สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่น

พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่น
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่น นักออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแนวความคิดสร้างสรรค์อันนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงนวัตกรรมได้ด้วยตัวเอง

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันทีเพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้มีศักยภาพและแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่


วันที่จัดงาน
กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์

: การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่นเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561

ณ อาคารศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thai-idc)

ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 กล้วยน้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 08.30 น. – 09.00 น.

เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

- ลงทะเบียน/พิธีเปิด

แบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 3 กลุ่ม

- work shop การนำเทรนด์ไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์

- work shop การนำเทรนด์ไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อ)

 วิทยากร

-นายณัฐวัฒน์ สีวะรา -นายเอกมล อรรถกมล

-น.ส.ชไมพร มิตินันท์วงศ์

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 08.30 น. – 09.00 น.

เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

- ลงทะเบียน

- work shop การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมของแต่ละแบรนด์

- Present งานและปรับปรุง แก้ไข

- สรุป ถามตอบปัญหา

 วิทยากร

-นายณัฐวัฒน์ สีวะรา -นายเอกมล อรรถกมล

-น.ส.ชไมพร มิตินันท์วงศ์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 08.30 น. – 09.00 น.

เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

- ลงทะเบียน

- Workshop : กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

- Workshop : การสร้าง Innovation Mindset

-Workshop : ถอดรหัสคุณค่าสร้างสรรค์นวัตกรรม ให้ตรงใจลูกค้า นำเสนอแบบจำลองผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อต่อยอดแนวคิดผลิตภัณฑ์ร่วมกัน

วิทยากร

-นางสาวศศิมา สุขสว่าง -นางสาวภัทรนันท์สรณ์ เนตรธนิกกุล

*หมายเหตุ

1.เวลา 10.30 น. -10.45 น. และ 14.30 น. – 14.45 น. อาหารว่างและเครื่องดื่ม

2.เวลา 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

3.การฝึกอบรมเป็นภาคปฏิบัติ โดยแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 3 กลุ่ม

4.ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับการฝึกภาคปฏิบัติ และยกเว้นการสวม เสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้นในสถานที่ราชการ


หัวข้ออบรมสัมมนา

1.การนำเทรนด์ไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์

2. work shop การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมของแต่ละแบรนด์ 

   - Present งานและปรับปรุง แก้ไข

   - สรุป ถามตอบปัญหา

3. Workshop : กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม 

4. Workshop : การสร้าง Innovation Mindset

5. Workshop : ถอดรหัสคุณค่าสร้างสรรค์นวัตกรรม ให้ตรงใจลูกค้า นำเสนอแบบจำลองผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อต่อยอดแนวคิดผลิตภัณฑ์ร่วมกัน

วิทยากร
1. นายณัฐวัฒน์ สีวะรา -ดีไซเนอร์ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์

2.นางสาวศศิมา สุขสว่าง -เจ้าของ sasimasuk.com ,วิทยากรด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนานวัตกรรม

3.นายเอกมล อรรถกมล -Fashion Columnist 

4.นางสาวชไมพร มิตินันท์วงศ์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
ผู้ประกอบการ

นักออกแบบ

บุคลากรภาคอุตสาหกรรม

สถานที่จัดงาน

"กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์"

ณ.ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ออกแแบบและพัฒนาผลติภัณฑ์ "THAI-IDC" 

ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 กล้วยน้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ


ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
"FREE" ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใด :)

เป็นสัมมนาฟรีของหน่วยงานราชการ หรือมหาวิทยาลัย

**Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กลุ่มเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ชื่อผู้ติดต่อ:นางสาวรุ่งรัตน์ ศรีนวกุล
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :086-903-7426

หากท่านต้องการสมัคร พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่น
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


2900บาท
เรียนรู้จาก Case จริงของวิทยากรพยาบาลวิชาชีพประจำห้องฉุกเฉินและทีมอาสากู้ชีพภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติทุกคน เพื่อให้เกิดความชำนาญและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน จบแล้วได้รับวุฒิบัตรรับรอง
3900บาท
Promotion ต้อนรับปีใหม่ สมัคร 4 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น วันที่ 14 ก.พ. 61 ณ โรงแรม Gold Orchid ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ *สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง*
3500บาท
การควบคุมและจัดการคลังสินค้า (Warehouse) มีบทบาทสำคัญและถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กรเพราะมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับต้นทุนต่อหน่วยของกิจการได้เป็นอย่างดีในด้านการบริหารจัดการ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรั
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ความรู้ในเรื่องการสตาร์ทมอเตอร์อย่างปลอดภัย และได้ประสิทธิภาพสูงสุด ! ท่านจะได้รับความรู้มากมาย และทราบถึงข้อแตกต่างของการสตาร์ทมอเตอร์แบบต่างๆ  ประเภทและระดับขั้นของสตาร์ทเตอร์ตามมาตรฐาน IEC60947 การเลือกชุดสตาร์ทมอเตอร์หลากหลายแบบ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
15000บาท
เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ตามทีลูกค้าต้องการแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทฯ จะมองข้ามไม่ได้ คือ สินค
4800บาท
การวางแผนและการควบคุมถือเป็น 2 หน้าที่หลักของการบริหารจัดการ องค์กรจะประสบความสำเร็จในการแข่งขันและทำกำไรได้ไม่ว่าตลาดในหรือต่างประเทศ
15000บาท
เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ตามทีลูกค้าต้องการแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทฯ จะมองข้ามไม่ได้ คือ สินค
15000บาท
เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ตามทีลูกค้าต้องการแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทฯ จะมองข้ามไม่ได้ ค
4500บาท
รู้และเข้าใจความสำคัญ ประโยชน์ ขั้นตอน วิธีการ การจัดทำและควบคุมเอกสารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้งานลื่นไหลไม่ติดขัดในทุกกระบวนการการทำงาน (Lean Organization)