สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

อบรมหลักสูตร \"การเพาะเห็ดฟางในครัวเรือน\"

อบรมหลักสูตร \
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
 

สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร  

การเพาะเห็ดฟางในครัวเรือน

ใช้ระยะเวลาอบรม 1 วัน โดยฝึกภาคปฏิบัติเพาะเห็นฟางในตะกร้า และชมพื้นที่เพาะเห็นฟางจริงในโรงเรือน พร้อมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการนำไปทดลองฝึกปฏิบัติในครัวเรือนของตนเอง รับประกันคุณภาพหลักสูตร สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงกำหนดการอบรม วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2552 สถานที่อบรม ฟาร์มสวนเห็ด บ้านกลางขุย ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดอยุธยา ค่าใช้จ่ายในการอบรม ท่านละ 640 บาท (หกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมค่า เอกสาร อุปกรณ์ฝึกอบรม และอาหารกลางวัน (ไม่รวมค่าเดินทาง) สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ขอสงวนสิทธิ์รับสมัครอบรมตามลำดับการสมัครและชำระเงินก่อนหลังเป็นสำคัญ (จำนวนจำกัด) ดูรายละเอียดโดยตรงได้ที่เวปไซด์ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม http://www.successthai.orgสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0847528273 ลิขิต
วันที่จัดงาน
วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2552
วิทยากร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:
ชื่อผู้ติดต่อ:
อีเมล์:  
เบอร์โทรศัพท์ :

หากท่านต้องการสมัคร อบรมหลักสูตร \"การเพาะเห็ดฟางในครัวเรือน\"
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับแห่งอัญมณีในสาธารณรัฐเมียนมาร์ - ทั้งการเดินทางสู่โมกก การสำรวจตลาดหยกที่ใหญ่ที่สุดในมัณฑะเลย์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนขึ้นให้แก่บุคลากรของหน่วยงานของรัฐต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค ให้ได้รับทราบถึงนโยบายของรัฐและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556
3900 ก่อน Vatบาท
 ความขัดแย้งมีเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเกิดความขัดแย้งระหว่าง พนักงานกับพนักงาน หน่วยงานกับหน่วยงาน องค์กรกับองค์กร พนักงานกับองค์กร พนักงานกับลูกค้า หน่วยงานกับลูกค้า เป็นต้น จึงต้องมีการบริหารความขัดแย้งที่เป็นขั้นตอน มีการไกล่เกลี่ยเจรจาต่อรอง
100บาท
เรียนรู้วิธีออกจากสนามแข่งหนู สู่ทางด่วนการเงิน เพื่ออิสรภาพในชีวิตแบบที่คุณใฝ่ฝัน
3,900บาท
หลักสูตร สุดยอดการขายทางโทรศัพท์และกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะทำให้พนักงานขายทางโทรศัพท์ได้เข้าใจถึงเงื่อนไขทางโทรศัพท์ ตอกย้ำถึงขั้นตอนการโทรศัพท์และกลยุทธ์การสร้างโอกาสเชิงการขาย หลังจากจบหลักสูตรนี้ไปทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีก
ไม่ระบุราคา
อาหารจีนระดับภัตตาคาร กว่า 23 เมนู ที่คุณไม่ควรพลาด!! อบรมทุกวันเสาร์ ลงปฏิบัติจริงทุกเมนู ** เปิดรับสมัครแล้ววันนี้...รับจำนวนจำกัด ** ( เริ่ม 25 มี.ค. - 3 มิ.ย. 60
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สินค้าของคุณก็เป็นแค่สินค้าอีกชิ้นหนึ่งในบรรดาสินค้าเป็นพันๆ ที่พร้อมจะถูกลืม แต่ถ้าคุณสามารถสร้าง Delight ขึ้นมาได้สำเร็จ
3700บาท
การสรรหาและคัดเลือกถือเป็นด่านหน้าของการนำคนเข้าสู่องค์กร น้อยบริษัทที่จะให้ความสำคัญกับกระบวนการนี้ จนกลายเป็นเรื่อง "รับคนผิดคิดจนบริษัทเจ๊ง"