สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการที่เป็นเลิศ

พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการที่เป็นเลิศ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักการเเละเหตุผล

บุคลิกภาพ เป็นจุดแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในงานบริการ ผู้ให้บริการควรมีบุคลิกภาพภายนอก อาทิ การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม กริยา มารยาทในงานบริการที่เป็นเลิศ เพราะเป็นจุดดึงดูด สร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าและบริการ ซึ่งบุคลิกภาพเป็นเพียงภาพลักษณ์ภายนอกเท่านั้น แต่การสื่อสารกับลูกค้า ได้แก่ การพูด การใช้น้ำเสียง การฟัง การยิ้มที่ออกมาจากใจ (SMILE BY HEART) เพื่อแสดงความเป็นมิตร และสร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ก็มีความสำคัญไม่น้อย หลักสูตรนี้จะเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพ และการสื่อสารสำหรับงานบริการ ทั้งสองสิ่งนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้ผู้ทำหน้าที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ

วัตถุประสงค์

เรียนรู้ความสำคัญของบุคลิกภาพ และการสื่อสารในงานบริการ

เรียนรู้การปรับปรุงบุคลิกภาพ เช่น การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม ท่าทาง มารยาทในการบริการอย่างถูกต้อง เหมาะสม

เรียนรู้วิธีการสื่อสารสำหรับงานบริการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความประทับใจ

วันที่จัดงาน
วันที่อบรม 2 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-16.00น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

ความสำคัญของบุคลิกภาพ และการสื่อสารในงานบริการ

บุคลิกภาพที่ดีในงานบริการ

การแต่งกาย เสื้อผ้า หน้า ผม สำหรับงานบริการ

กริยา มารยาทในงานบริการ การต้อนรับ การทักทาย การยืน การใช้ท่าทาง การใช้มือ การกล่าวคำลา

กิจกรรมการปรับปรุงบุคลิกภาพในงานบริการ

การสื่อสารในงานบริการ

เทคนิคยิ้มด้วยใจ (SMILE BY HEART)

เทคนิคการพูด การใช้น้ำเสียง เพื่อสร้างความเป็นมิตร

DO & DON’T ของการสื่อสารในงานบริการ

กิจกรรมปรับปรุงการสื่อสารในงานบริการ

สรุป และถาม ตอบ

วิทยากร
อาจารย์ ธนภัทร ธรรมากัลยากุล
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
ผู้ที่สนใจอบรมสัมมนา
สถานที่จัดงาน
สถานที่อบรม:เดอะคอนเน็คชั่น ติดรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,500.00 บาท ราคาเพียงท่านละ 3,500 บาท ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไปเพียงท่านละ 3,200
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:www.inwtraining.com
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณสา
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0988209929

หากท่านต้องการสมัคร พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการที่เป็นเลิศ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


2980บาท
หลักสูตรที่จะพาคุณทำความรู้จักตัวเองเพื่อปลดล็อคศักยภาพผ่านการเรียนรู้ว่า “ตัวเราทำอะไรได้บ้าง และเหมาะที่จะทำอะไร” พร้อมทั้งเขียนแผนพัฒนารายบุคคลพร้อมติดตามผล
2980บาท
หลักสูตรที่จะพาคุณทำความรู้จักตัวเองเพื่อปลดล็อคศักยภาพผ่านการเรียนรู้ว่าตัวเราทำอะไรได้บ้าง
3800บาท
เพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถขจัดข้อขัดข้อง – อุปสรรคต่างๆได้อย่าง ถูกจุด ตรงประเด็น การสนับสนุนให้มีหลักการคิดอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และจัดหาทางเลือก จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้
3500บาท
บุคลิกภาพ เป็นจุดแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในงานบริการ ผู้ให้บริการควรมีบุคลิกภาพภายนอก อาทิ การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม กริยา มารยาทในงานบริการที่เป็นเลิศ เพราะเป็นจุดดึงดูด สร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าและบริการ ซึ่งบุคลิกภาพเป็นเพียงภาพลักษณ์ภ
3900บาท
เพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จ เพื่อให้บุคลากรโดยมีทัศนคติแบบ “เชื่อ” ก่อนว่าต้องทำได้ (Can Do ATTITUDE) ให้เกิดการสร้างแรงจูงใจด้วยตัวเอง ซึ่งจะส่งผลให้มีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบในการทำงาน สร้างความปรารถนาที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น
3000บาท
ในชีวิตการทำงาน สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่การเป็นคนเก่ง คนมีความสามารถ แต่อยู่ที่ทัศนคติในการทำงานต่างหาก ที่จะกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกของคุณให้เป็นไปในทิศทางใด เมื่อเราคิดบวก มีทัศนคติเชิงบวกเราจะสามารถโอนถ่ายความรู้สึก พลังงาน และความ
3500บาท
บุคลิกภาพ เป็นจุดแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในงานบริการ ผู้ให้บริการควรมีบุคลิกภาพภายนอก อาทิ การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม กริยา มารยาทในงานบริการที่เป็นเลิศ เพราะเป็นจุดดึงดูด สร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าและบริการ ซึ่งบุคลิกภาพเป็นเพียงภาพลักษณ์ภ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
โปรแกรมอบรม Platform ใหม่ Innovation Technology Spiritual Reform(ITSR)