สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

Interactive Seminar : Smart Startup...ธุรกิจแนวใหม่สู่โลจิสติกส์ไทย

Interactive Seminar : Smart Startup...ธุรกิจแนวใหม่สู่โลจิสติกส์ไทย
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
สัมมนา+workshop business plan.
วันที่จัดงาน
12.45 – 13.15ลงทะเบียน

13.15 – 13.30กล่าวเปิดงาน โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์

(รักษาการ คณบดี คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง PIM)

13.30 - 14.30  เริ่มการสัมมนา 

โดย คุณสัมพันธ์ เขียวแก่ CEO จากบริษัท (Smart One Logistics)

14.30 - 14.45 พักเบรค

14.45 – 16.000Workshop ระดมสมอง Business Planner / ปิดงานสัมมนา


หัวข้ออบรมสัมมนา
- New Gen จุดเริ่มต้น Startup รุ่นใหม่

- พัฒนาธุรกิจแนวใหม่สู่โลกโลจิสติกส์

- Smart Technology for Logistics 4.0

- พร้อม Workshop การทำแผนธุรกิจ

วิทยากร
คุณสัมพันธ์ เขียวแก่

CEO (Smart One Logistics)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
- บุคคลที่สนใจในธุรกิจ Startup Logistics

- ผู้ที่สนใจร่วมทำ workshop business plan ด้านโลจิสติกส์

- บุคคลทั่วไป
- กลุ่มนักศึกษา และ อื่นๆ 

สถานที่จัดงาน
HALL 3 อาคารหอประชุม

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ถนนแจ้งวัฒนะ 

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ฟรี....ไม่มีค่าใช้จ่าย

พร้อมทำ Workshop Business Plan ฟรี

เป็นสัมมนาฟรีของหน่วยงานราชการ หรือมหาวิทยาลัย

**Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ชื่อผู้ติดต่อ:ทิพวรรณ (มิ้น)
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02-855-1477

หากท่านต้องการสมัคร Interactive Seminar : Smart Startup...ธุรกิจแนวใหม่สู่โลจิสติกส์ไทย
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


5600บาท
1.กัมพูชา 2.ลาว 3.เมียนมาร์ 4.เวียดนาม 5.จีน.... ซึ่งสามารถดำเนินการติดต่อ เจรจาซื้อขายได้ทันที แม้ว่าสินค้าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่ก็ตาม, หลักสูตรเพื่อทำความเข้าใจและเจรจาซื้อขายให้สำเร็จด้วยตนเอง
3200บาท
"สร้างสรรค์การส่งออก สร้างโอกาสทองในมือคุณ" คุณคงไม่ปล่อยโอกาสนี้ หลุดมือไป มาเรียนรู้ เรื่องนี้ได้ที่นี้
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับผู้ที่มีคลังสินค้า ที่มีการใช้เครื่องจักรกลใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อลดต้นทุนในการเก็บสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรวดเร็วในการบริหารจัดการ
3500บาท
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั
3900บาท
ช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อให้องค์กรของท่านเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อ
7800บาท
ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน
3500บาท
เนื่องจากการส่งสินค้าออกในกลุ่มประเทศได้มีข้อตกลงในการลดหย่อนภาษีให้กันและกัน เช่น AFTA, FTA จําเป็นต้องมีเอกสารเพื่อสําแดงในการลดหย่อนภาษี การจัดทําก็ต้องให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของข้อตกลง การส่งออกก็มีโอกาสที่ดี แน่นอนต้องมีผู้ซื้อหลากหลาย การใช้เครื
3900บาท
ช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อให้องค์กรของท่านเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อ
3900บาท
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อให้องค์กรของท่านเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อ ซึ่งจะทำภาพลักษณ์ของดีขึ้นและเป็นการลดต้นทุนในการบริหารจ