สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

เปิดความคิด ชีวิตอัจฉริยะ เพื่อความสำเร็จในการทำงานยุค 4.0

เปิดความคิด ชีวิตอัจฉริยะ  เพื่อความสำเร็จในการทำงานยุค 4.0
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
1.บุคลากรสามารถเสริมสร้างให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงาน เพื่อการบริหารงานประสบความสำเร็จ

2.บุคลากรสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน หรือองค์กรได้

3.บุคลากรสามารถบริหารความสุขในชีวิตการทำงานได้ เพื่อเป็นแรงผลักดันในการคิดงานปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


วันที่จัดงาน
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
วิทยากร
ศ.ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
พนักงาน ผู้บริหาร องค์กร/บริษัท และบุคคลทั่วไป ที่สนใจต้องการสร้างและบริหารความสุขในชีวิตการทำงาน ได้เรียนรู้เทคนิคการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและทัศนคติบางประการที่มีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน 
สถานที่จัดงาน
ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 2,800.00 บาท 2,800 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บมจ.ซีพี ออลล์
ชื่อผู้ติดต่อ:วรรณทิพย์ ชูกิจโกศล
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02-071-2970

หากท่านต้องการสมัคร เปิดความคิด ชีวิตอัจฉริยะ เพื่อความสำเร็จในการทำงานยุค 4.0
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3800บาท
งานของหัวหน้าทีมและผู้บริหารฝ่ายขาย นั้นนอกเหนือจากเรื่องหาสมาชิกทีม และพัฒนาทีมงานให้มีความสามารถในการสร้างรายได้ให้กับองค์กรอย่างที่ควรจะเป็นแล้ว ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งคือเรื่องของการมอบหมายงาน ติดตามงาน ควบคุม และประเมินผล  แต่ไม่ใช่ว่าห
3,900บาท
• ความขัดแย้งมีเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเกิดความขัดแย้งระหว่าง พนักงานกับพนักงาน หน่วยงานกับหน่วยงาน องค์กรกับองค์กร พนักงานกับองค์กร พนักงานกับลูกค้า หน่วยงานกับลูกค้า เป็นต้น จึงต้องมีการบริหารความขัดแย้งที่เป็นขั้นตอน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รัฐสุลต่าโอมานและราชอาณาจักรบาห์เรน เป็นประเทศในกลุ่มอ่าวอาหรับ GCC มีศักยภาพและและพฤติกรรมการบริโภคที่ชื่ชอบสินค้าและคนไทยเป็นอย่างมาก จึงเป็นโอกาสใหม่ทางการค้าของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทย
4800บาท
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และThailand 4.0 ต่างก็จะส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุงกลยุทธ์ทั้งด้านบุคคล การเงิน การตลาดและการบริหารจัดการเพื่อรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
3800บาท
ปัจจุบันทุกองค์กร ทั้งองค์กรเอกชนและองค์กรของรัฐ ต้องมีการทำโครงการ เพื่อเป็นการกระจายอำนาจลงสู่หน่วยย่อยธุรกิจ และการจัดทำโครงการจะเป็นตัวแบบที่ทำให้แต่ละหน่วยย่อยสามารถบริหารจัดการภายในหน่วยย่อยของตนเองให้ครบวงจรมากขึ้น สามารถสร้างความรวดเร็วและการตอบสน
3500บาท
การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (Risk) ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเสี่ยงไว้เลย ย่
3900บาท
 ความขัดแย้งมีเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเกิดความขัดแย้งระหว่าง พนักงานกับพนักงาน หน่วยงานกับหน่วยงาน องค์กรกับองค์กร พนักงานกับองค์กร พนักงานกับลูกค้า หน่วยงานกับลูกค้า เป็นต้น จึงต้องมีการบริหารความขัดแย้งที่เป็นขั้นตอน มีการไกล่เกลี่ยเจรจาต่อรอง มีระบบกา
HOT DEAL
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เทคนิคการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลแบบเศรษฐีเงินล้าน เรียนรู้เทคนิคในการทำธุรกิจซึ่งคุณสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้โดยทันที เพื่อทำให้คุณจะมีเวลาและผลกำไรที่มากขึ้น
6500บาท
อยากทำโครงการให้สำเร็จ ให้รวย ให้ปัง ให้ดัง มาสัมนากับเรา ในหลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (FEASIBILITY STUDY) โดยสุดยอดวิทยากร อาจารย์จรูญ บุญสนอง ผู้เชียวชาญ และที่ปรึกษาด้านการวางแผน กลยุทธ์ธุรกิจ การเงิน ทั้งภาครัฐและเอกชน