สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

Unlock Your Potential : เจาะคน 4 มิติ

Unlock Your Potential : เจาะคน 4 มิติ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
         มนุษย์เราจะประกอบด้วยหลายองค์ประกอบที่จะสร้างพฤติกรรมต่างๆโดยหากเราจะแบ่งให้ชัดเจนนั้นจะสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนใหญ่คือ “ตัวตนที่ปรากฏออกสู่ภายนอก” และ “ตัวตนที่แอบซ่อนอยู่ภายใน” ซึ่งทั้ง 2 สิ่งนั้นปรากฏออกมาผ่านพฤติกรรมของแต่ละบุคคลทั้งการคิด การพูด การกระทำ ทั้งรู้ตัวบ้างก็ดี ไม่รู้ตัวบ้างก็ดี ซึ่งหลายๆครั้งเรามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา แต่ในทางเดียวกันในจิตวิทยา นักพฤติกรรมศาสตร์ นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต่างกลับมองว่าพฤติกรรมเหล่านั้นมีนัยยะในเชิงพัฒนา หรือมีเค้าลางว่าจะต่อยอดสู่ความสามารถหรือศักยภาพส่วนลึกได้


         หลักสูตรนี้จะพาคุณมาค้นในตัวเองว่าตัวเองมีลักษณะแบบใด ทำอะไรได้บ้าง อะไรเป็นศักยภาพส่วนลึกที่ซ่อน และบางครั้งคุณอาจจะเจอแนวทางสร้างความสำเร็จในแบบของคุณอีกด้วยผ่านหลักการทางจิตวิทยาหลากหลายรูปแบบที่ได้รับการรับรองและใช้งานในวงกว้างทั้ง DISC ของ William Moulton Marston และ นพลักษณ์ (Enneagram) และวิธีการค้นหาทักษะแนวทางใหม่ที่ได้รับการพัฒนาตามหลักการทางวิชาการอย่าง “Ten Skills” ซึ่งทั้งหมดจะนำไปสู่การค้นหาบันไดความสำเร็จเฉพาะตัวเพื่อเข้าสู่ศักยภาพอันเป็นความเฉพาะตัว ซึ่งจะนำไปสู่การเขียนแผนพัฒนาและต่อยอดสู่การเข้าถึงศักยภาพในตนเองด้วย 10 Goal Setting Toolkit และติดตามผลความสำเร็จต่อไป


วันที่จัดงาน
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 09.00 - 16.00 น.

หัวข้ออบรมสัมมนา
-การค้นหาจุดแข็งที่มองเห็นด้วย “DISC” ด้วย Assessment Toys

-การค้นหาจุดแข็งที่มองไม่เห็นด้วย “นพลักษณ์” ด้วย Assessment Toys

-การค้นหาจุดแข็งและทักษะด้วย “Ten skills” ด้วย Assessment Toys

-การเขียนแผน 12 เดือนเพื่อการพัฒนาและเข้าถึงศักยภาพในตนเองด้วย 10 Goal Setting Toolkit

-บันไดความสำเร็จเฉพาะตัวเพื่อเข้าสู่ศักยภาพอันเป็นความเฉพาะตัว


วิทยากร
นิล ABL (ธนศีล แท้เที่ยงเจริญ)

เจ้าของเพจ Activities Base Learning in Thailand - Ablthai

Learning Mind Traps Specualist ของ NPK Edutainment

Activity Master ให้องค์กรภาครัฐและเอกชน

วิทยากรรับเชิญให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน

(การไฟฟ้านครหลวง / ธนาคารกรุงศรี / Watson / AOT / Centara ฯลฯ)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
เหมาะสำหรับที่คนที่ต้องการรู้จักตนเองมากขึ้นและเข้าถึงศักยภาพแห่งการพัฒนาตนเอง
สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 2,980.00 บาท


ราคา 2,980 บาท จากราคา 3,900 บาท


พิเศษ          ซื้อ 2 ที่นั่งเพียง 4,980 บาท 

                   ชื่อ 3 ที่นั่งเพียง 6,980 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:NPK Edutainment
ชื่อผู้ติดต่อ:เพชร
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0951645026

หากท่านต้องการสมัคร Unlock Your Potential : เจาะคน 4 มิติ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3500บาท
บุคลิกภาพ เป็นจุดแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในงานบริการ ผู้ให้บริการควรมีบุคลิกภาพภายนอก อาทิ การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม กริยา มารยาทในงานบริการที่เป็นเลิศ เพราะเป็นจุดดึงดูด สร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าและบริการ ซึ่งบุคลิกภาพเป็นเพียงภาพลักษณ์ภ
2900บาท
Promotion ต้อนรับปีใหม่ ทุกที่นั่งลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น ราคานี้รวมทุกอย่างในการเข้าร่วมสัมมนาแล้วโทร 0896060444
2975บาท
ในแต่ละหน่วยงานนั้น ผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่รวมถึงความรับผิดชอบสูงสุด นั่นคือผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย ทิศทาง และแผนการดำเนินงานล้วนขึ้นอยู่กับผู้นำทั้งสิ้น แต่ผู้นำเพียงคนเดียวย่อมมิอาจดำเนินงานตามนโยบาย ได้ทั้งหมด ดังนั้นการบริหาร จัดการ ดูแล ผู้ร่วมท
3,900บาท
การสั่งงาน มอบหมายงาน และการติดตามควรคุมงาน หลักสูตรนี้ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริหารหรือหัวหน้างานทุกท่านที่ต้องมีการสั่งงาน มอบหมายงานหรือติดตามผลงานของพนักงานได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ
7500บาท
พิเศษทุกที่นั่ง ลดราคาเหลือเพียงท่านละ 7,500 บาทเท่านั้น หลักสุตร 2 วัน ได้รับใบประกาศในวันสัมมนาทันทีพร้อมฝึกปฏิบัติ
3900บาท
เพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการรู้จักตนเอง และการพัฒนาตนเองให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3900บาท
Promotion ต้อนรับปีใหม่ สมัคร 4 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ โรงแรม Gold Orchid ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ *สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง*
2975บาท
ในแต่ละหน่วยงานนั้น ผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่รวมถึงความรับผิดชอบสูงสุด นั่นคือผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย ทิศทาง และแผนการดำเนินงานล้วนขึ้นอยู่กับผู้นำทั้งสิ้น แต่ผู้นำเพียงคนเดียวย่อมมิอาจดำเนินงานตามนโยบาย ได้ทั้งหมด ดังนั้นการบริหาร จัดการ ดูแล ผู้ร่วมทีม
4600บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 16 ม.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..