สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร Inside PivotTable in Excel

หลักสูตร Inside PivotTable in Excel
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร หรือจัดการข้อมูลใน Database ไม่ว่าฐานข้อมูลของคุณนั้นจะอยู่ในรูปแบบของ Text File หรือ Excel File หรือ Access File ฯลฯ สิ่งที่คุณต้องการจากฐานข้อมูลนั้นก็คือ การสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อสรุปข้อมูลเพื่อให้กับผู้บริหารใช้วิเคราะห์และตัดสินใจ ซึ่งการสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ให้ได้อย่างรวดเร็วนั้น คงจะต้องยอมรับว่าการใช้ PivotTable ใน Excel นั้น ให้ผลอย่างรวดเร็วจริงๆ

แต่ทว่าการใช้งาน PivotTable ใน Excel ได้ให้อย่างเข้าใจถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพนั้น เป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากเพราะใน PivotTable มีคำสั่งที่มากมายและซับซ้อนพอควร หลายคนใช้งานเป็นอย่างผิวเผิน ทำให้ไม่สามารถช่วยลดเวลาในการทำงานได้อย่างเท่าที่ควร หรือไม่สามารถแก้ปัญหาการสร้างรายงานให้ได้อย่างที่ต้องการ

ดังนั้นในหลักสูตร Inside PivotTable in Excel นี้จึงจะสอนให้คุณได้เรียนรู้การใช้งาน PivotTable แบบเจาะลึกอย่างละเอียด 1 วันเต็ม โดยมีตัวอย่างของไฟล์แบบฝึกหัดซึ่งเป็นโจทย์ทางธุรกิจมากกว่า 50 ตัวอย่าง ให้คุณได้ฝึกหัดอย่างเต็มที่เพื่อคลายข้อสงสัยในการใช้งานให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง

วันที่จัดงาน
อบรมวันที่ 27 มีนาคม 2561
หัวข้ออบรมสัมมนา
 • หลักการทำงานของ PivotTable ใน Excel 
 • การสร้าง PivotTable แบบ Wizard และเทคนิคการสร้างอย่างรวดเร็ว 
 • การสร้าง PivotTable แบบ Single Field, Multiple Field และแบบ Filter 
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆ ใน PivotTable เช่น Field, Item, Report 
 • การสร้างรายงานแบบ Ranging เช่น การแสดงรายชื่อลูกค้าที่ซื้อสินค้าสูงสุด 10 อับดับแรก ฯลฯ 
 • การแสดงเฉพาะข้อมูลที่สนใจ เช่น การสร้างรายงานแสดงเฉพาะลูกค้าบางรายที่สนใจเท่านั้น 
 • การซ่อนหรือแสดง Field หรือ Item ให้ปรากฏตามต้องการโดยไม่ต้องลาก Field มาวาง เช่น หากต้องการดูว่าลูกค้ารายนี้ได้ซื้อสินค้าอะไรไปบ้าง ฯลฯ 
 • การจัดรูปแบบ PivotTable ให้สวยงามทั้งแบบ Table และแบบ Report และความเหมาะสมของการเลือกใช้รูปแบบต่างๆ 
 • การสร้าง Custom Format ขึ้นเอง เพื่อให้จัดรูปแบบให้สวยงามตามต้องการ 
 • การ Group ข้อมูลจาก Field วันที่ที่เป็นรายวัน ให้เป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี 
 • การกระจาย PivotTable ออกเป็นหลาย Report อย่างรวดเร็ว เพื่อลดเวลาในการสร้างหลาย PivotTable 
 • การซ่อนหรือแสดง Grand Total และ SubTotal 
 • การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลของ SubTotal ให้แสดงในหลายลักษณะ 
 • การแสดง Data Field ในลักษณะต่างๆ เช่น การแสดงผลรวมแบบปกติ การเปรียบเทียบ % of Total, % of Rows, % of Columns, % Different From, Different From 
 • การสร้าง Calculate Field และ Calculate Item ขึ้น เช่น การเปรียบเทียบยอดขายของพนักงานแต่ละคนกับ Forecast 
 • การกำหนดคำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับการพิมพ์ PivotTable ที่มีข้อมูลหลายหน้ากระดาษ เพือให้ Row Heading ของ PivotTable ถูกพิมพ์ทุกหน้าโดยอัตโนมัติ 
 • การ Refresh ข้อมูลใน PivotTable ทั้งการกำหนดแบบ Manual และแบบ Automatic 
 • การสร้าง PivotChart และการจัดรูปแบบ PivotChart ให้สวยงาม 
 • เทคนิคการแก้ปัญหาจาก Data Source เมื่อสร้าง PivotTable จาก Wizard 
 • การสร้าง PivotTable จาก External Source ในลักษณะต่างๆ เช่น การสร้าง PivotTable หลาย Excel หลายไฟล์พร้อมกัน หรือการสร้างจาก MS.Access
วิทยากร
อ.วสุธันทร์ ชัยกสุลสุรินทร์
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
 • ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Database แ่ละต้องการสร้างรายงานสรุปเชิงวิเคราะห์ในมุมมองต่างๆ โดยไม่ต้องเขียนสูตร 
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเตรียมข้อมูลให้กับผู้บริหาร หรือฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชี 
 • ผู้ที่ต้องการเจาะลึกการใช้งาน PivotTable ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
สถานที่จัดงาน
ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล๊กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ชั้น 9 (อยู่ภายในสภาคริสตจักรในประเทศไทย)
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,500.00 บาท
 • สมัครพร้อมกับหลักสูตร Creating Database Analysis Report in Excel ลด 10% 
 • สมัครพร้อมกับหลักสูตร Advanced PivotTable in Excel ลด 10% 
 • สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 5% เหลือคนละ 3,325 บาท 
 • สมัครพร้อมกัน 3คน ลด 10% เหลือคนละ 3,150 บาท 
 • สมัครพร้อมกัน 4คน ลด 15% เหลือคนละ 2,975 บาท 
 • สมัครอบรมในนามบุคคล ลดพิเศษ 10% เหลือ 3,150 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:ปอ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02-380-3421-2

