สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

กลยุทธ์การแก้ปัญหาและตัดสินใจเพื่อความสำเร็จ Problem-Solving & Decision Making for Success

กลยุทธ์การแก้ปัญหาและตัดสินใจเพื่อความสำเร็จ Problem-Solving & Decision Making for Success
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
การตัดสินใจและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากพนักงานในองค์การ ไม่ว่าจะในระดับใด ย่อมสามารถส่งผลกระทบไปยังหน่วยงานในระดับนั้นๆ หรือ อาจไปถึงระดับองค์การได้ ดังนั้นการตัดสินใจและการแก้ปัญหาที่ดีจากบุคคล หรือ ทีมงาน ย่อมจะช่วยให้องค์การในภาพรวมสามารถบรรลุซึ่งจุดหมายได้

อย่างไรก็ตาม พนักงานจำนวนไม่น้อยอาจยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ ทำให้การตัดสินใจหลายครั้งของพวกเขาจึงอาจเกิดการผิดพลาด และส่งผลกระทบมาถึงองค์การได้ “ทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา” จึงเป็นสาระสำคัญสิ่งหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับขององค์การ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการตัดสินใจของตนเอง และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบส่งผลให้งานสำเร็จบรรลุเป้าหมาย


วันที่จัดงาน
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
วิทยากร
ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม 

ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์, ประธานสาขาจิตวิทยา โครงการดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ และ

อาจารย์ประจำ ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


สถานที่จัดงาน
ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,500.00 บาท 4,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อผู้ติดต่อ:วรรณทิพย์ ชูกิจโกศล
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02-071-2970

หากท่านต้องการสมัคร กลยุทธ์การแก้ปัญหาและตัดสินใจเพื่อความสำเร็จ Problem-Solving & Decision Making for Success
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนาพิเศษเปิดตัว “SAP Business One Cloud on AWS” โซลูชั่นช่วยบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ บนคลาวด์ มาตรฐานสากล ที่ได้รับความนิยมมากกว่า 50,000 ธุรกิจทั้งขนาดเล็กและกลางทั่วโลก
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ในหัวข้อ "อนาคตเศรษฐกิจไทย...ก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม"
ึ7,500บาท
เพื่อให้ผู้ประกอบการ ได้เข้าใจเรื่องระบบมาตรฐาน สิ่งที่ต้องทำเมื่อจะขายแฟรนไชส์
3900บาท
การฝึกอบรมในหลักสูตร ยุทธศาสตร์ทางการเมืองเพื่อการบริหาร เป็นการอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านยุทธศาสตร์ทางการเมืองโดยตรง ซึ่งในการอบรมจะช่วยให้ท่านสามารถนำศาสตร์และศิลป์ของหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองมาปรับประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนาพิเศษเปิดตัว “SAP Business One Cloud on AWS” โซลูชั่นช่วยบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ บนคลาวด์ มาตรฐานสากล ที่ได้รับความนิยมมากกว่า 50,000 ธุรกิจทั้งขนาดเล็กและกลางทั่วโลก
5900.00บาท
หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน ใน 6 ประการ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา, การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ, การพัฒนาและปร
3800บาท
หลายองค์กรเริ่มให้ความสำคัญกับการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์มากขึ้น จึงทำให้งานด้านกลยุทธ์ เป็นงานของทุกแผนก ทุกคนต้องมีความเข้าใจในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์มากขึ้น มีเครื่องมือมากมายที่สามารถช่วยให้ทุกคนกลายเป็นกำลังสำคัญในการวิเคราะห์ และพัฒนาแผนกลยุทธ์
149000บาท
หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และผู้ที่สนใจในธุรกิจโรงแรม เรียนรู้ เข้าใจ หลักปฏิบัติการบริหารจัดการทุกภาคส่วนของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
3900บาท
บ่อยครั้งที่พบว่า การแก้ปัญหา และ การตัดสินใจเป็นเรื่องที่สร้างความยากลำบากให้เราได้ไม่น้อย ทั้งในการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน และ การทำธุรกิจ แต่การตัดสินใจในแต่ละครั้งมีความหมายต่อชีวิต และ ผลงานอย่างมาก การตัดสินใจจะต้องรวดเร็ว และ มีความถูกต้องสูง ใน