สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

ศิลปะการพูดในที่ชุมชน

ศิลปะการพูดในที่ชุมชน
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
 คำอธิบายหลักสูตร

อบรมการพูด ที่ได้รับความนิยมเพราะสามารถฝึกท่านให้ก้าวข้ามการ "พูดได้" ไปสู่การ "พูดเป็น"  โดยหลักสูตร ศิลปะการพูดในที่ชุมชน (The Art of Public Speaking) เป็นหลักสูตรอบรมการพูดต่อที่ชุมชนที่ช่วยปลุกพลังการพูดในตัวคุณให้สามารถก้าวข้ามจากคนธรรมดาไปผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในหลักสูตรท่านจะได้รับองค์ความรู้ในหลักการพูด พร้อมกับการฝึกปฏิบัติการพูดบนเวทีจริงโดยวิทยากรนักพูดมืออาชีพจากเวทีระดัย Talk Show อีกทั้ง เป็นคอร์สอบรมการพูดที่จะช่วยผู้ที่ขาดความมั่นใจในการพูด กลัวและประหม่า มีข้อมูลมากมายอยู่ในหัวแต่ถ่ายทอดไม่ได้ ได้รับความเข้าใจถึงหลักเทคนิคการเล่าเรื่องให้น่าสนใจต่อหน้าคนเป็นจำนวนมาก การปรากฏตัวบนเวทีด้วยความเชื่อมั่นและบุคลิกภาพที่สง่างาม เพื่อให้ท่านสามารถนำไปปรับใช้ในการพูดโอกาสต่างๆ ได้อย่างสัมฤทธ์ผลในการพูด

วันที่จัดงาน

วันพุธ-พฤหัส-ศุกร์ที่ 13-14-15 มิถุนายน 2561

วันพุธ-พฤหัส-ศุกร์ที่ 3-4-5 กันยายน 2561

หัวข้ออบรมสัมมนา
วันแรก

 • ศิลปะการพูดในที่ชุมชน 
 • การขจัดอาการประหม่า
 • การสร้างความมั่นใจในการพูด
 • สื่อและอุปกรณ์ในการพูด

          + ฝึกการใช้ไมโครโฟน

          + ฝึกเรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องบนเวที

          + การปรากฏตัวให้ดูดีมีความน่าเชื่อถือ

          + ฝึกการปรากฏตัวบนเวที

          + ฝึกการเดินขึัน-ลงเวที

          + ฝึกการยืนที่ถูกต้องบนเวที

 • หลักการทักที่ประชุม

          + การทักที่ประชุมอย่างเป็นทางการ

          + การทักที่ประชุมกึ่งทางการ

          + การทักที่ประชุมอย่างไม่เป็นทางการ

 • การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูด

          + การเตรียมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในการพูด

          + การแต่งกายที่เหมาะสมในการพูด

          + บุคลิกภพที่ดีในการพูด

          + ข้อควรระวังในการแต่งกายในการพูด

 • การเตรียมการพูด

          + เทคนิคการเตรียมตัว

          + เทคนิคการฝึกซ้อมก่อนการพูด

 • การเรียบเรียงเนื้อหาในการพูด
 • หลักการวิเคราะห์ผู้ฟังเพื่อประสิทธิภาพของการพูด
 • ฝึกปฏิบัติการพูด 1 (ช่วงเช้า)
 • ฝึกปฏิบัติการพูด 2 (ช่วงบ่าย)

วันที่สอง

 • การสร้างโครงเรื่องในการพูด
 • การลำดับเนื้อหาในการพูด (The Sequence Content)
 • วิธีการเรียบเรียงและลำดับเนื้อหาให้เข้าใจง่าย
 • เทคนิคการขึ้นต้นให้น่าสนใจชวนติดตาม (Getting Started)
 • เทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling Technique)
 • หลักการเดินเรื่องไม่สับสน ตรงประเด็น ตรงตามวัตถุประสงค์
 • การพูดแบบจริงใจจากหัวใจนักพูด
 • การใช้นำเสียงในการพูด
 • เทคนิคการใช้น้ำเสียงให้น่าฟังมีพลังอย่างเหมาะสม
 • เทคนิคการพูดสั้น กระชับ แต่เนื้อหาครบถ้วนได้ใจความสมบูรณ์
 • การพูดที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกใจคนฟัง
 • ฝึกปฏิบัติการพูด 3 (ช่วงเช้า)
 • ฝึกปฏิบัติการพูด 4 (ช่วงบ่าย)
วันที่สาม

