สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร Psychology for Management & Motivating Techniques วันพฤหัสบดีที่ 25 มค.61

Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร Psychology for Management & Motivating Techniques วันพฤหัสบดีที่ 25 มค.61
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
1.เข้าใจการประยุกต์หลักจิตวิทยามาใช้ในการบริหารคน

2.จิตวิทยาในการสร้างลักษณะผู้นำแก่ตนเอง

3.ทราบถึงแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจในการบริหารทีมงาน

4.สามารถใช้เครื่องมือต่างๆในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน

วันที่จัดงาน
วันพฤหัสบดีที่ 25 มค.61


ลงทะเบียน 08.30น.

อบรม เวลา 09.00 น. -16.00 น.

หัวข้ออบรมสัมมนา
  • แนวคิดจิตวิทยากับการบริหารงานยุคใหม่ 

  • หลักจิตวิทยาในการบริหารคน  

           - การปรับเปลี่ยนเจตคติและการสร้างความคิดเชิงบวก

           - เจตคติที่ดีต่อองค์การ

           - เจตคติต่อตนเองและผู้อื่น

           - เจตคติต่องานที่ทำ

           - อารมณ์และการจัดการกับอารมณ์

           - หลักการควบคุมอารมณ์

           - ความเข้าใจและการจัดการกับอารมณ์ผู้อื่น (ลูกค้า)

  • การค้นหาตนเอง เพื่อปรับปรุงอุปนิสัยที่ดีในการ ทำงาน  

           - การทำความเข้าใจตนเอง

           - การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องอยู่ร่วมกัน

  • การวิเคราะห์ทีมงานเพื่อการบริหารทีมในเชิงจิตวิทยา 

  • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่ทีมงาน 

  • เครื่องมือต่างๆ ของหัวหน้างานในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน

วิทยากร
ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม


ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ และอาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 5,900.00 บาท 5900 ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:ชญานิน (แนน)
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02-5592146 ต่อ 109

หากท่านต้องการสมัคร Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร Psychology for Management & Motivating Techniques วันพฤหัสบดีที่ 25 มค.61
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3700บาท
หลักสูตรอบรม การจัดทำ Job Description บนพื้นฐานของ Competency เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อให้ความรู้ (Knowledge) ในหลักการพัฒนา การจัดทำ Job Description หรือ ใบกำหนดหน้าที่งาน ในปัจจุบัน ให้เป็น Job Description บนพื้นฐานของ Competency
2500บาท
เข้าใจง่าย กลับไปทำได้ทันที!! ที่ผ่านมาเคยอบรมหลากหลาย แต่มึนงงกับตัว KPI ? ตัวชี้วัดไม่เป็นรูปธรรม? ทำไมต้องอบรม 3 วัน และเลือกอบรมกับออเรียนทอล ฟีนิกซ์ ฯ ??..มีคำตอบ
3900บาท
เหมาะสำหรับ พนักงานบริหารงานบุคคล พนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ที่ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเรียนต่อ
3200บาท
ทำความรู้จักกับ POWERPOINT ว่าทำะไรได้บ้าง เทคนิคต่างๆในการทำ POWERPOINT อย่างไรให้สวยงาม ปุ่มต่างๆของโปรแกรมมีอะไรบ้างและใช้อย่างไร TEMPLATE ที่สวยงามเป็นอย่างไร การตกแต่ง POWERPOINT ให้โดนใจผู้ฟัง
3500บาท
คนทำงานที่ขาดระเบียบ จะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนที่มีระเบียบได้อย่างไร ? สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก็คือ การวางแผน ซึ่งหลายคนก็อาจจะบอกว่ารู้ทฤษฎีนี้ดีอยู่แล้ว แต่ไม่มีเวลาที่จะวางแผน (Failing to Plan is planning to Fail…)
4000บาท
หลักสูตรฝึกอบรมนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ จากประสบการณ์ตรงในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการเป็นผู้บริหารสายงาน HR และวิทยากร รวมทั้งที่ปรึกษาในองค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ที่จะช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้างานในองค์กรของท่านสามารถบริหารทรั
3250บาท
แผนอบรมดี สรุปงานยอดเยี่ยม!! วางหลักสูตรระยะยาว สร้างหัวหน้าเก่ง พนักงานมีแรงจูงใจทำงาน ? วางแผนอบรมรายบุคคล ตรงใจผู้บริหาร ทำอย่างไร ? ทำอย่างไรให้การฝึกอบรม สร้างผลกำไรสองทาง ได้คนเก่ง ได้กำไรเพิ่ม ?
3500บาท
“ลดปัญหาการสูญหายของเอกสาร หรือ เอกสารไม่สมบูรณ์” “ช่วยให้ค้นหาได้รวดเร็ว และสะดวกต่อการนำมาใช้”
3900บาท
หลักสูตรนี้เป็นประสิทธิผลหนึ่งในศักยภาพความเป็นยุคใหม่ในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้ได้ผู้นำที่มีคุณภาพ ชนะใจลูกน้อง นำพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าตลอดไป