สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การจัดตั้งธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี เลขที่ 6101-06-248-001-01

การจัดตั้งธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี เลขที่  6101-06-248-001-01
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ท่านที่กำลังจะเริ่มประกอบธุรกิจ เจ้าของกิจการ

นักบัญชีมือใหม่ ผู้เริ่มต้นธุรกิจรับทำบัญชี

นักบัญชี และผู้สอบบัญชีที่ต้องการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพฯ

เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

(หลักสูตรนี้ นักบัญชี และผู้สอบบัญชี สามารถนับชั่วโมงพัฒนาวิชาชีพอื่น  ๆ ได้ 6 ช.ม.)


วันที่จัดงาน
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561

เวลา 9.00 - 16.30 น.

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา

* กระบวนการจัดตั้งธุรกิจในภาพรวม

* การเลือกรูปแบบธุรกิจ ข้อดี ข้อเสีย

* หน้าที่ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของนิติบุคคล

* หน้าที่ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

  - ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  - ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

  - ภาษีที่จัดเก็บโดยองค์กรส่วนท้องถิ่น

  - การยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่าง ๆ

*ใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่จำเป็นต้องมีสำหรับธุรกิจประเภทต่าง ๆ

*ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมาย และทางภาษีที่เกี่ยวข้อง


วิทยากร
อาจารย์สุกัญญา  สรวมประคำ

* นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

* บัญชีบัณฑิต พาณิชย์พระนคร

* ประวัติการทำงานด้านสำนักงานบัญชี มากว่า 28 ปี

* เป็นทนายความที่ปรึกษาธุรกิจ

* เป็นวิทยากรบรรยายด้านกฎหมายธุรกิจ

* เป็นนักบัญชี ซึ่งเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี

* เป็นสมาชิกสภาทนายความ

* สมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา

* ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรของศาลภาษีอากรกลาง

* ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ Attorney At Law License

   และ Notarial Services Attorney

* ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลพีเอ็น คอนซัลแท้นท์ จำกัด


คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
นักบัญชีมือใหม่ ผู้เริ่มต้นธุรกิจรับทำบัญชี

นักบัญชี และผู้สอบบัญชีที่ต้องการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ

เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

สถานที่จัดงาน
Hip Bangkok Hotel

ถนนรัชดาภิเษก (ติดกับโรงแรมดิเอมเมอร์รัลด์)

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง


ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 2,200.00 บาท

สมัครพร้อมกัน 2 ท่าน  ลด 10%

รวมเอกสารประกอบการสัมมนา

ชา กาแฟ 2 เบรก และอาหารกลางวัน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท แอลพีเอ็น คอนซัลแท้นท์ จำกัด เป็นสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบ จาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รหัสหน่วยงาน 06248
ชื่อผู้ติดต่อ:สุกัญญา สรวมประคำ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0615165978

หากท่านต้องการสมัคร การจัดตั้งธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี เลขที่ 6101-06-248-001-01
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3000บาท
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ (เน้น Workshop และการนำไปใช้งานจริง เรียนจบตั้งกลุ่มไลน์ในการติดตามให้คำปรึกษานาน 1 ปี)
ไม่ระบุราคา
สัมมนาหลักสูตรพิเศษนี้ ไม่ยาก ไม่ง่าย เเละพบกับเทคนิคชี้ช่องทางการรวยอย่างไม่เคยรู้มาก่อน ที่นี่มีคำตอบ !!!
3638บาท
หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการที่ต้องเรียนรู้หลักการบัญชีและภาษีที่ถูกต้อง
4280บาท
ปัจจุบันการรับ-จ่ายชำระค่าสินค้าบริการด้วยเงินสดมีแนวโน้มการใช้งานในวงจรธุรกิจการค้าลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ระบบการชำระเงินด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ กำลังกลายเป็นทางเลือกหลักในธุรกรรมทางธุรกิจการค้า
3900บาท
รู้เข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้ และลดความเสี่ยงในการจัดเก็บหนี้ สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการติดตามหนี้ และการบริหารลูกหนี้
7,900บาท
ในความสำเร็จอย่างสูงในปัจจุบันความรู้ในด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการการขายที่ไม่ได้ทำงานในฟังก์ชั่นทางการเงิน แต่เป็นฐานความรู้ที่จะเข้าใจเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการปรับปรุงการขายและการควบคุมค่าใช้จ่าย
3800บาท
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้และลดความเสี่ยง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการติดตามหนี้และธรรมชาติของงานเร่งรัดหนี้สิน
24000บาท
เพราะเรื่องกฎหมาย เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก และทุกท่านไม่ควรจะละเลย เพราะในปัจจุบันมีจำนวนข้อกฎหมายอยู่ เยอะแยะมากมายเต็มไปหมด แล้วข้อกฎหมาย ข้อไหนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ดั้งนั้นทาง โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงจัดทำหลักสูตร RE100: รวมข้
2900บาท
หลักสูตรนี้ >> เน้นทำ workshop สอนตั้งแต่เสียภาษี วางแผนภาษี และการนำไปใช้จริง พร้อมให้คำปรึกษาจากท่านวิทยากรโดยตรง เรียนจบตั้งกลุ่มไลน์ในการติดตามให้คำปรึกษานาน 1 ปี