 • การพูดสุนทรพจน์
 • หลักในการพูดสุนทรพจน์
 • การใช้สายตาที่ดีในการพูดและเป็นธรรมชาติ
 • ทักษะการพูดให้เป็นธรรมชาติสร้างความประทับใจ
 • การใช้ท่าทางในการพูด
 • การพูดแบบสร้างภาพพจน์
 • การพูดที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกใจคนฟังและสร้างแรงบันดาลใจ
 • หลักการพูดโน้มน้าวจูงใจ
 • ไหวพริบปฏิภาณในการพูด
 • การพูดในโอกาสต่างๆ
 • การเป็นพิธีกร
 • หลักในการเป็นพิธีกรบนเวทีพูด
 • ข้อควรระวังในการพูด
 • คุณธรรมนักพูด
 • ฝึกปฏิบัติการพูด 5 (ช่วงเช้า)
 • ฝึกปฏิบัติการพูด 6 (ช่วงบ่าย)

วิทยากร

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc. 

เกียรติประวัติ :

- ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ปีพุทธศักราช 2535 

- ชนะเลิศรางวัลนักพูยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ปีพุทธศักราช 2537 

- ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ปีพุทธศักราช 2534 

- TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย ปีพุทธศักราช 2543 

- รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง ปีพุทธศักราช 2545 

- เจ้าของหนังสือ Pocket Book ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
หลักสูตรนี้เหมาะกับ

บุคคลทั่วไป, พนักงาน, ข้าราชการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าของกิจการ
สถานที่จัดงาน
โรงแรม Grand Swiss (โรงแรม แกรนด์สวิส) สุขุมวิท 11
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 7,500.00 บาท
ราคา 7,500 บาท

สถาบันฝึกอบรม FIT Pro (สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร)

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro
Tel. (086) 981-1584
E-Mail : fitprodb@hotmail.com
LINE ID : fitprodb
Facebook : https://web.facebook.com/benja.honwakprayul.5

Link 1 ดูข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.xn--12c7b7afq2el.net/index.php/grow/23-hpy-oran-orcha

Link 2 ดูข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.วิทยากร.net

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันฝึกอบรม FIT Pro
ชื่อผู้ติดต่อ:Admin FIT Pro
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :(086) 981-1584

หากท่านต้องการสมัคร ศิลปะการพูดในที่ชุมชน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
การเจรจาต่อรอง คือ หลักสูตรอบรม ทักษะการเจรจาต่อรอง โดยมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Negotiation Skills การเจรจาต่อรองที่ดีจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล การอบรมจะให้หลักการเจรจาแบบ Win : Win เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหา
3900บาท
ในโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน การประชาสัมพันธ์เป็นหัวใจอย่างหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก เนื่องจาก การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ จะแสดงผลให้ลูกค้าและคนในองค์กรได้รับทราบถึงข้อมูล และ ข่าวสารที่เป็นจริง เป็นประโยชน์
3900บาท
ในโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน การประชาสัมพันธ์เป็นหัวใจอย่างหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก เนื่องจาก การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ จะแสดงผลให้ลูกค้าและคนในองค์กรได้รับทราบถึงข้อมูล และ ข่าวสารที่เป็นจริง เป็นประโยชน์ รวมถึงการส
4,800บาท
ในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารทางธุรกิจนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความแม่นยำ, ชัดเจนและตรงประเด็น ในขณะที่ยังสามารถคงไว้ซึ่งความสุภาพตามลักษณะของการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ
4500บาท
ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กรยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก เนื่องจากการสื่อสารที่มีตรงเป้าหมายและได้รับความร่วมมือ นอกจากจะส่งผลต่อการทำงานภายในองค์กร ยังจะส่งผลให้ลูกค้าได้สัมผ
4,800บาท
ในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารทางธุรกิจนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความแม่นยำ, ชัดเจนและตรงประเด็น ในขณะที่ยังสามารถคงไว้ซึ่งความสุภาพตามลักษณะของการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ
4,500บาท
คุณเป็นอีกคนหนึ่งใช่หรือไม่? ที่เรียนภาษาอังกฤษมานานจากหลายสถาบัน และหลายวิธีแต่ทำไมไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งฝึกพูดหรือฝึกเขียน แต่หากเป็นหลักสูตร คิดไทยพูดอังกฤษ
3,900บาท
หลักสูตร “คิดไทยพูดอังกฤษ ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ (The Cross Program)” จึงพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มีมาตรฐานแบบมืออาชีพ
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 20 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..0