สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การสั่งงาน มอบหมายงาน และการติดตามควบคุมงาน

การสั่งงาน มอบหมายงาน และการติดตามควบคุมงาน
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
โดยเนื้อหาในหลักสูตรจะมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับอบรมได้เรียนรู้แนวคิดรวมถึงวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องเพื่อการบริหารองค์กรอันสัมฤทธิ์ผล


ประโยชน์ที่จะได้รับ

  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ หน้าที่สำคัญของผู้บริหาร คือการมอบหมายงาน การสั่งงานและการควบคุมงาน ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมต่อการทำหน้าที่ ดังกล่าว

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกันเองและระหว่างผู้เข้าอบรมกับวิทยากรจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อตนเองและในงานที่รับผิดชอบ

รูปแบบของหลักสูตร

 บรรยายแบบสรุปหลักการ

 กรณีศึกษา เกมทางการบริหาร

 แบบฝึกหัด ฝึกปฏิบัติ

 ประชุมกลุ่มย่อย

 บทบาทสมมุติ


วันที่จัดงาน
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561


หัวข้ออบรมสัมมนา
ลงทะเบียน 08.30-09.00 น.

รายละเอียดหลักสูตร 1 วัน

 ความหมาย ความสำคัญของ การสั่งงาน การมอบหมายงาน

กรณีศึกษา การสั่งงาน มอบหมายงาน ที่ไม่มีประสิทธิภาพ

บทบาทสมมุติ สั่งงาน มอบหมายงาน แบบไหน ได้ใจลูกน้องมากกว่ากัน

แบบต่าง ๆ ของการสั่งงานและการมอบหมายงาน จำแนกตาม ลูกน้องแต่ละกลุ่ม

การสั่งงานและการมอบหมายงานที่ดีและข้อพึงระวัง

พฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้รับคำสั่งและรับมอบหมายงาน และวิธีปฏิบัติต่อ เขาเหล่านั้น

ปัญหาในการสั่งงานและมอบหมายงาน

ประเภทของการควบคุมงานติดตามงาน

กระบวนการควบคุมและติดตามงาน

การพัฒนาระบบควบคุมและติดตามงาน

ปัญหาในการควบคุมและติดตามงาน

วิธีควบคุมและติดตามงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิทยากร
อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์

 ผู้อำนวยการ Kaiser Training: Leadership Development Center

 อาจารย์พิเศษโครงการ Mini Master Management. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA.

 วิทยากรบรรยายและฝึกอบรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ มากมาย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

หัวหน้า/ผู้บริหารทุกระดับ ในองค์กร

Supervisor, Manager, GM, MD

ผู้สนใจทั่วไป


สถานที่จัดงาน
 โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3.00 บาท ค่าลงทะเบียน

Normal

ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

Promotion

พิเศษ ! ส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดราคาลงอีกท่านละ 400 บาท

ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท

เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้

ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร

ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Sundae Solutions Co., Ltd
ชื่อผู้ติดต่อ:Orawan
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :022356827

หากท่านต้องการสมัคร การสั่งงาน มอบหมายงาน และการติดตามควบคุมงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


2900บาท
ยิ่งสมัครมาก ยิ่งได้รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือท่านละ 2,900 บาท
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 11 เม.ย.61 พิเศษสุด!! Special Promotion for Month รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ย้ำสัมมนานี้ #ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมได้ใบ Certificat หรือใบรับรองทันทีหลังเรียนจบ และไม่ใช่สอนแบบน้ำจิ้ม เพราะคอร์สนี้ปกติราคา 4000 บาท เต็มเร็วมากและมีจำนวนจำกัด รีบลงทะเบียนด่วน !!
33000บาท
ฝันไปทำไมสุดมันก็กลายเป็นแค่ความฝัน !!! ใช้ชีวิตแบบมีเป้าหมาย หรือใช้ชีวิตแบบหายใจทิ้งไปวันๆ ก็มีนะ เป้าหมาย...แต่ก็มีเพราะใครเขาก็มีกัน
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 18 เม.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รูปแบบการสัมมนา เป็นการบรรยายทั้ง 2 วัน โดยวิทยากร ที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระที่สำคัญ ของความสำเร็จในชีวิตและสามารถนำกลับไปปฏิบัติและนำไปแก้ไขปัญหาได้ทันที เราจึงไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมนันทนาการใดๆ ทั้งสิ้น
3,900บาท
กระบวนการขายขององค์กรไม่เพียงแต่จะต้องมีพนักงานขายที่ดีและเก่งเท่านั้น องค์กรนั้นยังจะมีหน่วยงานด้าน Sales Support และ Sales Administration ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานหรือบุคคลที่สำคัญที่จะช่วยให้การขายประสบความสำเร็จได้
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจระบบการคิด ภาษา และพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์ และช่วยทำให้การสื่อสาร ระหว่างกัน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3500บาท
เขาว่ากันว่าโลกทุกวันนี้อยู่ยากขึ้นทุกวัน เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว...คนที่ปรับตัวได้เท่านั้นถึงจะอยู่รอดอย่างประสบความสำเร็จและอยู่อย่างมีความสุข หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจตนเองและผู้อื่น ทราบวิธีการขจัดพลังลบเพิ่มพลังบวกตลอ