สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การสื่อสารอย่างชาญฉลาดเพื่อความสำเร็จขององค์กร

การสื่อสารอย่างชาญฉลาดเพื่อความสำเร็จขององค์กร
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักการและเหตุผล

          บางครั้งเราอาจมีความสงสัยว่า ทำไมบางคนเป็นที่รักของเจ้านาย ลูกน้อง ลูกค้า ทำให้งานประสบผลสำเร็จอย่างเยี่ยมยอด...บางคนพูดโน้มน้าวจูงใจ เป็นที่รักของบุคคลรอบข้างอย่างน่าอิจฉา เขามีเสน่ห์อะไร หรือบางครั้งแค่มีรอยยิ้มที่เป็นมิตรก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตการทำงาน ให้มีความสุข การได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ได้จริงหรือ ?? มีปัจจัยอะไรอีกหรือไม่ที่ทำให้เราทำงานได้ตามเป้าหมายได้ เราจะสร้างความทรงพลังในการสื่อสารได้อย่างไร เพื่อให้องค์กรและการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร


วัตถุประสงค์

1. เพื่อทราบถึงเคล็ดลับของการสื่อสารที่จะทำให้เราประสบผลสำเร็จ

2. เพื่อสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพของตนเอง และงานที่ทำได้อย่างดีเยี่ยม

3. เพื่อสามารถรู้เคล็ดลับการสร้างความเป็นมนุษย์สัมพันธ์กับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง เพื่อการทำงานได้อย่างสำเร็จ

วันที่จัดงาน
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09:00 ถึง 16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

¨ ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารที่แท้จริง

¨ ระบบและกระบวนการสื่อสาร

¨ ประเภทของการสื่อสารในองค์กร

¨ อุปสรรคทางการสื่อสารในการทำงาน

¨ สื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจ

¨ มารู้จักกับ 7 Cs เพื่อพบกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

¨ เคล็ดลับการสร้างเสน่ห์ให้เป็นที่รักของทุกคน

¨ การฝึกทักษะ เคล็ดลับ การพูด การฟัง ให้มีประสิทธิภาพ

¨ สภาพปัญหาของการสื่อสารในองค์กร

¨ เทคนิคการสื่อสารเชิงคุณภาพ

¨ การสื่อสารกับการสร้างมนุษย์สัมพันธ์แบบครบวงจร

¨ กิจกรรมสร้าง Commitment ร่วมกันเพื่อนำสู่บรรยากาศการทำงานที่ดี


เทคนิคการฝึกอบรม (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติการ 70%)

การบรรยาย-สาธิต ระดมสมอง เกมประกอบหลักสูตร กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และการแสดงบทบาทสมมติ

วิทยากร
อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:กนกวรรณ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021912509

หากท่านต้องการสมัคร การสื่อสารอย่างชาญฉลาดเพื่อความสำเร็จขององค์กร
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


5500บาท
หลักสูตร Training Officer เป็นคอร์สอบรม เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม หรือ เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - HRD Officer เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ในด้านวิชาชีพการฝึกอบรมและการเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือ HRD Officer
3200บาท
สมัคร 4 ท่านรับส่วนลดพิเศษ ในราคาสมาชิกเท่านั้น ยิ่งสมัครมาก ยิ่งได้รับส่วนลดมาก โทร 0896060444
4000บาท
สถาบันฝึกอบรม People Develop Center ได้ออกแบบพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านเตรียมความพร้อมของบุคลากรในเชิงรุก ด้วยการวางแผนหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อป้องกันปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งงานหลักที่สำคัญๆ
4500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่ลูกน้องรัก และองค์กรภูมิใจ
4000บาท
PDC HOME > หลักสูตร PUBLIC TRAINING > การออกแบบ/วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน : 27 มีนาคม 2561การออกแบบ/วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน : 27 มีนาคม 2561 การออกแบบ วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน อ.สืบสกุล People Develop Center.jpg อาจารย์ สืบสกุล แสงธำรง Peopl
4500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่ลูกน้องรัก และองค์กรภูมิใจ
2900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้และเข้าใจความสำคัญของการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญในการทำงานในปัจจุบันเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูง
1500บาท
เหมาะสำหรับ เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงาน HR ทุกท่านที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร ช่วยให้คณะทำงานและ HR ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการสร้างองค์กรแห่งความสุข ให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น
4,500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานขายมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่พนักงานขายยอมรับ และองค์กรภาคภูมิใจ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของงาน