สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อย่าพลาด! กับสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเจรจาการค้าที่จะมีเทคนิคการให้ได้คู่ค้าที่เหมาะสมกับธุรกิจมาแนะนำ
“เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานของธุรกิจสำนักงานบัญชี”
ไม่ระบุราคา
สำนักกำกับดูแลธุรกิจจึงได้จัดทำโครงการสัมมนา เรื่อง “เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานของธุรกิจสำนักงานบัญชี” รวมระยะเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 21-...
อบรมเพาะเห็ดปี 2554
ไม่ระบุราคา
หัวข้อการอบรมการเพาะเห็ดในถุง1. ความรู้เบื้องต้นในการเพาะเห็ดถุงลักษณะทั่วไปและชนิดของเห็ดชนิดต่างๆปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดชนิดต่างๆคว...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชวนสัมมนาฯ “เกณฑ์คุณภาพ” หัวใจสำคัญดูแลผู้สูงวัย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชวนสัมมนาฯ“เกณฑ์คุณภาพ” หัวใจสำคัญดูแลผู้สูงวัย-------------------------------------------------------------------------------...
สัมมนา ความพร้อมของผู้ประกอบการต่อกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก สินค้าที่ไม่ปลอดภัย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง \"ความพร้อมของผู้ประกอบการต่อกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก สินค้าที่ไม่ปลอดภัย (Product Liability : PL L...