สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO 9001 : 2015

หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO 9001 : 2015
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO 9001 : 2015

ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ – ข้อกำหนด (Quality Management Systems-Requirements) เป็นมาตรฐานสากลที่มีการนำไปใช้

มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้หลักการสำคัญ 8 ประการ คือ

1. การให้ความสำคัญกับลูกค้า 

2. ความเป็นผู้นำ 

3. การมีส่วนร่วมของบุคลากร 

4. การบริหารเชิงกระบวนการ 

5. การบริหารที่เป็นระบบ 

6. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

7. การตัดสินใจบนพื้นฐานความเป็นจริง

8. ความสำคัญกับผู้ขายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน 

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือ ISO ได้กำหนดอนุกรมมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่ปี 2534 และมีการทบทวนแก้ไขทุก 5 ปี

ล่าสุด ISO ได้ประกาศแก้ไขเป็น ISO 9001 : 2015 ทางบริษัทจึงได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ในข้อกำหนดฉบับใหม่ เพื่อเตรียมพร้อม รวมทั้งทบทวนสถานะปัจจุบันเทียบกับข้อกำหนดของมาตรฐาน และดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่อไป 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

และสามารถนำไปใช้ปรับปรุงสมรรถนะขององค์กรอย่างต่อเนื่องทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การฝึกอบรม

– การบรรยายและซักถามปัญหา

– การฝึกปฏิบัติ (Workshop)

บรรยายโดย

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการรับรองและฝึกอบรมจากสถาบันภาครัฐต่างๆ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบด้านระบบบริหารงานคุณภาพ และผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาหลักสูตร

– โครงสร้างข้อกำหนดของมาตรฐานใหม่

– ข้อกำหนดระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015


วันที่จัดงาน
จัดทั้งหมด 4 ครั้ง


1. 9 มีนาคม 2561  เวลา 9.00 - 16.00

2. 8 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 16.00

3. 14 กันยายน 2561 เวลา 9.00-16.00

4. 14 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00หัวข้ออบรมสัมมนา
หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO 9001 : 2015
วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการรับรองและฝึกอบรมจากสถาบันภาครัฐต่างๆ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
ผู้รับผิดชอบด้านระบบบริหารงานคุณภาพ และผู้สนใจทั่วไป
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,000.00 บาท ราคาท่านละ 3,000 บาท (ราคารวมภาษีและเอกสารการอบรมแล้ว) 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Double C Training & Consultant
ชื่อผู้ติดต่อ:Chanyanit Kijchadapong
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0616241656

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO 9001 : 2015
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


4900บาท
สร้างธุรกิจให้แข็งแรง ด้วยออนไลน์ ISMED ช่วยเหลือ SMEs ที่ต้องการสร้างช่องทางการจำหน่าย และการตลาดแนวรุกออนไลน์ด้วย 3 หลักสูตรเข้มข้น เน้นการทำ Workshop เป็นหลักเพื่อสร้างทักษะที่สำคัญให้กับผู้ประกอบการสามารถใช้สื่อออนไลน์ที่มีอยู่โดยเสียค่าใช้จ่ายแบบสบาย
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 16 มี.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
5000บาท
The program will also address the issues such as Information access pattern, Research Collaboration and research quality.
ไม่มีค่าใช้จ่าย
"สัมมนาเครื่องมือซื้อขายออนไลน์บนสมาร์ทโฟน ของ SME และผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์มือใหม่แห่ง ยุค 4.0"
2300บาท
หลักสูตรด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับทับทิม ไพลิน รวมทั้งคุณสมบัติต่างๆ อย่างหมดเปลือก
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เปิดมุมมองเส้นทางอนาคตธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจากกูรูชื่อดังและเจ้าของแฟรนไชส์ที่ปนะสบความสำเร็จ
45,000บาท
ระยะเวลาของการฝึกอบรม ระยะเวลาดำเนินการเปิดการอบรมระหว่าง วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 – 24 สิงหาคม 2561 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 16 สัปดาห์
3900บาท
เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการใช้พลังงานและส่งผลถึงการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็นหลักสูตรเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและสมุนไพร สู่ Thailand 4.0 ด้วยเครื่อง HI-Speed Extractor, HI-Nutrion Evaporator, HI-Yield Spray Dryer