สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

FoodLab Camp ครั้งที่ 2 “Innovation High Protein and High Fiber in Foods and Beverages”

FoodLab Camp ครั้งที่ 2 “Innovation High Protein and High Fiber in Foods and Beverages”
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ โดยให้ความรู้ด้านวิชาการและการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ สามารถนำไปใช้ได้จริงในโลกธุรกิจ เพื่อพัฒนาใหม่ ออกสู่ตลาด 
วันที่จัดงาน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9:00-16:00 น. 
หัวข้ออบรมสัมมนา
“Innovation High Protein and High Fiber in Foods and Beverages”
วิทยากร
ผศ.ดร. สุรพงษ์ พินิจกลาง ผศ. รัชนี ไสยประสง ผศ. วิชชุดา สังข์แก้ว
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
เป็นผู้ประกอบการ องค์กรต่างๆหรือ ผู้ที่มีความสนใจด้านนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่ม
สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 5,350.00 บาท  5,000 + vat 7% 350 = 5,350 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:I P R I Co.,Ltd
ชื่อผู้ติดต่อ:ไอยรา ผ่านเมือง
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0922808716

หากท่านต้องการสมัคร FoodLab Camp ครั้งที่ 2 “Innovation High Protein and High Fiber in Foods and Beverages”
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3745บาท
การวางแผนเพื่อการประกันคุณภาพสามารถถูกออกแบบหรือวางแผนขึ้นได้ในทุกกระบวนการของการผลิตสินค้าหรือบริการ เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและประหยัดเวลาที่ต้องใช้ในการแก้ไขข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์และการบริการ
3800บาท
ปัจจุบันการแข่งขันด้านการผลิตที่มีความรุนแรง ทำให้บริษัทใดที่ทำให้เครื่องจักรมีการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ย่อมก่อให้เกิดความได้เปรียบในเชิงธุรกิจมากกว่าคู่แข่ง และยังเป็นแนวทางในการเพิ่มผลผลิต เป็นการใช้เวลาในการผลิตได้อย่างคุ้มค่า จากการที่เครื่องจัก
2990บาท
การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่เรื่องยากแต่จำเป็นต้องให้พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5 ส. เพื่อจะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
3900บาท
สมัคร 4 ท่านรับส่วนลดพิเศษ ในราคาสมาชิกเท่านั้น ยิ่งสมัครมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก โทร 0896060444
2900บาท
เรียนรู้จาก Case จริงของวิทยากรพยาบาลวิชาชีพประจำห้องฉุกเฉินและทีมอาสากู้ชีพภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติทุกคน เพื่อให้เกิดความชำนาญและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน จบแล้วได้รับวุฒิบัตรรับรอง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรเหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่อาคารและโรงงานควบคุมเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ตรวจติดตามการจัดการพลังงานภายใน ให้มีความรู้ความสามารถในการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานให้ถูกต้องตามหลักการเป็นไปอย่างมีป
6800บาท
ปัจจุบันธุรกิจ ต่างก็ประสบปัญหาเรื่องการแข่งขันทางด้านต้นทุน ซึ่งต้นทุนด้านแรงงานเป็นต้นทุนที่มีสำคัญมาก หากเราสามารถกำหนดและวางแผนอัตรากำลังคนได้อย่างเหมาะสม จะทำให้ต้นทุนลดต่ำลง เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (IE Techniques) จึงเป็นหลักการที่สามารถช่วย