สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

ENGLISH for International Trade (Import / Export Business) ภาษาอังกฤษสำหรับการค้าระหว่างประเทศ (ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก)

ENGLISH for International Trade (Import / Export Business) ภาษาอังกฤษสำหรับการค้าระหว่างประเทศ (ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
- สรุปเทคนิคการเขียน-พูดภาษาอังกฤษที่จำเป็น สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

- ศัพท์สำคัญในการทำการค้าระหว่างประเทศ

- ประสานงานการค้ากับต่างชาติให้ได้ผล

- สอบถามและตอบกลับเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าและบริการด้วยภาษาอังกฤษที่กระชับ เข้าใจง่าย

- เสนอราคา สั่งซื้อ และติดตามหนี้โดยใช้ภาษาอังกฤษ อย่างสุภาพและเป็นทางการ

วันที่จัดงาน
วันที่ : 13 มิถุนายน 2561

เวลา : 09.00-16.00 น.

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม 

1. ศัพท์ที่จำเป็นสำหรับการทำการค้าระหว่างประเทศ Vocabulary of International Trade

2. การสอบถามทั่วไป และวิธีตอบกลับ Enquiry and how to respond

- ขอรายการสินค้า Asking for product catalogue

- สอบถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการ Asking about products/services

- สอบถามครั้งแรกเพื่อขอนำเข้าสินค้า First enquiry for importing products

- ขอให้supplier ส่งสินค้ามาให้และขอคืนสินค้าที่ขายไม่หมด Asking a supplier for products and asking for returning unsold items

- ขอนัดพบผู้ขาย Making an appointment with supplier

- ขอเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว Asking for sole distribution rights

- การร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ Complaints regarding products/services

3. การเสนอขายและการเสนอราคา Product offering and quoting

- การเสนอขายสินค้าและบริการ Product/service offering

- การขอใบเสนอราคา Requesting quotation

- การออกจดหมายปะหน้าใบเสนอราคา Cover letter for a quotation

- การปฏิเสธใบเสนอราคา How to decline an offer

- การขอส่วนลด การให้ส่วนลด และการปฏิเสธการให้ส่วนลด Asking for a discount, offering a discount, and refusing giving a discount

- การติดตามผลของผู้ขาย Sales follow-up

4. การสั่งซื้อ Ordering

- การยืนยันคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์ Telephone order confirmation

- คำสั่งซื้อตามใบเสนอราคา Order entry with quotation

- การแจ้งให้ทราบว่าได้รับคำสั่งซื้อแล้ว Acknowledgement for receiving order

- การระบุถึงการนำส่งที่ล่าช้า Explaining delay in import process

- การปฏิเสธคำสั่งซื้อ Declining orders

- การปฏิเสธเงื่อนไขการนำส่งสินค้าจากผู้ซื้อ Refusing client’s delivery method

- การปฏิเสธการขยายเวลาให้เครดิต Refusing expansion of credit

- ยื่นข้อเสนอส่งสินค้าทดแทนให้ผู้ซื้อ Offering substitute product

- ขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า Requesting information on delivery

- แจ้งให้ทราบว่าสินค้าพร้อมส่ง หรือ อยู่ระหว่างดำเนินการขนส่ง Confirming products ready for dispatch or delivery status

- รายงานความเสียหายระหว่างการขนส่ง Reporting damage during delivery

- รายงานเมื่อสินค้าถูกนำส่งไม่ถึงปลายทาง Reporting delivery failure

- เขียนคำร้องเรียนไปยังผู้ขนส่งเมื่อมีการนำส่งสินค้าไม่ถึงปลายทาง Complaining delivery failure

5. การชำระค่าสินค้าและบริการ Product/service payment

- ชี้แจงยอดค้างชำระ Informing outstanding balance

- แจ้งวิธีชำระเงิน Informing payment method

- แจ้งรับทราบการชำระเงิน Acknowledgement for receiving payment

- ขอขยายเวลาชำระหนี้วิธีการตอบยินยอม และวิธีการตอบปฏิเสธ Asking for extended repayment

6. การทวงหนี้ Asking for payment

- การอธิบายสาเหตุที่ชำระหนี้ล่าช้า Explaining cause of late payment

- การอธิบายสาเหตุที่ไม่สามารถชำระหนี้ ได้ Explaining cause of unpayable debt

-การร้องขอให้ชำระหนี้ครั้งแรก ครั้งที่สอง ครั้งที่สาม และครั้งสุดท้าย First, second, third, and last request for payment

- การตอบกลับการร้องขอให้ชำระหนี้ How to respond a request for payment


อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )


รายละเอียดของหลักสูตร https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=9042&Itemid=145&lang=th 


**กรุณาโทรเพื่อรับรหัสสำรองที่นั่งก่อนอบรมทุกครั้ง** โทร 02-555-0700 กด 1  

https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=register&cid=9042&Itemid=145&lang=th                                                                                                                                                                                                                   

วิทยากร
อาจารย์วรินทร์พรรณ์ ตันติวัตนะ (ครูอิม)
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
-
สถานที่จัดงาน
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,066.00 บาท -
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณสมฤทัย
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0863251614

หากท่านต้องการสมัคร ENGLISH for International Trade (Import / Export Business) ภาษาอังกฤษสำหรับการค้าระหว่างประเทศ (ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


15000บาท
หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการเป็นผู้จัดการร้านอาหารอย่างมืออาชีพหรือเจ้าของร้าน
3900บาท
การบริหารงานขาย เป็นเครื่องมือหนึ่งในการผลักดันให้ผลการทำงานที่เกิดขึ้นในทุกเมื่อเชื่อวันของพนักงานขายทรงประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจและอยู่ได้ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจผันผวนอยู่ ดังนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนผลักดันใ
4494บาท
นี้จะเปิดเผย เทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel และการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายวิธี เทคนิคการเขียนสูตรตลอดจนเคล็ดลับต่างๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอด โดยการออกแบบระบบงานต่างๆ ได้ต่อไป
9400บาท
เรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจสปาพร้อมเรียนรู้เรื่องกฏหมายเกี่ยวกับการเปิดสปา
3800บาท
ทันทีที่ก้าวเข้าสู่ระดับการจัดการ ( Management ) หัวหน้าพนักงานขาย หรือ ผู้จัดการขาย จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่สำคัญต่อ ความเจริญก้าวหน้าขององค์การ และบุคลากรในทีมงานขาย เขาถูกกำหนดให้ใช้ความเป็นผู้นำทีมงาน นำบุคคลในความรับผิดชอบให้ประสบคว
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 13 ก.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
3800บาท
ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็น “นักบริหารจัดการยุค 4.0” เปี่ยมด้วย ทักษะ และ ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่คงต้องใช้วิธีการใหม่ กลยุทธ์ใหม่ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ ที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอด
3800บาท
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน การคิดหาหนทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนั้นมีความจำเป็นที่ต้องใช้ทั้งความสามารถในการวิเคราะห์ การกำหนดทางเลือก การบริหารจัดการ การพลิกแพลงปรับตัวไปตามสถานการณ์ ฯลฯ ซึ