สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

108 วิธีจัดการกับคำตำหนิของลูกค้า

108 วิธีจัดการกับคำตำหนิของลูกค้า
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
•เข้าใจจิตวิทยาในการสื่อสารและสร้างความพึงพอใจประทับใจแก่ลูกค้า

•สร้างมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดการคําตําหนิของลูกค้า

•เจาะลึกกระบวนการในการดําเนินการกับปัญหาลูกค้าต่อว่า ตําหนิ

•พลิกวิกฤตเป็นโอกาสจากคําต่อว่า ตําหนิของลูกค้า ไปสู่ความพึงพอใจเกินคาดหวัง


วันที่จัดงาน
กำหนดการสัมมนา

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2561

เวลา : 09.00-16.00 น.


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา

1. การสร้างแนวคิดและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ “ลูกค้า (CUSTOMER)”

2. บทบาทและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบทางด้าน “งานบริการ” ลูกค้า

3. สาเหตุสําคัญ...ของปัญหาในการเกิดคําต่อว่า คําตําหนิของลูกค้า

4. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อลดปัญหาคําต่อว่า คําตําหนิของลูกค้า

5. กระบวนการในการดําเนินการกับปัญหาลูกค้าต่อว่า ตําหนิ

•การบรรเทาความโกรธของลูกค้า

•การแสดงความสนใจในปัญหา

•การแสดงความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหา

•เข้าใจความรู้สึก สถานการณ์ของลูกค้า

•น้ำเสียง คำพูด และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

•การสร้างมูลค่าเพิ่มหรือชดเชยให้แก่ลูกค้า

•การสร้างความประทับใจ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีฯลฯ

6. การปรับสภาวะจิตใจภายใต้แรงกดดัน และการทําสมาธิในการจัดการปัญหาต่างๆ

7. การกําหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติขององค์กรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

8. รูปแบบ? และวิธีการจัดการกับลูกค้าประเภทต่างๆ

9. วิธีการจัดการกับลูกค้าเจ้าปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

10. ภาคปฏิบัติ / WORK SHOP


วิทยากร
วิทยากร

อาจารย์ธวัชชัย โพธาคำ

อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์


สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,494.00 บาท อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 4,494 บาท ( รวม VAT )

 ***กรุณาสำรองที่นั่ง 1 อาทิตย์ล่วงหน้าก่อนวันที่จัดสัมมนา***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:HROD
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0632036767

หากท่านต้องการสมัคร 108 วิธีจัดการกับคำตำหนิของลูกค้า
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


4280บาท
รายละเอียดหลักสูตร การบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบงานด้านบัญชีการเงิน ความเสี่ยงด้านบัญชีการเงินเป็นสิ่งที่มักเกิดขึ้นในหลายองค์กร และส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินงานทุกธุรกิจฝ่ายบัญชีการเงินจึงควรมีการกำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ..................
3745บาท
1. เรียนรู้หลักการอ่านคนแบบตะวันออก 1.1 ความจำเป็นในการอ่านคน 1.2 การจำแนกการอ่านคน 2 แบบ คือ การอ่านพฤติกรรม และ อ่านจากใจ 2. กรอบในการอ่านคนจากใจ
9400บาท
เรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจสปาพร้อมเรียนรู้เรื่องกฏหมายเกี่ยวกับการเปิดสปา
11900บาท
เรียนรู้การสำรองห้องพักและการบริการส่วนหน้า(ระดับปฏิบัติการ)จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงมากว่า 20 ปี
3500.00บาท
การใช้ทักษะจากกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองเพื่อนำมาติดตามหนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเรียนรู้และนำทักษะต่างๆมาใช้แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นประสบการณ์ ปัญหาหนี้เสียหรือหนี้สูญจะน้อยลงและส่งผลให้กาจัดเก็บหนี้มีประสิทธิมากขึ้น องค์กรจะมีสภ
9400บาท
เรียนรู้การบริหารงานส่วนหน้าในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทให้มีประสิทธิภาพสูงสุดกับวิทยากรมากประสบการณ์
4,500บาท
ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงเช่นทุกวันนี้ แนวความคิดใหม่ที่ทุกคนควรต้องคำนึงถึง คือ ลูกค้าในแต่ละรายมีความสำคัญไม่เท่ากัน เนื่องจากเขาทำรายได้ให้กับองค์กรแตกต่างกัน
4494บาท
บุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะระดับหัวหน้างาน นอกเหนือจากมีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานแล้ว ยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้ร่วมงานอีกด้วย บุคคลที่แวดล้อมอยู่ภายในองค์กรเหล่านี้ล้วนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านความคิด ประสบการณ์ และทัศนคติ
3900บาท
การบริหารงานขาย เป็นเครื่องมือหนึ่งในการผลักดันให้ผลการทำงานที่เกิดขึ้นในทุกเมื่อเชื่อวันของพนักงานขายทรงประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจและอยู่ได้ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจผันผวนอยู่ ดังนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนผลักดันใ