สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร Inside PivotTable in Excel

หลักสูตร Inside PivotTable in Excel
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร หรือจัดการข้อมูลใน Database ไม่ว่าฐานข้อมูลของคุณนั้นจะอยู่ในรูปแบบของ Text File หรือ Excel File หรือ Access File ฯลฯ สิ่งที่คุณต้องการจากฐานข้อมูลนั้นก็คือ การสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อสรุปข้อมูลเพื่อให้กับผู้บริหารใช้วิเคราะห์และตัดสินใจ ซึ่งการสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ให้ได้อย่างรวดเร็วนั้น คงจะต้องยอมรับว่าการใช้ PivotTable ใน Excel นั้น ให้ผลอย่างรวดเร็วจริงๆ

แต่ทว่าการใช้งาน PivotTable ใน Excel ได้ให้อย่างเข้าใจถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพนั้น เป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากเพราะใน PivotTable มีคำสั่งที่มากมายและซับซ้อนพอควร หลายคนใช้งานเป็นอย่างผิวเผิน ทำให้ไม่สามารถช่วยลดเวลาในการทำงานได้อย่างเท่าที่ควร หรือไม่สามารถแก้ปัญหาการสร้างรายงานให้ได้อย่างที่ต้องการ

ดังนั้นในหลักสูตร Inside PivotTable in Excel นี้จึงจะสอนให้คุณได้เรียนรู้การใช้งาน PivotTable แบบเจาะลึกอย่างละเอียด 1 วันเต็ม โดยมีตัวอย่างของไฟล์แบบฝึกหัดซึ่งเป็นโจทย์ทางธุรกิจมากกว่า 50 ตัวอย่าง ให้คุณได้ฝึกหัดอย่างเต็มที่เพื่อคลายข้อสงสัยในการใช้งานให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง

วันที่จัดงาน
อบรมวันที่ 27 มีนาคม 2561
หัวข้ออบรมสัมมนา
 • หลักการทำงานของ PivotTable ใน Excel 
 • การสร้าง PivotTable แบบ Wizard และเทคนิคการสร้างอย่างรวดเร็ว 
 • การสร้าง PivotTable แบบ Single Field, Multiple Field และแบบ Filter 
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆ ใน PivotTable เช่น Field, Item, Report 
 • การสร้างรายงานแบบ Ranging เช่น การแสดงรายชื่อลูกค้าที่ซื้อสินค้าสูงสุด 10 อับดับแรก ฯลฯ 
 • การแสดงเฉพาะข้อมูลที่สนใจ เช่น การสร้างรายงานแสดงเฉพาะลูกค้าบางรายที่สนใจเท่านั้น 
 • การซ่อนหรือแสดง Field หรือ Item ให้ปรากฏตามต้องการโดยไม่ต้องลาก Field มาวาง เช่น หากต้องการดูว่าลูกค้ารายนี้ได้ซื้อสินค้าอะไรไปบ้าง ฯลฯ 
 • การจัดรูปแบบ PivotTable ให้สวยงามทั้งแบบ Table และแบบ Report และความเหมาะสมของการเลือกใช้รูปแบบต่างๆ 
 • การสร้าง Custom Format ขึ้นเอง เพื่อให้จัดรูปแบบให้สวยงามตามต้องการ 
 • การ Group ข้อมูลจาก Field วันที่ที่เป็นรายวัน ให้เป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี 
 • การกระจาย PivotTable ออกเป็นหลาย Report อย่างรวดเร็ว เพื่อลดเวลาในการสร้างหลาย PivotTable 
 • การซ่อนหรือแสดง Grand Total และ SubTotal 
 • การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลของ SubTotal ให้แสดงในหลายลักษณะ 
 • การแสดง Data Field ในลักษณะต่างๆ เช่น การแสดงผลรวมแบบปกติ การเปรียบเทียบ % of Total, % of Rows, % of Columns, % Different From, Different From 
 • การสร้าง Calculate Field และ Calculate Item ขึ้น เช่น การเปรียบเทียบยอดขายของพนักงานแต่ละคนกับ Forecast 
 • การกำหนดคำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับการพิมพ์ PivotTable ที่มีข้อมูลหลายหน้ากระดาษ เพือให้ Row Heading ของ PivotTable ถูกพิมพ์ทุกหน้าโดยอัตโนมัติ 
 • การ Refresh ข้อมูลใน PivotTable ทั้งการกำหนดแบบ Manual และแบบ Automatic 
 • การสร้าง PivotChart และการจัดรูปแบบ PivotChart ให้สวยงาม 
 • เทคนิคการแก้ปัญหาจาก Data Source เมื่อสร้าง PivotTable จาก Wizard 
 • การสร้าง PivotTable จาก External Source ในลักษณะต่างๆ เช่น การสร้าง PivotTable หลาย Excel หลายไฟล์พร้อมกัน หรือการสร้างจาก MS.Access
วิทยากร
อ.วสุธันทร์ ชัยกสุลสุรินทร์
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
 • ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Database แ่ละต้องการสร้างรายงานสรุปเชิงวิเคราะห์ในมุมมองต่างๆ โดยไม่ต้องเขียนสูตร 
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเตรียมข้อมูลให้กับผู้บริหาร หรือฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชี 
 • ผู้ที่ต้องการเจาะลึกการใช้งาน PivotTable ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
สถานที่จัดงาน
ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล๊กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ชั้น 9 (อยู่ภายในสภาคริสตจักรในประเทศไทย)
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,500.00 บาท
 • สมัครพร้อมกับหลักสูตร Creating Database Analysis Report in Excel ลด 10% 
 • สมัครพร้อมกับหลักสูตร Advanced PivotTable in Excel ลด 10% 
 • สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 5% เหลือคนละ 3,325 บาท 
 • สมัครพร้อมกัน 3คน ลด 10% เหลือคนละ 3,150 บาท 
 • สมัครพร้อมกัน 4คน ลด 15% เหลือคนละ 2,975 บาท 
 • สมัครอบรมในนามบุคคล ลดพิเศษ 10% เหลือ 3,150 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:ปอ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02-380-3421-2

