สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

สู่ความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0” (รุ่น2)

สู่ความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0” (รุ่น2)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
• เสริมสร้างความเข้าใจชัดเจน "ความสำคัญ" และ "บทบาทหน้าที่การบริหาร 4.0"

• เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ

• เรียนรู้เคล็ดลับสู่ความเป็นเลิศของเลขานุการบริหาร 4.0

• การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ 4.0

• กลยุทธ์การบริหารงาน 4.0

• ยึดทฤษฏี: สัญลักษณ์การบริหาร 4.0

• เรียนรู้แนวทางการรับมือและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิผล


วันที่จัดงาน
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
หัวข้ออบรมสัมมนา
การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ “บทบาทหน้าที่” และ “ความสำคัญ”

• “เลขานุการ” 4.0 คือใคร ความสำคัญของตำแหน่ง

• การเสริมสร้างทัศนคติ และ จิตสำนึกที่ดี

• จรรยาบรรณ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

• แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ


การพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ “ประสบการณ์” และ “ทักษะ”

• การขับเคลื่อนสู่ความเป็นมืออาชีพ

    - การใช้จิตวิทยาในการบริหารงาน เพื่อบริหารความเครียด

    - การสร้างความมั่นใจในตนเอง ด้วยบุคลิกภาพอย่างมีระดับ

    - การสร้างสมประสบการณ์สู่ความเป็นเลิศเพื่อความคิดสร้างสรรค์

    - การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกิดผล

    - การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม

    - สรุปทฤษฏี : สัญลักษณ์ศักยภาพ 4.0


กลยุทธ์การบริหารงานอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ

• การวางแผนและบริหารเวลางาน

• การบริหารระบบเอกสาร

• การบริหารการนัดหมาย

• การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า


วิทยากร
อดีตเลขานุการบริหารในหลายสายงาน อาทิเช่น ฝ่ายบุคคล ฝ่ายขาย ฝ่ายโฆษณา ฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน ฝ่ายการตลาด และฝ่ายจัดการ อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมเลขานุการการจัดการแห่งประเทศไทย 3 สมัย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานในด้านเลขานุการจากหน่วยงานทุกประเภท ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทุกระดับและทุกส่วนงาน  
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,800.00 บาท


โปรโมชั่นพิเศษ!

✔ สมัครพร้อมกัน 3 ท่าน ลดทันที 10%

✔ สมัครพร้อมกัน 5 ท่านขึ้นไป ลดทันที 15%

✔ รับส่วนลดเพิ่มอีก 100 บาท เมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 25 เมษายน 2561

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากรฉบับที่ 437*

________________________________________

หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ

• กลยุทธ์การตลาด 4.0 และการปรับตัวขององค์กรในยุคการตลาด 4.0 (รุ่น2) | 23 มกราคม 2561

• การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร | 20 กุมภาพันธ์ 2561

• แกะกลยุทธ์การทำการตลาดผ่าน Facebook ที่โดนใจลูกค้า และเพิ่มช่องทางขายด้วย Line@ | 20 กุมภาพันธ์ 2561

• ปรับโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์ใหม่ทุกมิติในยุค 4.0 เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (รุ่น2) | 27 กุมภาพันธ์ 2561

• กลยุทธ์การวางแผนและการควบคุมการผลิต | 15 มีนาคม 2561

• ผู้นำยุค 4.0 (รุ่น2) | 16 มีนาคม 2561

• เจาะพฤติกรรมนักช้อป 2018 เพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาด | 16 มีนาคม 2561

• เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่น2) | 19 เมษายน 2561

• ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (รุ่น2) | 19 เมษายน 2561

• การบริหารความผูกพันกับลูกค้า | 9 พฤษภาคม 2561

• สู่ความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0” (รุ่น2) | 9 พฤษภาคม 2561


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:V Work Smart Company Limited | บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:เจ้าหน้าที่ฝ่ายอบรม
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02 392 8188-89

หากท่านต้องการสมัคร สู่ความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0” (รุ่น2)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


HOT DEAL
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เทคนิคการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลแบบเศรษฐีเงินล้าน เรียนรู้เทคนิคในการทำธุรกิจซึ่งคุณสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้โดยทันที เพื่อทำให้คุณจะมีเวลาและผลกำไรที่มากขึ้น
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนาพิเศษเปิดตัว “SAP Business One Cloud on AWS” โซลูชั่นช่วยบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ บนคลาวด์ มาตรฐานสากล ที่ได้รับความนิยมมากกว่า 50,000 ธุรกิจทั้งขนาดเล็กและกลางทั่วโลก
3900บาท
ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากการขาดมุมมองที่รอ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนางานด้าน SAP Business One ในงานMaterial Handling & Machinary Exhibition 2018 เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย พนักงาน อาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการ
5900.00บาท
เรียนรู้สุดยอดแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและควรค่าแก่การเรียนรู้ และรู้จักนำวิธีคิดเหล่านั้นมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น 1)Paradigm Shift 2) VISION 3)Scenario Planning 4)Game Theory และ 5)Innovation Thinking
149000บาท
หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และผู้ที่สนใจในธุรกิจโรงแรม เรียนรู้ เข้าใจ หลักปฏิบัติการบริหารจัดการทุกภาคส่วนของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
4500บาท
ช่วยส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับขององค์การ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการตัดสินใจของตนเอง และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบส่งผลให้งานสำเร็จบรรลุเป้าหมาย
24000บาท
หลักสูตร RE121: ศึกษาความเป็นไปได้ ทางการเงิน (Cash Flow) มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถพิจารณาความเหมาะสม และความสามารถทางการเงินในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะศึกษา เพื่อที่จะสามารถคำนวณได้เอง ในเบ
3900บาท
บ่อยครั้งที่พบว่า การแก้ปัญหา และ การตัดสินใจเป็นเรื่องที่สร้างความยากลำบากให้เราได้ไม่น้อย ทั้งในการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน และ การทำธุรกิจ แต่การตัดสินใจในแต่ละครั้งมีความหมายต่อชีวิต และ ผลงานอย่างมาก การตัดสินใจจะต้องรวดเร็ว และ มีความถูกต้องสูง ใน