สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

Super Restaurant Manager ผู้จัดการร้านอาหารมืออาชีพ

Super Restaurant Manager ผู้จัดการร้านอาหารมืออาชีพ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
    หลักสูตรที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทผู้จัดการร้าน มีความรู้ที่จำเป็นสำหรับการบริหารร้านอาหาร สามารถวางแผนและสร้างระบบการทำงานของร้านได้ แก้ปัญหาในร้านได้ ฝึกฝนทีมเป็น มีแนวทางในการพัฒนาวุฒิภาวะของตัวเองให้สามารถเป็นผู้จัดการและผู้นำในร้านได้ มีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน

   เจ้าของกิจการจะได้แบบประเมินหลังการเรียน สำหรับประเมิน ผู้จัดการร้านหรือผู้ที่เจ้าของร้านส่งเข้าอบรมว่าเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการร้าน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาศักยภาพการทำงานได้ดีขึ้นอย่างไร

 

วันที่จัดงาน
วันที่ 12-13 และ 20 มิ.ย 61 (อังคาร-พุธ และพุธ )   
หัวข้ออบรมสัมมนา
Restaurant Operation Management

  โดย ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์

       1.การจัดการการปฏิบัติการสาขา ที่เป็นมาตรฐานต่อเนื่องตลอดเวลาทุกวัน

       2.ทักษะ Operation มืออาชีพในการบริหารสาขา ให้เกิดประสิทธิภาพ ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด

       3.หลักการบริหารงานด้านการวางแผน การผลิต การขายและการควบคุม

       4.การสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง

       5.การสร้างผลกำไร การฝึกวิเคราะห์ผลประกอบการ

  Super Vision Technique

  โดย ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์

     1.การกำกับดูแลสาขา ในระหว่างการให้บริการลูกค้า

     2.การควบคุมการเปิดปิดร้านอย่างมีประสิทธิภาพ

     3. การกำหนดพื้นที่ที่จะต้องเข้าตรวจสอบในระหว่างบริการ

     4. การวางแผนงานวันต่อวันให้สำเร็จลุล่วงไปทุก วัน

     5. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการรับการร้องเรียนจากลูกค้า

  Day 2

  QSC & LSM สำหรับผู้จัดการร้าน

  โดย อ.เกียรติศักดิ์ ฉมาภิสิษฐ

  QSC

      1.เทคนิคการประเมิน QSC เพื่อคุณภาพและการบริการสูงสุด

      2.พัฒนาคุณภาพ ของร้านให้ได้ระดับมาตรฐานสากล

      3.ลดการสูญเสีย ประหยัดต้นทุน

      4.การจัดทำ QSC อย่างง่ายๆสำหรับร้านอาหาร

        QSC ที่ดีจะสร้างให้เกิดความคุ้มค่าของเงินที่ลูกค้าจ่ายให้เรา ( Value of Money ) ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและบอกต่อกันไป 

ตลอดเวลา และหากผู้จัดการร้านและทีมเรียนรู้ยอดขายในแต่ละช่วงเวลาจะสามารถช่วยให้ทีมผลักดันยอดขายให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

​ Local Store Marketing (LSM) 

      1.เทคนิคการเพิ่มยอดขายโดยพนักงานจะช่วยสร้างผลกำไรต่อร้าน

      2.การสร้างยอดขายด้วยวิธีการต่างๆอย่างยั่งยืน

      3.การสร้างกิจกรรมทางการตลาดเพื่อผลักดันยอดขาย

      4.การวิเคราะห์ยอดขาย เพื่อนำไปทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

      5.การวิเคราะห์รายงานการขาย เพื่อจัดสรรพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Day 3

Restaurant People Management for Manager

โดย อ.พีรพัฒน์ กองทอง

      1.Target selection การสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงาน เพื่อให้ได้พนักงานที่เหมาะสมกับงานที่ต้องการมากที่สุด

      2.People Practices การปฏิบัติและบริหาร เพื่อการทำงานอย่างมีความสุขและลดอัตราการลาออก

      3.Labor Control เทคนิคการควบคุมค่าแรงที่เหมาะสมกับยอดขายในแต่ละวันและแต่ละชั่วโมง


Cost Control

โดย ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์

    1. การจัดการด้านการสต๊อกสินค้า

    2. การควบคุมการใช้วัตถุดิบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

    3. การควบคุมต้นทุนสินค้ารวมตามนโยบายบริษัท

วิทยากร
ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์, อ.เกียรติศักดิ์ ฉมาภิสิษฐ และ อ.พีรพัฒน์ กองทอง
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
ผู้สนใจ
สถานที่จัดงาน
โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 15,000.00 บาท 15,000 บาท/ ท่าน

Early Bird 12,000 บาท/ท่าน (ภายใน 20 พ.ค.61) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:WCN Food Academy
ชื่อผู้ติดต่อ:ชานนท์ มหาสิงห์
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :098 315 9646

หากท่านต้องการสมัคร Super Restaurant Manager ผู้จัดการร้านอาหารมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


4,500บาท
ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงเช่นทุกวันนี้ แนวความคิดใหม่ที่ทุกคนควรต้องคำนึงถึง คือ ลูกค้าในแต่ละรายมีความสำคัญไม่เท่ากัน เนื่องจากเขาทำรายได้ให้กับองค์กรแตกต่างกัน
3900บาท
การบริหารงานขาย เป็นเครื่องมือหนึ่งในการผลักดันให้ผลการทำงานที่เกิดขึ้นในทุกเมื่อเชื่อวันของพนักงานขายทรงประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจและอยู่ได้ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจผันผวนอยู่ ดังนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนผลักดันใ
9400บาท
เรียนรู้การบริหารงานส่วนหน้าในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทให้มีประสิทธิภาพสูงสุดกับวิทยากรมากประสบการณ์
9400บาท
เรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจสปาพร้อมเรียนรู้เรื่องกฏหมายเกี่ยวกับการเปิดสปา
4500บาท
ในการจัดจำหน่ายสินค้า ไม่ว่าในรูปแบบของการขายตรงหรืออื่นๆ ผู้บริหารทีมขาย ได้แก่ Sales Supervisor และ Area Manager ทุกคน เป็นตัวจักรสำคัญในการผลักดันให้เกิดยอดขายของบริษัท โดยผ่านผลงานของทีมขาย ปัญหาที่ผู้บริหารทีมขายส่วนใหญ่มักประสบ ได้แก่ การขาดความเข้
15000บาท
หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการเป็นผู้จัดการร้านอาหารอย่างมืออาชีพหรือเจ้าของร้าน
9400บาท
้่มาเป็นพนักงานทำความสะอาดแบบมืออาชีพกับเทคนิคความรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี
3745บาท
1. เรียนรู้หลักการอ่านคนแบบตะวันออก 1.1 ความจำเป็นในการอ่านคน 1.2 การจำแนกการอ่านคน 2 แบบ คือ การอ่านพฤติกรรม และ อ่านจากใจ 2. กรอบในการอ่านคนจากใจ
3800บาท
ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็น “นักบริหารจัดการยุค 4.0” เปี่ยมด้วย ทักษะ และ ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน