สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 7 โดย IRDP

หลักสูตร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 7 โดย IRDP
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 7

หลักสูตรที่พัฒนาความรู้ และวิสัยทัศน์ในด้านเทคโนโลยี

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 9 มีนาคม 2561

เริ่มอบรมวันแรก 14 มีนาคม - 26 เมษายน 2561

 • การอบมรมและสัมนา รวม 16 หัวข้อ 
 • ระยะเวลาอบรม 09.00 - 16.30 น. 
 • การศึกษาดูงานในประเทศ 
 • กาศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศเกาหลีใต้ 

สถานที่อบรม : โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียม/ท่าน : 160,000 บาท รวมทุกหัวข้อวิชา ดูงานในประเทศและต่างประเทศ

ศร.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม ประธานบริหารหลักสูตร

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

ติดต่อประสานงาน :

คุณนงนภัส อินทร์บัว ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม โทรศัพท์ 02-7145564

คุณกรวีร์ ศรีเสน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม โทรศัพท์ 02-7145565

ฝ่ายฝึกอบรม มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

เลขที่ 1193 อาคาร EXIM ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-714-5564 – 67 โทรสาร 02-619-5960

E-mail: de4m.irdp@gmail.com

ดาวโหลดใบสมัครเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.irdp.org/2015/news.php?id=437

วันที่จัดงาน
เริ่มอบรมวันแรก 14 มีนาคม - 26 เมษายน 2561

เวลา 09.00 - 16.30 น.

 • ศึกษาดูงานในประเทศ 22 มีนาคม 2561 
 • ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศเกาหลีใต้ 2-7 เมษายน 2561

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหา 16 หัวข้อ 

 • นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล  
 • Thailand 4.0  
 • Digital Disruption 
 • เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล   
 • Cyber Crime  
 • Cloud Computing  
 • Big Data - FinTech  
 • Social Media for Digital Economy  
 • กรณีศึกษา ด้านความปลอดภัยเครือข่าย  
 • กรณีศึกษา การใช้เทคโนโลยีบริหารงานภาครัฐ  
 • มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี  
 • กรณีศึกษา การใช้เทคโนโลยีบริหารงานภาคเอกชน  
 • Technology and Innovation moving   
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล  
 • Security Fundamentals

วิทยากร
ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม ประธานบริหารหลักสูตร

พร้อมวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ

 • ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์
 • ดร. พันศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
 • ดร. สุทธิศักดิ์ อินทวดี

และวิทยากรชั้นนำท่านอื่นๆอีกมากมาย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับกลางจนถึงระดับสูง ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่าย และรองผู้อำนวยการฝ่าย หรือเทียบเท่าขึ้นไปของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ทั้งนี้ เนื้อหาหลักสูตรเน้นการพัฒนาวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการองค์กรโดยรวมให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนั้น ผู้เข้าอบรมจึงไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานหรือความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาก่อน


จำนวนผู้เข้าอบรม รุ่นละ 25 คน (หากมีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่าที่กำหนด ทางหลักสูตรขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหลักสูตรรวมกับรุ่นถัดไป)

สถานที่จัดงาน
ณ โรงแรม อิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 160,000.00 บาท ค่าธรรมเนียม 160,000 บาท / ท่าน (ค่าอบรมรวมดูงานต่างประเทศ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณนงนภัส อินทร์บัว , คุณกรวีร์ ศรีเสน
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02-714-5555

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 7 โดย IRDP
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3800บาท
หลายองค์กรเริ่มให้ความสำคัญกับการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์มากขึ้น จึงทำให้งานด้านกลยุทธ์ เป็นงานของทุกแผนก ทุกคนต้องมีความเข้าใจในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์มากขึ้น มีเครื่องมือมากมายที่สามารถช่วยให้ทุกคนกลายเป็นกำลังสำคัญในการวิเคราะห์ และพัฒนาแผนกลยุทธ์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ในหัวข้อ "อนาคตเศรษฐกิจไทย...ก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม"
3800บาท
ทันทีที่ก้าวเข้าสู่ระดับการจัดการ ( Management ) หัวหน้าพนักงานขาย หรือ ผู้จัดการขาย จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่สำคัญต่อ ความเจริญก้าวหน้าขององค์การ และบุคลากรในทีมงานขาย เขาถูกกำหนดให้ใช้ความเป็นผู้นำทีมงาน นำบุคคลในความรับผิดชอบให้ประสบคว
149000บาท
หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และผู้ที่สนใจในธุรกิจโรงแรม เรียนรู้ เข้าใจ หลักปฏิบัติการบริหารจัดการทุกภาคส่วนของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนาพิเศษเปิดตัว “SAP Business One Cloud on AWS” โซลูชั่นช่วยบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ บนคลาวด์ มาตรฐานสากล ที่ได้รับความนิยมมากกว่า 50,000 ธุรกิจทั้งขนาดเล็กและกลางทั่วโลก
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนางานด้าน SAP Business One ในงานMaterial Handling & Machinary Exhibition 2018 เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย พนักงาน อาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการ
4800บาท
เพื่อค้นหาศักยภาพของตนเอง แก้ไขข้อบกพร่องและนำจุดเด่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เลขานุการยุคใหม่จำเป็นต้องมีความรู้ ทักษะใหม่ และขีดความสามารถทางการจัดการที่ครบเครื่อง เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เต็มร้อย
160000บาท
เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 7 โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
3900บาท
เพื่อลดการตีความสับสนและการตีความที่ผิดพลาดสำหรับข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ ความเข้าใจในเรื่อง"การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advance Product Quality Planing : APQP อันมีความสำคัญอย่างยิ่ง หลักสูตรอบรมนี้ได้จัดอย