สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

Professional Super Secretary

Professional  Super Secretary
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักสูตร Super เลขาSecretary


วัตถุประสงค์

เพื่อฝึกทักษะในการเป็นผู้ช่วยฝ่ายผู้บริหารและสามารถเป็นผู้ประสานงานอย่างมืออาชีพ หัวข้อนี ้นําเสนอเทคนิคที่สําคัญที่ผู้ช่วยผู้บริหารหรือเลขานุการ  ควรมีและนําสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง นอกเหนือจากทักษะการทํางานตามปกติ ผู้ช่วยผู้บริหาร เป็นหน้าที่ที่มีความท้าทาย ไม่ใช่ เพียงมีหน้าที่เลขานุการหรือพนักงานต้อนรับ หรือผู้ใต้บังคับบัญชาที่รับคําสั่งเพียงอย่างเดียว

ผลการวิจัยจาก CEO MD CFO และตำแหน่งอื่นๆในระดับผู้บริหารระดับสูง  ผู้ช่วยที่มีประสิทธิภาพจะช่วยแบ่งเบาภาระเจ้านายมากถึง 50% สําหรับองค์กร ผู้ช่วย เลขาผู้บริหารเปรียบเสมือนหน้าตาของ ผู้บริหาร และองค์กร เพราะเป็นประตูแรกในการติดต่อกับบุคคลภายนอกหรือแม้กระทั่งภายในด้วยกันเอง

หลักสูตรนี เหมาะกับผู้ช่วยฝ่ายบริหารทุกสายงานเลขาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไปในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการ เป็นผู้ประสานงาน ด้วยวิทยากรมืออาชีพ 

วันที่จัดงาน
จัดอบรม 3 ครั้ง  


1. ครั้งที่ 1: 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.

2. ครั้งที่ 2: 20 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.

3. ครั้งที่ 3: 22 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.

หัวข้ออบรมสัมมนา
- เทคนิคการนําเสนอทางเลือกให้เจ้านายเพ่ือตัดสินใจ หลีกเลี่ยงการไม่มีทางออกให้เจ้านายทุกครั ้งไป (Smart Assistance always gives a Possible Solution)  

- เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้ท่ีติดต่อด้วย เมื่อต้องเป็นผู้ประสานสิบทิศ แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะกดดัน (Interpersonal Skills)  

- เทคนิคการสร้างความประทับใจในการติดต่อส่ือสาร อาทิ การใช้โทรศัพท์ การเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร การตอบ โต้จดหมาย (Communication Skills)  

- เทคนิคการต้อนรับแขกท่ีมาติดต่อเจ้านาย ในฐานะผู้ประสานงานด่านแรก (The First Point of Contract)  

- เทคนิคการบริหารจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพ เลือกเฉพาะการประชุมที่สําคัญๆ ลดเรื่องที่ไม่จําเป็น (Prevent unnecessary meeting)  

- อะไรคือหน้าท่ีของผู้ช่วยผู้บริหารบ้าง ระหว่างการประชุม? 

- เทคนิคการส่ือสาร พูดระหว่างการประชุมให้ประทับใจ 

- เทคนิคการเป็นผู้จําท่ีดีให้เจ้านาย (Be the Boss’s Memory) 

- เคล็ดลับการตีความวัตถุประสงค์ของงานและของเจ้านายเมื่อได้รับมอบหมายงาน(Understand Boss’s Objective)

- เทคนิคการจัดเตรียมการประชุมเพ่ือให้มีประสิทธิภาพท่ีสุด   


วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์โดยตรงและผ่านฝึกอบรมจากสถาบันต่างๆ
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
- ผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งเลขานุการ

- ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร

- ผู้ที่สนใจพัฒนาบุคลิกและศักยภาพด้านการติดต่อสื่อสาร

สถานที่จัดงาน
T3 Residence 

อาคารทีทรี เรสซิเดนซ์ ซ.นาคนิวาส20 ถ.นาคนิวาส เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,000.00 บาท 3,000 บาท / ท่าน (รวมอาหารกลางวัน)

ผู้อบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรหลังจากอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Double C Training & Consultant
ชื่อผู้ติดต่อ:Chanyanit Kijchadapong
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0616241656

หากท่านต้องการสมัคร Professional Super Secretary
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ไม่มีค่าใช้จ่าย
ย้ำสัมมนานี้ #ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมได้ใบ Certificat หรือใบรับรองทันทีหลังเรียนจบ และไม่ใช่สอนแบบน้ำจิ้ม เพราะคอร์สนี้ปกติราคา 4000 บาท เต็มเร็วมากและมีจำนวนจำกัด รีบลงทะเบียนด่วน !!
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจระบบการคิด ภาษา และพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์ และช่วยทำให้การสื่อสาร ระหว่างกัน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3500บาท
เขาว่ากันว่าโลกทุกวันนี้อยู่ยากขึ้นทุกวัน เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว...คนที่ปรับตัวได้เท่านั้นถึงจะอยู่รอดอย่างประสบความสำเร็จและอยู่อย่างมีความสุข หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจตนเองและผู้อื่น ทราบวิธีการขจัดพลังลบเพิ่มพลังบวกตลอ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้วิธีการนำเสนอ การจัดทำแผ่นการนำเสนอเพื่อใช้ระดมทุนจากแหล่งเงินทุน (Pitch Deck) ทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มทักษะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำเสนอโมเดลธุรกิจกับแหล่งเงินทุนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาส ในการได้รับเง
3000บาท
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการลาออกของพนักงานและมีการรับพนักงานเข้ามาทำงานใหม่ ณ สถานประกอบการในปัจจุบันโครงสร้างของสำนักงานประกันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและพรบ.ประกันสังคมที่มีแนวทางหรือระเบียบที่เพิ่มเติมขึ้นทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในหลายธุรกิจต้องศึกษา
3900บาท
เป็นที่ทราบกันดีว่า ความคิดของคนเป็นไปได้ในหลากหลายแนวทางขึ้นกับลักษณะและพฤติกรรมของเจ้าของความคิดนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ความคิด (Mindset) ของคนมีผลอย่างยิ่งต่อผลงาน ยอดขาย การปฏิบัติงาน การกระทำ พฤติกรรม ความมุ่งมั่น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงความสุขของ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
“เรียนรู้เทคนิคการแต่งหน้าพื้นฐานสำหรับมือใหม่ เพื่อเพิ่มความมั่นใจของคุณในทุกๆวัน”
3200บาท
ซึ่งกุญแจสำคัญในการดำเนินงานขององค์กร คือพนักงานขายเพราะเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารที่สำคัญ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างองค์กร และลูกค้า หน้าที่ของพนักงานขายคือ
3745บาท
ลดอัตราการเกิดซ้ำของปัญหารายวันที่เกิดขึ้นแบบไม่รู้จบ สร้างทักษะในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น