สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ลงประกาศ ฟรี!
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตรภาวะผู้นำ

จำนวนคนดู 404 ครั้ง
หลักสูตรภาวะผู้นำ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

 ความหมายของ “ผู้นำ”

 บุคลิกภาพ,หน้าที่และคุณสมบัติที่ดีของผู้นำ

 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา, ผู้ใต้บังคับบัญชา, เพื่อนร่วมงาน

 ความหมายและแรงจูงใจในการทำงาน

 องค์ประกอบของแรงจูงใจ

 ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ

 ข้อหลีกเลี่ยงในการสร้างแรงจูงใจ

 เทคนิคและเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจ

วันที่จัดงาน
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553
วิทยากร

คุณสุชาติ เกลี้ยงแก้ว ซึ่งมีประสบการณ์ความเชียวชาญพิเศษด้วยประสบการณ์ในการทำงานกว่า 40ปี ในการสอนและพัฒนาบุคคลากรในองค์กรต่างๆ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้นำที่ดี และบริหารจัดการยอดขาย การวางแผนและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ อดีตผู้บริหาร ผู้จัดการส่วน ขายปลีกและธุรกิจเสริม ของบริษัทปิโตรเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และผู้จัดการส่วน ร้านค้าปลีก (บริหาร ร้าน 7-11) ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 16 ร้านและรองกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท S.O NGV ประเทศไทย จำกัด (บริษัทที่บริการติดตั้ง NGV แห่งแรกของประเทศไทยและได้รับอนุมัติจาก ปตท.) ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส ของธุรกิจตระกูลนฤขัติพิชัย, ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ควอลิตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด วิทยากรรับเชิญ บริษัท บางจากปิโตรเลียม และเอส


กำหนดการ

ดาวน์โหลดเอกสาร (Download):

http://www.qualitypartner.org/quality/images/leadership.pdf

สถานที่จัดงาน

โรงแรมอมารี แอร์ พอร์ต ดอนเมือง

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

อบรมฟรี 1 ที่นั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Quality Partner Co., Ltd.
ชื่อผู้ติดต่อ:Quality Partner Co., Ltd.
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรภาวะผู้นำ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครอบรม' ด้านล่างนี้


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

3750บาท
เพื่อให้ทราบถึงกฎหมายที่มีความสำคัญต่อการประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ สามารถเข้าใจในสาระสำคัญที่ต้องนำไปปฏิบัติ และเพื่อสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO14001
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด ISO14001 และสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO14001 ฉบับปี 2015 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3000บาท
เพื่อให้หัวหน้างานได้ทราบถึงแนวทางการการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกฏหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6955บาท
มุ่งเน้นให้ตัวแทนฝ่ายบริหาร หรือ QMR รวมทั้ง ผู้ช่วย QMR ได้เข้าใจถึงภาระหน้าที่สำคัญที่ต้องมีภายใต้ระบบ ISO 9001:2008 และการเปลี่ยนแปลงไปสู่ Version 2015 รวมถึงข้อควรระวัง และแนวทางในการดูแลระบบให้คงไว้อย่างยั่งยืน
7,490บาท
การลดต้นทุน การทำ Cost saving การทำ Cost down เป็นเรื่องปกติที่ทุกบริษัทต้องทำ แต่เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าการเอาเปรียบหรือบีบคั้นกดขี่นั้น มีประโยชน์ฉาบฉวยเพียงในระยะสั้น แต่กลับจะส่งผลร้ายต่อเนื่องระยะยาว การทำงานจัดซื้อยุคใหม่ในเชิง
3400บาท
หลักสูตรสมบูรณ์แบบในการเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสามารถลดค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ และลดค่าไฟฟ้าจากระบบใช้พลังงานต่างๆ ในโรงงานและอาคาร ด้วยการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิผล ทำให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถนำความ
3400บาท
หลักสูตรระบบน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารเพื่อให้ผู้ เข้าอบรมได้รับความรู้ทางเทคนิคและศิลปะในการเดินระบบน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอย่าง สม่ำเสมอ พร้อมทั้งจะได้ทราบถึงการปรับปรุงระบบให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า วิธีบำบัดน้ำเสียแบบใหม่ๆ อธิบายไว้ในการอบรมครั
3400บาท
เอ็มแอนด์อีขอนำเสนอหลักสูตรเทคนิคการออกแบบ ใช้งานและวิธีการปรับปรุงระบบปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานประสิทธิภาพและการใช้พลังงาน เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานหรือประยุกต์ใช้งานที่ก่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพ และประหยัดพลังงานทั้งในภาคอุต
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด ISO9001 และสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO9001 ฉบับปี 2015ได้อย่างมีประสิทธิภาพ