สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

คอร์สสัมมนา “เรียนรู้เจาะลึกบัญชี-ภาษีอากรแบบง่าย สำหรับผู้ประกอบการ”

คอร์สสัมมนา “เรียนรู้เจาะลึกบัญชี-ภาษีอากรแบบง่าย สำหรับผู้ประกอบการ”
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
1.เจ้าของกิจการ สามารถเข้าใจในเรื่องการบริหารบัญชี และภาษีมากขึ้น

2.เจ้าของกิจการสามารถวางแผนการบริหารงาน บริหารเงิน และการบริหารกำไรจากการบริหารภาษีได้มากขึ้น


วันที่จัดงาน
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
หัวข้ออบรมสัมมนา
ความหมายของภาษีอากร

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

การคำนวณรายได้นิติบุคคล

การยื่นแบบและอัตราเงินเพิ่มภาษีเงินได้นิติบุคคล

การวิเคราะห์งบการเงิน

ภาษีต้องห้าม

Workshop ถาม-ตอบ


วิทยากร
อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ
สถานที่จัดงาน
ณ อาคาร BFC Club House บริษัท ดับเบิ้ลเอ
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,000.00 บาท บุคคลทั่วป 3,000 บาท (ราายังไม่รวม Vat 7%)

lสมาชิก 2,500 บาท (ราายังไม่รวม Vat 7%)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ไอทีดี เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณปราณี
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :086-3021429,064-0923

หากท่านต้องการสมัคร คอร์สสัมมนา “เรียนรู้เจาะลึกบัญชี-ภาษีอากรแบบง่าย สำหรับผู้ประกอบการ”
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


4000บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวการวิเคราะห์เพื่อใช้กําหนดแผนการดําเนินงานในอนาคตที่เหมาะสม
5029บาท
เข้าใจกระบวนการการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร การวางระบบเอกสารบัญชี ภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง วาง Roadmap พัฒนาระบบการเงินขององค์กรอย่างเหมาะสม
4815บาท
กระบวนการยื่นคำขอเป็นผู้จัดทำ e-tax invoice & e-receipt ขั้นตอนการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษา e-tax invoice & e-receipt ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ e-tax invoice & e-receipt
4000บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวการวิเคราะห์เพื่อใช้กําหนดแผนการดําเนินงานในอนาคตที่เหมาะสม
4000บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวการวิเคราะห์เพื่อใช้กําหนดแผนการดําเนินงานในอนาคตที่เหมาะสม
3900บาท
พิเศษ ทุกที่นั่ง จะได้รับใบ Certificate พร้อมกันทุกท่านในวันสัมมนานะคะ และรับราคาพิเศษ เพียงท่านละ 3,900 บาท
4000บาท
ความรู้เรื่องบัญชี ภาษี ที่เหมาะกับ ผู้ประกอบการที่ต้องเรียนรู้และเข้าใจ
4000บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวการวิเคราะห์เพื่อใช้กําหนดแผนการดําเนินงานในอนาคตที่เหมาะสม
4000บาท
สอนโดย อาจารย์ ผู้เขียนหนังสือ พื้นฐาน+ประยุกต์ใช้ Excel + Access ในงานบัญชีและงานตรวจสอบบัญชี