สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร Excellent Supervisory Skill วันพุธที่ 24 มค.61

Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร Excellent Supervisory Skill วันพุธที่ 24 มค.61
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
 • 1. ทราบถึงบทบาทของการเป็นหัวหน้ายุคใหม่ 

2. เรียนรู้เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และสื่อสารงานกับทีมงาน

3. เรียนรู้การพัฒนาคุณลักษณะของหัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมประสิทธิผล

วันที่จัดงาน
วันพุธที่ 24 มกราคม 2561


ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. 

อบรมเวลา         09.00 น.- 16.00 น.

หัวข้ออบรมสัมมนา
 • ข้อคิดด้านการบริหารการจัดการงานยุคใหม่ Management 4.0 
 • คุณลักษณะของหัวหน้างานที่ดี และการเสริมสร้างภาวะผู้นำ 

              - ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างาน (ผู้นำทีม) พนักงาน และ ผลงาน

              - ความจริงที่ต้องรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการด้านความสามารถและความกระตือรือร้นของพนักงาน

              - หน้าที่และคุณลักษณะสำคัญ ของหัวหน้างานสไตล์ผู้นำ

 • ทักษะสำคัญ 4 ประการของหัวหน้างานในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ทีมงาน 

              - ทักษะการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน

              - ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผล

              - ทักษะการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

              - ทักษะการมอบหมายงานให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจคน

 • เทคนิคการตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 • การกำหนดเป้าหมายด้วย SMART Model 

 • เทคนิคการสื่อสารอย่างชัดเจนด้วยหลัก What/When/Why/How 

 • เทคนิคการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (Active Listening) 

 • เทคนิคการตั้งคำถามอันทรงพลัง (Powerful Questioning) 

 • แนวทางการให้ Feedback อย่างมืออาชีพ 

 • Role Play: Who am I? 

 • ค้นหารูปแบบและลักษณะของบุคลากรที่แตกต่างไป 

 • ความเข้าใจในลักษณะลูกน้องแบบต่าง ๆ และวิธีที่จะใช้ในการพัฒนาให้เหมาะกับลูกน้องแต่ละแบบ 

 • เทคนิค/หลักการสำคัญสำหรับผู้สอนงานเพื่อการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน 

 • ลูกน้องหลากหลายประเภทกับวิธีพัฒนาที่เหมาะสม

วิทยากร
ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์


Key Account Manager บริษัท โนเกีย โซลูชั่น แอนด์ เน็ตเวิรค์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 5,900.00 บาท 5900 ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:ชญานิน (แนน)
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02-5592146 ต่อ 109

หากท่านต้องการสมัคร Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร Excellent Supervisory Skill วันพุธที่ 24 มค.61
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3800บาท
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันสูงมาก และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการช่วงชิงและรักษาฐานลูกค้าไว้เพื่อให้องค์กรอยู่รอดรวมถึงความเป็นหนึ่งเดียวของธุรกิจนั้นๆ จึงทำให้ทุกองค์กรต้องมีการปรับปรุงวิธีการทำงานและกระบว
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้หลักการในการบริหารงานต่างๆ เพื่อการบริหารงานที่มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้ร่วมประสานงานรอบทิศ
3500บาท
ปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้พนักงาน มีความผูกพันธ์กับองค์กรมากขึ้้น เนื่องจากการปฎิบัติตัวเองของพนักงานไม่ค่อยมีความรักต่อองค์กร ไม่มองว่าองค์กรเป็นเสมือนบ้านของตัวเองเหมือนในอดีต ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างเช่น การมีทัศนคติเชิงลบต่อองค์
3900บาท
แม้ว่าในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์สำนักงานสำคัญ ที่มีการนำมาใช้ในทุกองค์กร แต่ปัญหาสำคัญที่พบบ่อยโดยทั่วไปคือ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะค้นหาไฟล์ที่บันทึกไว้ไม่พบ หรือเสียเวลานานในการค้นหา ทั้งนี้ นอกจากทักษะของผู้ใช้แต่ละคนแล้ว การตั้งชื่อไฟล์ การตั้งชื่อโ
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้หลักการในการบริหารงานต่างๆ เพื่อการบริหารงานที่มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้ร่วมประสานงานรอบทิศ
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานธุรการทั้งในด้านเอกสาร การรายงาน และการสื่อสารในองค์การ
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้หลักการในการบริหารงานต่างๆ เพื่อการบริหารงานที่มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้ร่วมประสานงานรอบทิศ
3800บาท
  ปัญหาที่พบบ่อยอย่างหนึ่งในงานบริหารทรัพยากรบุคคล ก็คือ การรักษาระเบียบวินัยใน การทำงาน ซึ่งมีผลไปถึงการลงโทษทางวินัยที่มีทั้งการปฏิบัติถูกต้องและไม่ถูกต้องตามกฎหมายการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเท่าที่พบส่วนใหญ่แล้วเกิดจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจกฎหมาย ซึ่งเป็