สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

โปรโมชั่นพิเศษ !!! หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

โปรโมชั่นพิเศษ !!! หลักสูตร Excel  Advanced  for Special Functions วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์

•ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจแนวคิดของฟังก์ชันได้อย่างทะลุปรุโปร่ง

•ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มต่างๆ และนำไปใช้งานได้จริงแบบไร้กังวล

•ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานฟังก์ชันแบบซับซ้อนจนถึงขั้นสูตรแบบ Array ได้

•ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งาน Excel Function ได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ทันที

•ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการประยุกต์ใช้ฟังก์ชันร่วมกับคำสั่งอื่นๆ ได้ เช่น คำสั่ง Conditional Formatting, คำสั่ง Data Validation เป็นต้น

•ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปต่อยอดและปรับใช้ได้จริง


วันที่จัดงาน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06:00 - 16:00น.
หัวข้ออบรมสัมมนา

วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก

พัฒนาหลักสูตรดีมีสาระ “เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์”

โปรโมชั่นพิเศษ !!! สมัคร 4ท่าน จ่ายเพียงท่านละ 2,900บาท


หัวข้อการอบรม

1.ทบทวน Excel เฉพาะในส่วนที่สำคัญ

2.เทคนิคการอ้างอิงเซลล์ (การนำเซลล์ไปใช้ร่วมกับสูตร/ฟังก์ชัน)

•งานแบบไหนควรอ้างอิงเซลล์แบบ Relative

•งานแบบไหนควรอ้างอิงเซลล์แบบ Absolute

•งานแบบไหนควรอ้างอิงเซลล์แบบ Absolute+Relative

•ความแตกต่างของการอ้างอิงเซลล์ แบบใช้ชื่อจริง กับ ใช้ชื่อเล่น เช่น =SUM(Sheet1!A1:A10000) กับ =SUM(ยอด)

•ประโยชน์ของการตั้งชื่อเล่น (Range Name) เช่น นำชื่อเล่นไปใช้ในการคำนวณข้ามชีต หรือ ข้ามไฟล์

•เทคนิคเกี่ยวกับชื่อเล่น (Range Name)

3.เทคนิคความเข้าใจเกี่ยวกับฟังก์ชันเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง ถูกที่ ถูกทาง

•วิธีการทำให้สูตรสั้นลง

•แนวความคิดเกี่ยวกับการซ้อนฟังก์ชัน

4.การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มตัวเลข

•เช่น ABS, INT, TRUNC, ROUND, SIGN ฯลฯ

5.การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มข้อความ

•เช่น UPPER, LOWER, PROPER, TRIM, SUBSTITUTE, LEN, LEFT, RIGHT, MID ฯลฯ

6.การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มวันที่/เวลา

•เช่น TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF, NOW, HOUR, MINUTE, TIME ฯลฯ

7.การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มการตรวจสอบเงื่อนไข

•IF, SUMIF, SUMIFS, COUNTIF, COUNTIFS, COUNTA, AVERAGEIF, AVERAGEIFS ฯลฯ

8.การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มการค้นหาและอ้างอิง

•VLOOKUP แบบ TRUE กับ FALSE ต่างกันอย่างไร, HLOOKUP ISERROR ฯลฯ

9.การประยุกต์ใช้สูตร/ฟังก์ชัน Array ที่สูตร/ฟังก์ชันธรรมดาไม่สามารถทำได้

•รู้จักสูตรแบบ Array

•เริ่มต้นสูตร Array

•ตัวอย่างฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ Array เช่น MAX(IF, MIN(IF ฯลฯ

10.การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันร่วมกับคำสั่งการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่กำหนด (Conditional Formatting)

11.การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันร่วมกับคำสั่งที่ช่วยในการตรวจสอบข้อมูล (Data Validation)

•การป้องกันการป้อนข้อมูลซ้ำ

•การสร้าง Dropdown ซ้อน Dropdown

•ฯลฯ

*** ผู้เข้าอบรมกรุณาจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ มาเพื่อฝึกปฏิบัติลงโปรแกรม Microsoft Excel version 2010 ขึ้นไป 

หมายเหตุ: เนื้อหาดังกล่าวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

Tel : คุณพลอย 0897737091 , คุณจิ๋ว 0896060444 

www.hrdzenter.com E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter 

IG : hrd_zenterวิทยากร
วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก
สถานที่จัดงาน
โรงแรม Arize Hotel Bangkok สุขุมวิท26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ 
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท โปรโมชั่นพิเศษ !!! สมัคร 4ท่าน จ่ายเพียงท่านละ 2,900บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณพลอย
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0897737091

หากท่านต้องการสมัคร โปรโมชั่นพิเศษ !!! หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3000บาท
Blog คืออะไร ? ทำไมนักการตลาดออนไลน์ ถึงควรใช้ Blog การปรับแต่ง SEO Onpage บน Blogger
5,800บาท
 Machine Vision เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญของระบบ Automation และ Robot / ช่วยลดของเสีย เพิ่มความเร็วในการผลิต  ฟังบรรยายและทดลองกับชุดสาธิตประกอบการอบรม
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Highlights - Epson Innovation นวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับธุรกิจและอุตสาหกรรมของคุณ - เทคโนโลยี “Vision” ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหุ่นยนต์แขนกลในภาคอุตสาหกรรม - ปิดประสบการณ์กับ Smart Glasses แว่นตาอัจฉริยะที่จะเชื่อมต่อคุณสู่โลกแห่ง AR ได้อย่างไร้รอยต่อ
3500บาท
ก้าวสู่...MODERN OFFICE ในยุค THAILAND 4.0 บริหารข้อมูลและจัดเก็บเอกสารด้วย COMPUTER อย่างเป็นระบบ วางโครงสร้างระบบจัดเก็บเอกสาร เพียงแค่ใช้โปรแกรม MICROSOFT OFFICE ลดค่าใช้จ่าย.. ในการซื้อ SOFTWARE ราคาแพง หมดปัญหา? จำชื่อไฟล์ที่ตั้งไว้ไม่ได้ เอกสารสูญหา
3900บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel สามารถนำเอาเทคนิคการเลือกใช้สูตร & ฟังก์ชันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือแก้ปัญหากับข้อมูลต่างๆ
7000บาท
ในหลักสูตร Creating Automatic Task in Excel with Macro and VBA นี้จึงเป็นหลักสูตรที่จะสอนให้คุณเข้าใจการทำงานของภาษา Visual Basic บน Excel (VBA) อย่างถูกต้อง โดย เริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐาน พร้อมทั้งศึกษาตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริงๆ
4800บาท
วิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์ในการทำการสื่อสาร ทั้ง Content และโฆษณา จากพฤติกรรมบนสื่อออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Facebook เพื่อทำให้ทุกการสื่อสารถึงกลุ่มลูกค้ามากที่สุด รวมถึงการใช้กลยุทธ์ประสานเครื่องมือ Line@
3900บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel สามารถนำเอาเทคนิคการเลือกใช้สูตร & ฟังก์ชันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือแก้ปัญหากับข้อมูลต่างๆ