สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

เปิดความคิด ชีวิตอัจฉริยะ เพื่อความสำเร็จในการทำงานยุค 4.0

เปิดความคิด ชีวิตอัจฉริยะ  เพื่อความสำเร็จในการทำงานยุค 4.0
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
1.บุคลากรสามารถเสริมสร้างให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงาน เพื่อการบริหารงานประสบความสำเร็จ

2.บุคลากรสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน หรือองค์กรได้

3.บุคลากรสามารถบริหารความสุขในชีวิตการทำงานได้ เพื่อเป็นแรงผลักดันในการคิดงานปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


วันที่จัดงาน
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
วิทยากร
ศ.ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
พนักงาน ผู้บริหาร องค์กร/บริษัท และบุคคลทั่วไป ที่สนใจต้องการสร้างและบริหารความสุขในชีวิตการทำงาน ได้เรียนรู้เทคนิคการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและทัศนคติบางประการที่มีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน 
สถานที่จัดงาน
ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 2,800.00 บาท 2,800 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บมจ.ซีพี ออลล์
ชื่อผู้ติดต่อ:วรรณทิพย์ ชูกิจโกศล
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02-071-2970

หากท่านต้องการสมัคร เปิดความคิด ชีวิตอัจฉริยะ เพื่อความสำเร็จในการทำงานยุค 4.0
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


24000บาท
การบริหารงานก่อสร้างแนวราบ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง ของงานก่อสร้างในแต่ละส่วน และทราบถึงวิธีการกำหนดงวดงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการก่อสร้าง และเพื่อให้ทราบถึงวิธีการจัดสรรเงินที่จะต้องจ่ายสถาบันการเงิน และค่าก่อสร้างในแต่ละงวด
160000บาท
เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 7 โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
55900บาท
Drive higher growth through alignment of your strategic priorities with the latest in management innovation
3900บาท
เพื่อลดการตีความสับสนและการตีความที่ผิดพลาดสำหรับข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ ความเข้าใจในเรื่อง"การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advance Product Quality Planing : APQP อันมีความสำคัญอย่างยิ่ง หลักสูตรอบรมนี้ได้จัดอย
3800บาท
ทันทีที่ก้าวเข้าสู่ระดับการจัดการ ( Management ) หัวหน้าพนักงานขาย หรือ ผู้จัดการขาย จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่สำคัญต่อ ความเจริญก้าวหน้าขององค์การ และบุคลากรในทีมงานขาย เขาถูกกำหนดให้ใช้ความเป็นผู้นำทีมงาน นำบุคคลในความรับผิดชอบให้ประสบคว
24000บาท
หลักสูตร RE121: ศึกษาความเป็นไปได้ ทางการเงิน (Cash Flow) มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถพิจารณาความเหมาะสม และความสามารถทางการเงินในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะศึกษา เพื่อที่จะสามารถคำนวณได้เอง ในเบ
2800บาท
การปรับเปลี่ยนวิธีคิดและทัศนคติบางประการที่มีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน ต้องทำอย่างไร ที่จะมีส่วนช่วยให้พนักงานรู้สึกมีความสุขกับงานที่รับผิดชอบมากขึ้น รวมถึงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิต ท่านสามารถพบคำตอบได้ที่นี่ !!!
4500บาท
ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยหัวหน้าที่ดีและเก่ง มีความรู้มีความสามารถในการกำหนดทิศทางขององค์กร ลูกน้องอีกหลายร้อยคนจะต้องเป็นผู้ที่เดินอยู่ในทิศทางที่หัวหน้ากำหนด หากหัวหน้ากำหนดทิศทางผิด ไม่มีภาวะผู้นำที่ดี เส้นทางแ
4500บาท
ท่านทราบหรือไม่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ของหัวหน้ามือใหม่ป้ายแดงที่ได้เลื่อนขั้นจากพนักงานที่ทำงานดี มีความสามารถจนเข้าตาผู้บริหารนั้น คืออะไร… ทำไมพวกเขาผู้ซึ่งเคยเป็นดาวเด่นในฐานะพนักงาน แต่กลับตกม้าตายเมื่อต้องมารับบทบาทหัวหน้ามือใหม่ โดยเฉพาะหัวหน้าฝ่ายขาย สาเ