สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

งานสัมมนา " WORK SMART WITH AUTOMATED SOFTWARE " (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

งานสัมมนา
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
      เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานด้านคุณภาพมาตรฐาน ISO ช่วยให้การจัดการงานด้านเอกสารมีความถูกต้อง ทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว และลดข้อผิดพลาดในการทำงานตามระบบมาตรฐาน สามารถค้นหาเอกสารได้ง่าย ถูกต้อง แม่นยำ เพิ่มแรงจูงใจให้กับผู้ใช้งาน 


วันที่จัดงาน

วันที่ : 24 พฤษภาคม 2561  

เวลา : 13.00-16.30 น. 


หัวข้ออบรมสัมมนา
Agenda

13.00 - 13.30 Registration 

13.30 - 13.45 Welcome / Company Profile “Magic Software (Thailand) Corp., Ltd.”

13.45 - 14.30การบริหารและจัดการงานเอกสารคุณภาพยุคใหม่ด้วยซอฟต์แวร์ e-SMART ISO 

14.30 - 14.45Coffee Break

14.45 - 15.30การบริหารความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ด้วยซอฟต์แวร์ QSHE Management System                  

15.30 - 16.00Q & A


วิทยากร
คุณวลัยพร เชื้อเพชร 

Senior Asst. Sales Manager

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
- ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานเอกสารคุณภาพ (มาตรฐาน ISO)

- ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเอกสารทั่วไป (DMS)

- IT

สถานที่จัดงาน
โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง ณ ห้องแสงเพชร 1
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

เป็นสัมมนาฟรี เพื่อแนะนำแบรนด์ สินค้า หรือบริการ (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

**Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Magic Software (Thailand) Crop.,Ltd.
ชื่อผู้ติดต่อ:สิรีพิณญ์ มณีรัตน์
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :081-6089913

หากท่านต้องการสมัคร งานสัมมนา " WORK SMART WITH AUTOMATED SOFTWARE " (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และมีเทคนิคไปปรับปรุงวิธีการทำงาน รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ให้เจ้าหน้าที่โรงงานควบคุมอุตสาหกรรมอาหาร ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในลักษณะเดียวกันมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการอนุรักษ์พลังงาน
3300บาท
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น สำรองที่นั่งโทร 089 606 0444, 090 645 0992, Line hrdzenter
3900บาท
1. เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายและแนวคิดพื้นฐานของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ 2. เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดำเนินการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์ 3. เพื่อให้เข้าใจถึงเครื่องม
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
3800บาท
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ ดังนั้นการบริหารการผลิตในระดับต่างๆ จึงมีความ
3500บาท
เนื่องจากในปัจจุบันมีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรง ผู้ประกอบการต่างทราบดีว่าสิ่งที่สำคัญในการดำเนินการทางธุรกิจคือต้นทุน ซึ่งต้นทุนนั้นเป็นปัจจัยหลักในการชี้วัดผลของการดำเนินการธุรกิจ และสามารถบ่งบอกได้ว่าผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จ
3800บาท
7 New QC Tools จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงหลักและวิธีการของเครื่องมือทั้ง 7 เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ให้มีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน ที่ปฏิบัติงาน รู้หลักในการทำงานมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้องกรท่
3900บาท
SIX SIGMA คือ แนวทางการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นเครื่องมือพื้นฐานทางสถิติทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อมุ่งเน้นการลดความผันแปรของกระบวนการด้วยเป้าหมายที่ท้าทาย คือ 3.4 SIGMA จากการใช้เครื่องมือตั้งแต่