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Inside PivotTable in Excel
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Excel, Excel Pivot
3500บาท
หลักสูตรนี้จะเน้นสุดยอดเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ เกือบ 100 เทคนิค เพื่อช่วยให้คุณสามารถุทำงานได้อย่างเร็วสุดๆ รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ที่ไม่สามารถหาอ่านได้จากหนังสือเล่มใดๆ
3000บาท
หลักสูตรสร้างเว็บไซต์ด้วย Wordpress ทำเว็บสวยภายใน 1 วัน เพิ่มความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจของคุณ
3000บาท
สอนการตั้งค่าโฆษณาแบบไม่ซื้อโฆษณา เพื่อให้การค้นเจอธุรกิจเจอจากบนระบบ Google Search และ Facebook Graph Search *** คอร์สนี้เน้นการหาลูกค้าบน Facebook Profile + Facebook Fan Page หากท่านกำลังมองหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายบน Facebook ก่อนท่านจะเสียเงินซื้อโฆษณา
3000บาท
Blog คืออะไร ? ทำไมนักการตลาดออนไลน์ ถึงควรใช้ Blog การปรับแต่ง SEO Onpage บน Blogger
15000บาท
เปิดมุมมองทางธุรกิจและสร้างโอกาสใหม่ทางการตลาดจากเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์
3500บาท
หลักสูตรนี้จะได้อธิบายหลักการต่างๆ ของการ Present ให้ดูดีแบบมืออาชีพ เริ่มตั้งแต่แนวคิดของการออกแบบถูกต้อง เทคนิคต่างๆ ในการสร้าง Effect การทำ Multimedia Presentation ฯลฯ
3200บาท
ก้าวสู่...MODERN OFFICE ในยุค THAILAND 4.0 บริหารข้อมูลและจัดเก็บเอกสารด้วย COMPUTER อย่างเป็นระบบ วางโครงสร้างระบบจัดเก็บเอกสาร เพียงแค่ใช้โปรแกรม MICROSOFT OFFICE ลดค่าใช้จ่าย.. ในการซื้อ SOFTWARE ราคาแพง หมดปัญหา? จำชื่อไฟล์ที่ตั้งไว้ไม่ได้ เอกสารสูญหา
3900บาท
โปรแกรม Excel ก็ มีส่วนสำคัญในการธุรการ ทั้งการออกแบบแบบฟอร์มเอกสารที่มีประสิทธิภาพ การทำฐานข้อมูล การทำระบบแจ้งเตือนต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานธุรการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4500บาท
บริการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษาและฝึกอบรมด้าน การตลาดออนไลน์ การใช้สื่อโซเชียลทำการตลาดออนไลน์ ฟรี