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Inside PivotTable in Excel
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Excel, Excel Pivot
4500บาท
“หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่ต้องทำงานเกี่ยวกับเอกสาร จะทำอย่างไรให้การจัดเก็บเอกสารมีต้นทุนต่ำสุด” เรียนรู้เคล็ดไม่ลับ จากผู้เขียนหนังสือ “พื้นฐาน+ประยุกต์ใช้ PivotTable +PivotChart ใน MS-Excel ฉบับเข้าใจง่าย” (ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน) โดย “อ.สุเทพ โลหณุต” จะมาเปิด
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
3000บาท
โปรแกรม Labview คือโปรแกรมที่สามารถสร้างระบบการทำงาน เครื่องมือวัด หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เป็นโปรแกรมที่นิยมอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในการสร้างโปรแกรมประมวลผล
3900บาท
ติดต่อ EMAIL: INWTRAINING.SALE@GMAIL.COM TEL: 098-820-9929 Line: @InwTraining Www.INWTraining.com พัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึกอบรม ในราคาที่คุ้มค่า หากสนใจหลักสูตรนี้เป็น In house training สอบถามใบเสนอราคาได้ที่ Email.inwtraining.sale@gmail.com
20000บาท
ผู้อบรมสามารถเลือกเวอร์ชันได้ ตั่งแต่ 11g จนถึง 12c เหมาะสำหรับผู้เริ่มทำงานด้าน Oracle Database และผู้สนใจทั่วไป
4500บาท
การให้บริการ Internet นั้น สิ่งที่สําคัญอันหนึ่งก็คือเครื่องที่ให้บริการ (Server) โดยไม่ว่าจะเป็นบริการใดก็ตาม ดังนั้น การให้บริการต่างๆ จําเป็นต้องมี Server และจะต้องทําการติดตั้งให้ถูกต้องสําหรับในการใช้งาน
6500บาท
ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 โดยมีผลทําให้หน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการการเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจําเป็นต้องเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Traffic Data) ไว้อย่างน้อย 90 วัน
6000บาท
ปัจจุบันนี้ PLC ได้ถูกนํามาใช้ในการควบคุมการทํางานของเครื่องจักรและกระบวนการในอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย จึงจําเป็นอย่างยิ่งต่อหน่วยงานต่างๆ ที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้งานระบบ PLC เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น