สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ลงประกาศ ฟรี! | ลงโฆษณา | ติดต่อเรา
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตรภาวะผู้นำ

จำนวนคนดู 680 ครั้ง
หลักสูตรภาวะผู้นำ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

 ความหมายของ “ผู้นำ”

 บุคลิกภาพ,หน้าที่และคุณสมบัติที่ดีของผู้นำ

 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา, ผู้ใต้บังคับบัญชา, เพื่อนร่วมงาน

 ความหมายและแรงจูงใจในการทำงาน

 องค์ประกอบของแรงจูงใจ

 ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ

 ข้อหลีกเลี่ยงในการสร้างแรงจูงใจ

 เทคนิคและเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจ

วันที่จัดงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร (Download):

http://www.qualitypartner.org/quality/images/leadership.pdf

วิทยากร

คุณสุชาติ เกลี้ยงแก้ว ซึ่งมีประสบการณ์ความเชียวชาญพิเศษด้วยประสบการณ์ในการทำงานกว่า 40ปี ในการสอนและพัฒนาบุคคลากรในองค์กรต่างๆ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้นำที่ดี และบริหารจัดการยอดขาย การวางแผนและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ อดีตผู้บริหาร ผู้จัดการส่วน ขายปลีกและธุรกิจเสริม ของบริษัทปิโตรเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และผู้จัดการส่วน ร้านค้าปลีก (บริหาร ร้าน 7-11) ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 16 ร้านและรองกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท S.O NGV ประเทศไทย จำกัด (บริษัทที่บริการติดตั้ง NGV แห่งแรกของประเทศไทยและได้รับอนุมัติจาก ปตท.) ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส ของธุรกิจตระกูลนฤขัติพิชัย, ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ควอลิตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด วิทยากรรับเชิญ บริษัท บางจากปิโตรเลียม และเอส


สถานที่จัดงาน

โรงแรมอมารี แอร์ พอร์ต ดอนเมือง

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

อบรมฟรี 1 ที่นั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Quality Partner Co., Ltd.
ชื่อผู้ติดต่อ:Quality Partner Co., Ltd.
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรภาวะผู้นำ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครอบรม' ด้านล่างนี้


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

3800บาท
ปัจจุบันการแข่งขันด้านการผลิตที่มีความรุนแรง ทำให้บริษัทใดที่ทำให้เครื่องจักรมีการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ย่อมก่อให้เกิดความได้เปรียบในเชิงธุรกิจมากกว่าคู่แข่ง และยังเป็นแนวทางในการเพิ่มผลผลิต เป็นการใช้เวลาในการผลิตได้อย่างคุ้มค่า จากการที่เครื่องจัก
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ความรู้เบื้องต้นของ PLC+HMI Unitronic/การเลือกใช้อุปกรณ์ PLC ในงานอุตสาหกรรม/การประยุกต์ใช้งานในงานอุตสาหกรรม
3800บาท
หลักสูตรการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ในสภาวะของการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงอย่างเช่นในปัจจุบัน หลายบริษัทจึงเน้นการสร้างผลกำไรจากการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งทำได้ง่ายกว่าวิธี
2,900บาท
กฎหมายบังคับใช้ภายในวันที่ 26 ตุลาคมนี้แล้ว เพื่อความมั่นใจในการสอบ ต้องไม่พลาด..ติวเข้มหลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อนำไปทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้ได้รับหนังสือรับรองการทำงาน (License)
7,490บาท
การลดต้นทุน การทำ Cost saving การทำ Cost down เป็นเรื่องปกติที่ทุกบริษัทต้องทำ แต่เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าการเอาเปรียบหรือบีบคั้นกดขี่นั้น มีประโยชน์ฉาบฉวยเพียงในระยะสั้น แต่กลับจะส่งผลร้ายต่อเนื่องระยะยาว การทำงานจัดซื้อยุคใหม่ในเชิง
3800บาท
ในปัจจัยบุคคลจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ ต้นทุน ผลผลิต และการวัดผลงาน สร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการปรับปรุงการทำงานให้ได้อย่างคล่องแคล่ว ให้มีมุมมองในการปรับปรุงไม่ยึดติดกับสิ่งเดิม และให้เกิดการคิดและทำงานอย่างเ
3800บาท
TQM (Total Quality Management) ถือเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในทุก ๆ ด้านปัจจุบันผู้บริหารระดับสูงขององค์กรหลายแห่งมีความประสงค์ที่จะนำ TQM มาประยุกต์ใช้ซึ่งผู้บริหารเหล่านี้ หลายท่านได้ศึกษาปรัชญาและแนวคิ
32000บาท
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านก่อสร้าง ตลอดจนนำปัญหาทางวิศวกรรมที่เกิดขึ้นนำมาเป็นหัวข้อในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไป
350บาท
เกษตรกรรม ธรรมชาติไร้สารพิษ100% (ระบบ BIO) เพื่อการพัฒนา และฟื้นฟูสภาพดิน อย่างยั่งยืน ด้วยวิถีเกษรอินทรีย์ ไร้สารพิษ ให้ความมั่นใจกับสุขภาพเกษตรกรผู้ผลิต และ สุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภค คืนเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติ ไปยัง ตลาดส่งออก อินโดนีเซีย,มาเลเซีย