สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

สู่ความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0” (รุ่น2)

สู่ความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0” (รุ่น2)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
• เสริมสร้างความเข้าใจชัดเจน "ความสำคัญ" และ "บทบาทหน้าที่การบริหาร 4.0"

• เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ

• เรียนรู้เคล็ดลับสู่ความเป็นเลิศของเลขานุการบริหาร 4.0

• การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ 4.0

• กลยุทธ์การบริหารงาน 4.0

• ยึดทฤษฏี: สัญลักษณ์การบริหาร 4.0

• เรียนรู้แนวทางการรับมือและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิผล


วันที่จัดงาน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
หัวข้ออบรมสัมมนา
การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ “บทบาทหน้าที่” และ “ความสำคัญ”

• “เลขานุการ” 4.0 คือใคร ความสำคัญของตำแหน่ง

• การเสริมสร้างทัศนคติ และ จิตสำนึกที่ดี

• จรรยาบรรณ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

• แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ


การพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ “ประสบการณ์” และ “ทักษะ”

• การขับเคลื่อนสู่ความเป็นมืออาชีพ

    - การใช้จิตวิทยาในการบริหารงาน เพื่อบริหารความเครียด

    - การสร้างความมั่นใจในตนเอง ด้วยบุคลิกภาพอย่างมีระดับ

    - การสร้างสมประสบการณ์สู่ความเป็นเลิศเพื่อความคิดสร้างสรรค์

    - การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกิดผล

    - การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม

    - สรุปทฤษฏี : สัญลักษณ์ศักยภาพ 4.0


กลยุทธ์การบริหารงานอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ

• การวางแผนและบริหารเวลางาน

• การบริหารระบบเอกสาร

• การบริหารการนัดหมาย

• การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า


วิทยากร
อดีตเลขานุการบริหารในหลายสายงาน อาทิเช่น ฝ่ายบุคคล ฝ่ายขาย ฝ่ายโฆษณา ฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน ฝ่ายการตลาด และฝ่ายจัดการ อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมเลขานุการการจัดการแห่งประเทศไทย 3 สมัย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานในด้านเลขานุการจากหน่วยงานทุกประเภท ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทุกระดับและทุกส่วนงาน  
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,800.00 บาท

เพิ่มเติม click http://www.vworksmart.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=540030230


โปรโมชั่นพิเศษ!

✔ สมัครพร้อมกัน 3 ท่าน ลดทันที 10%

✔ สมัครพร้อมกัน 5 ท่านขึ้นไป ลดทันที 15%

✔ รับส่วนลดเพิ่มอีก 100 บาท เมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่กำหนด

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากรฉบับที่ 437*

__________________________

หลักสูตรอบรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

• ปรับโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์ใหม่ทุกมิติในยุค 4.0 เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (รุ่น2) | 6 มิถุนายน 2561

• ผู้นำยุค 4.0 (รุ่น2) | 6 มิถุนายน 2561

• ไขข้อข้องใจปัญหาค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ | 7 มิถุนายน 2561

• จุดประกายการบริหารการเปลี่ยน นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน | 7 มิถุนายน 2561

• ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ (รุ่น2) | 26 มิถุนายน 2561

• สู่ความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0” (รุ่น2) | 5 กรกฎาคม 2561

• การบริหารความผูกพันกับลูกค้า | 16 สิงหาคม 2561


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:V Work Smart Company Limited | บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:เจ้าหน้าที่ฝ่ายอบรม
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02 392 8188-89

หากท่านต้องการสมัคร สู่ความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0” (รุ่น2)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


9400บาท
้่มาเป็นพนักงานทำความสะอาดแบบมืออาชีพกับเทคนิคความรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี
4066บาท
สรุปเทคนิคการเขียน-พูดภาษาอังกฤษที่จำเป็น สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ศัพท์สำคัญในการทำการค้าระหว่างประเทศ ประสานงานการค้ากับต่างชาติให้ได้ผล สอบถามและตอบกลับเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าและบริการด้วยภาษาอังกฤษที่กระชับ เข้าใจง่าย เสนอราคา สั่งซื้อ และติดตามหนี้โดย
9400บาท
เรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจสปาพร้อมเรียนรู้เรื่องกฏหมายเกี่ยวกับการเปิดสปา
4500บาท
ในการจัดจำหน่ายสินค้า ไม่ว่าในรูปแบบของการขายตรงหรืออื่นๆ ผู้บริหารทีมขาย ได้แก่ Sales Supervisor และ Area Manager ทุกคน เป็นตัวจักรสำคัญในการผลักดันให้เกิดยอดขายของบริษัท โดยผ่านผลงานของทีมขาย ปัญหาที่ผู้บริหารทีมขายส่วนใหญ่มักประสบ ได้แก่ การขาดความเข้
3900บาท
การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (Risk) ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเสี่ยงไว้เลย ย่
3800บาท
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน การคิดหาหนทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนั้นมีความจำเป็นที่ต้องใช้ทั้งความสามารถในการวิเคราะห์ การกำหนดทางเลือก การบริหารจัดการ การพลิกแพลงปรับตัวไปตามสถานการณ์ ฯลฯ ซึ
4066บาท
ลดอัตราการเกิดซ้ำของปัญหารายวันที่เกิดขึ้นแบบไม่รู้จบ วิเคราะห์ Turtle Diagram (ตัวเต่า) อันเป็นที่มาของปัญหาทั้งหลาย สร้างทักษะในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ประยุกต์ใช้ระบบการแก้ไขและป้องกันปัญหาตามมาตรฐานสากล (ISO) เชื่อมโยงเนื้อ
4494บาท
“ปัญหาเรื่อง...หนี้” เป็นปัญหาระดับชาติ ระดับประเทศ ซึ่งหน่วยงานรัฐบาลจะต้องดำเนิน การแก้ไขอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งหน่วยงานภาคเอกชน ปัญหาเรื่องนี้จัดเป็นปัญหาใหญ่เช่นกัน จะต้องปฏิบัติอย่างไร? ในการติดตามหนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
4,500บาท
หลักการและเหตุผล บริษัทเอกชนเป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล การบริหารงานจึงจำเป็นจะต้องนำกฎหมายแรงงานต่างๆ เข้ามาบังคับใช้กับผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นการบริหารงานบุคคลจึงเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญ ที่จะต้องดูแล