สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่น

พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่น
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่น นักออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแนวความคิดสร้างสรรค์อันนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงนวัตกรรมได้ด้วยตัวเอง

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันทีเพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้มีศักยภาพและแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่


วันที่จัดงาน
กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์

: การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่นเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561

ณ อาคารศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thai-idc)

ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 กล้วยน้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 08.30 น. – 09.00 น.

เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

- ลงทะเบียน/พิธีเปิด

แบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 3 กลุ่ม

- work shop การนำเทรนด์ไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์

- work shop การนำเทรนด์ไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อ)

 วิทยากร

-นายณัฐวัฒน์ สีวะรา -นายเอกมล อรรถกมล

-น.ส.ชไมพร มิตินันท์วงศ์

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 08.30 น. – 09.00 น.

เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

- ลงทะเบียน

- work shop การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมของแต่ละแบรนด์

- Present งานและปรับปรุง แก้ไข

- สรุป ถามตอบปัญหา

 วิทยากร

-นายณัฐวัฒน์ สีวะรา -นายเอกมล อรรถกมล

-น.ส.ชไมพร มิตินันท์วงศ์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 08.30 น. – 09.00 น.

เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

- ลงทะเบียน

- Workshop : กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

- Workshop : การสร้าง Innovation Mindset

-Workshop : ถอดรหัสคุณค่าสร้างสรรค์นวัตกรรม ให้ตรงใจลูกค้า นำเสนอแบบจำลองผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อต่อยอดแนวคิดผลิตภัณฑ์ร่วมกัน

วิทยากร

-นางสาวศศิมา สุขสว่าง -นางสาวภัทรนันท์สรณ์ เนตรธนิกกุล

*หมายเหตุ

1.เวลา 10.30 น. -10.45 น. และ 14.30 น. – 14.45 น. อาหารว่างและเครื่องดื่ม

2.เวลา 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

3.การฝึกอบรมเป็นภาคปฏิบัติ โดยแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 3 กลุ่ม

4.ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับการฝึกภาคปฏิบัติ และยกเว้นการสวม เสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้นในสถานที่ราชการ


หัวข้ออบรมสัมมนา

1.การนำเทรนด์ไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์

2. work shop การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมของแต่ละแบรนด์ 

   - Present งานและปรับปรุง แก้ไข

   - สรุป ถามตอบปัญหา

3. Workshop : กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม 

4. Workshop : การสร้าง Innovation Mindset

5. Workshop : ถอดรหัสคุณค่าสร้างสรรค์นวัตกรรม ให้ตรงใจลูกค้า นำเสนอแบบจำลองผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อต่อยอดแนวคิดผลิตภัณฑ์ร่วมกัน

วิทยากร
1. นายณัฐวัฒน์ สีวะรา -ดีไซเนอร์ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์

2.นางสาวศศิมา สุขสว่าง -เจ้าของ sasimasuk.com ,วิทยากรด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนานวัตกรรม

3.นายเอกมล อรรถกมล -Fashion Columnist 

4.นางสาวชไมพร มิตินันท์วงศ์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
ผู้ประกอบการ

นักออกแบบ

บุคลากรภาคอุตสาหกรรม

สถานที่จัดงาน

"กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์"

ณ.ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ออกแแบบและพัฒนาผลติภัณฑ์ "THAI-IDC" 

ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 กล้วยน้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ


ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
"FREE" ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใด :)

เป็นสัมมนาฟรีของหน่วยงานราชการ หรือมหาวิทยาลัย

**Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กลุ่มเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ชื่อผู้ติดต่อ:นางสาวรุ่งรัตน์ ศรีนวกุล
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :086-903-7426

หากท่านต้องการสมัคร พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่น
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ไม่มีค่าใช้จ่าย
ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ผู้นำระดับโลกด้านระบบจัดการพลังงานและออโตเมชั่น ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ในงานสัมมนา  “Industrial Seminar 2018”  เพื่อ ให้ความรู้ในเรื่องการสตาร์ทมอเตอร์อย่างปลอดภัย และได้ประสิทธิภาพสูงสุด ! 
3900บาท
SIX SIGMA คือ แนวทางการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นเครื่องมือพื้นฐานทางสถิติทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อมุ่งเน้นการลดความผันแปรของกระบวนการด้วยเป้าหมายที่ท้าทาย คือ 3.4 SIGMA จากการใช้เครื่องมือตั้งแต่
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ให้เจ้าหน้าที่โรงงานควบคุมอุตสาหกรรมอาหาร ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในลักษณะเดียวกันมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการอนุรักษ์พลังงาน
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
3900บาท
การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (Risk) ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเสี่ยงไว้เลย ย่
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 30 พ.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
3900บาท
ติดต่อ EMAIL: INWTRAINING.SALE@GMAIL.COM TEL: 098-820-9929 Line: @InwTraining Www.INWTraining.com พัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึกอบรม ในราคาที่คุ้มค่า หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training สอบถามใบเสนอราคาได้ที่ Email.inwtraining.sale@gmail.com
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และมีเทคนิคไปปรับปรุงวิธีการทำงาน รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้