สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME สู่การเป็น Smart SMEs และ Global SMEs
ไม่มีค่าใช้จ่าย
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME สู่การเป็น Smart SMEs และ Global SMEs หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการและเชื่อมโยงเครือข่ายสู่ตลาดสากล (Global SME Program) จัดโดยกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ไชนิ่ง คอนซัลท์ จำกั
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาฮาร์ดแวร์บนซอฟต์แวร์ หรือ Internet of Things  ลงทะเบียนได้ที่ https://www.arit.co.th/dip-iot/
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาฮาร์ดแวร์บนซอฟต์แวร์ หรือ Internet of Things ในวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 รับจำนวนจำกัด 40 ท่านเท่านั้น
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneur Creation: NEC)
4,000บาท
หลักสูตรที่ช่วยเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้เกิดองค์ความรู้ แนวทาง และแผนในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ
การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การออกแบบกระบวนการผลิตและลดต้นทุน แบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas) การวิเคราะห์โอกาศทางธุรกิจ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ การสรางต้นแบบผลิตภัณฑ์
โครงการน่าสนใจ......... โครงการนี้ที่ปรึกษาจะเข้าไปสอนงานและพัฒนาธุรกิจถึงโรงงาน และทางโรงงานจะได้เป็นกรณีศึกษาดาวเด่นของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในปี 2559
ไม่มีค่าใช้จ่าย
โครงการนี้ที่ปรึกษาจะเข้าไปสอนงานและพัฒนาธุรกิจถึงโรงงาน และทางโรงงานจะได้เป็นกรณีศึกษาดาวเด่นของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในปี
ด่วน อบรมฟรี ! ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้ารับการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ‪#‎สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่นด้านการสร้างแบรนด์และการออกแบบสินค้าแฟชั่นภูมิปัญญาไทย‬
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้ารับการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่นด้านการสร้างแบรนด์และการออกแบบสินค้าแฟชั่นภูมิปัญญาไทย
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC54) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรฝึกอบรม• ฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐาน 10 วัน (60 ชั่วโมง) ประกอบด้วยo การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่o กลยุทธ์ทางการตลาดo การบริห...