

ตารางการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติ

การสอนงานที่มีลักษณะพิเศษต่างๆ

การฝึกปฏิบัติการสอนงาน

การฝึกปฏิบัติการสอนงาน

ให้คำแนะนำโดยวิทยากร

บทสรุป-ตอบคำถาม 

วิทยากร
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
หัวหน้างาน ผู้ที่ทำหน้าที่สอนงาน หรือผู้สนใจทั่วไป
สถานที่จัดงาน
สถานที่อบรม: เดอะคอนเน็คชั่น ติดรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,500.00 บาท  ราคาพิเศษอย่างยิ่ง เพียงท่านละ 3,500 บาท (ราคาเต็ม 4,500 บาท)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:www.inwtraining.com
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณสา
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0988209929

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
เพื่อให้องค์กรสามารถนำหลักการของการวัดผลงานด้วยตัวชี้วัดผลงานหลักมาใช้ประโยชน์เพื่อผลักดันให้พนักงานและองค์กรดำเนินการไปสู่เป้าหมายและทิศทางที่องค์กรคาดหวัง และสามารถเอาชนะการแข่งขันได้เหนือกว่าผู้อื่น
3900บาท
การทำงานให้สำเร็จ ท่านต้องแก้ปัญหามากกว่าที่จะหนีปัญหา ท่านต้องเผชิญกับอุปสรรคและถ้าท่านต้องเป็นหัวหน้า ท่านหนีคนไม่ได้
3500บาท
ปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้พนักงาน มีความผูกพันธ์กับองค์กรมากขึ้้น เนื่องจากการปฎิบัติตัวเองของพนักงานไม่ค่อยมีความรักต่อองค์กร ไม่มองว่าองค์กรเป็นเสมือนบ้านของตัวเองเหมือนในอดีต ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างเช่น การมีทัศนคติเชิงลบต่อองค์
3250บาท
แผนอบรมดี สรุปงานยอดเยี่ยม!! วางหลักสูตรระยะยาว สร้างหัวหน้าเก่ง พนักงานมีแรงจูงใจทำงาน ? วางแผนอบรมรายบุคคล ตรงใจผู้บริหาร ทำอย่างไร ? ทำอย่างไรให้การฝึกอบรม สร้างผลกำไรสองทาง ได้คนเก่ง ได้กำไรเพิ่ม ?
3250บาท
แผนอบรมดี สรุปงานยอดเยี่ยม!! วางหลักสูตรระยะยาว สร้างหัวหน้าเก่ง พนักงานมีแรงจูงใจทำงาน ? วางแผนอบรมรายบุคคล ตรงใจผู้บริหาร ทำอย่างไร ? ทำอย่างไรให้การฝึกอบรม สร้างผลกำไรสองทาง ได้คนเก่ง ได้กำไรเพิ่ม ?
3900บาท
การทำงานให้สำเร็จ ท่านต้องแก้ปัญหามากกว่าที่จะหนีปัญหา ท่านต้องเผชิญกับอุปสรรคและถ้าท่านต้องเป็นหัวหน้า ท่านหนีคนไม่ได้
3500บาท
ปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้พนักงาน มีความผูกพันธ์กับองค์กรมากขึ้้น เนื่องจากการปฎิบัติตัวเองของพนักงานไม่ค่อยมีความรักต่อองค์กร ไม่มองว่าองค์กรเป็นเสมือนบ้านของตัวเองเหมือนในอดีต ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างเช่น การมีทัศนคติเชิงลบต่อองค์
3900บาท
เป็นประสิทธิผลหนึ่งในศักยภาพความเป็นยุคใหม่ในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้ได้ผู้นำที่มีคุณภาพ ชนะใจลูกน้อง นำพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าตลอดไป
3800บาท
ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management) ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานของทุกองค์การ องค์การที่สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายในระดับสูง (High Performance Organization) จะให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของคนว่าเป็นทรัพ