สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

เฉลยสารพันปัญหาแรงงาน

เฉลยสารพันปัญหาแรงงาน
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
            พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแรกประกาศใช้เมื่อปี 2541 แล้วมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาอีกหลายเล่ม ซึ่งฉบับที่ 6 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 และฉบับ ที่ 7 เลยพิจารณาอยู่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คาดว่าจะมีผลใช้บังคับเร็วๆ นี้ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานดังกล่าว ใช้มานาน มีปัญหาทางทฤษฎีและปฏิบัติ มีคดีพิพาทขึ้นสู่ศาลแรงงานจำนวนมาก จึงคิดเลือกปัญหาสำคัญจากกฎหมายเก่าและกฎหมายใหม่ ทั้งปัญหาทฤษฎีและปฏิบัติ ปัญหาที่มีคดีขึ้นสู่ศาลบ่อยครั้งจำนวนมาก มาเฉลยให้คำตอบที่ชัดเจน เพื่อไขข้อข้องใจของนายจ้าง ลูกจ้าง ให้เข้าใจ โดยกระจ่างชัด จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปนี้
วันที่จัดงาน
วันพุธที่ 17 มกราคม 2018 
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา

1.ปัญหาเรื่องวันทำงาน เวลาทำงาน วันหยุด วันลา เวลาพัก

2.ปัญหาเรื่องการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด เงินสวัสดิการและเงินตามข้อตกลงต่างๆ

3.ปัญหาเรื่องข้อห้ามข้อจำกัดในการทำงาน

4.ปัญหาการแต่งตั้ง โยกย้าย การเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง

5.ปัญหาเรื่องวินัยและการลงโทษทางวินัย

6.ปัญหาเรื่องการเลิกสัญญาจ้าง สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

7.ปัญหาเรื่องการเลิกจ้าง การเกษียณอายุ

8.ปัญหาเรื่องกรณีที่ต้องจ่ายค่าชดเชยและไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

9.ปัญหาเรื่องกรณีต้องจ่ายหรือไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษ

10.ปัญหาเรื่องเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ค่าเสียหาย

11.ถาม-ตอบ ปัญหาแรงงานที่สำคัญ


วิทยากร
ท่านอาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์

(ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน)

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,750.00 บาท Promotion: สมัคร 4 จ่าย 3,สมัคร 2 รับส่วนลดรวม 800 บาท จากปกติท่านละ 4,750 บาท (ลุ้นรับที่พักฟรี 1 คืน ที่หัวหิน ท้ายชั่วโมง)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:โชเซ่น เดอะ เบสท์
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณเล็ก
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0638466405

หากท่านต้องการสมัคร เฉลยสารพันปัญหาแรงงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


4815บาท
สรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สร้างความเข้าใจในประเด็นจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชี เพื่อปรับปรุงบัญชีการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมายประมวลรัษฎากร และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เกี่ยวข้องกันอย่างไร ทำความเข้าใจ “แพ่งพิสดาร”ในบทบาทของนักบัญชี
4000บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวการวิเคราะห์เพื่อใช้กําหนดแผนการดําเนินงานในอนาคตที่เหมาะสม
5029บาท
สร้าง วิเคราะห์ นำเสนอข้อมูลทางบัญชีและการเงินด้วยคำสั่งและเครื่องมือใน Excel ใช้ตาราง กราฟ และ แผนภูมิในการนำเสนอข้อมูลได้อย่างสวยงามและถูกต้อง
4000บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวการวิเคราะห์เพื่อใช้กําหนดแผนการดําเนินงานในอนาคตที่เหมาะสม
4000บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวการวิเคราะห์เพื่อใช้กําหนดแผนการดําเนินงานในอนาคตที่เหมาะสม
3300บาท
สมัคร 4 ท่านรับส่วนลดพิเศษ ในราคาสมาชิกเท่านั้น ยิ่งสมัครมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก โทร 0896060444
9630บาท
เรียนรู้ Functions ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี สร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้ Excel เพื่อประหยัดงบประมาณในการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีราคาสูง ได้ผลลัพธ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริหารได้
4000บาท
เข้าใจและเรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์การบริหารงานและการวางงบประมาณได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
4066บาท
เจาะลึก กระบวนการให้บริการจัดทำใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ CA และการจัดทำ นำส่ง เก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice