สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การบริการ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

สุดยอดเทคนิคเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ
ไม่ระบุราคา
ในสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ชัดเจนว่า คนได้หันมาให้ความสำคัญกับการให้การบริการ ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรหรือภายนอกองค์กรก็ตาม และพยายามที่จะพัฒนาการบริการของตนให้เป็นเลิศ เพราะงานบริการเป็นปัจจัยหลักที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการสามารถรับรู้และสัมผัสได้ด้วยใจ
สุดยอดเทคนิคเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ
ไม่ระบุราคา
ในสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ชัดเจนว่า คนได้หันมาให้ความสำคัญกับการให้การบริการ ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรหรือภายนอกองค์กรก็ตาม และพยายามที่จะพัฒนาการบริการของตนให้เป็นเลิศ เพราะงานบริการเป็นปัจจัยหลักที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการสามารถรับรู้และสัมผัสได้ด้วยใ
สุดยอดเทคนิคเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ
ไม่ระบุราคา
การบริการที่ดีนั้น ผู้ให้บริการต้องมีจิตใจที่เป็นนักอาสา ที่อยากบริการ การแสดงออกมาทั้งกาย วาจา และสื่อทางใจ จะทำให้ผู้ได้รับบริการรับรู้ได้ถึงความสุขที่ได้รับ รวมเป็นจนถึงสิ่งที่ลูกค้าและผู้รับบริการมองเห็นเป็นสิ่งแรกคือบุคลิกภาพและการแสดงออก
ผูกใจลูกค้าให้อยู่หมัดด้วย 9 เคล็ดลับพิชิตใจ
ไม่ระบุราคา
หัวใจของการผูกใจลูกค้า คือการให้บริการที่ดีเยี่ยม ประทับใจและมีความสุข ทั้งนี้การรักษาลูกค้าไว้ ต้องทำให้ลูกค้าเกิดความสุข ซึ่งพื้นฐานจะต้องมาจากความสุขของผู้ที่ทำงานในองค์กรทุกหน่วยงานส่งต่อไปถึงลูกค้านั่นเอง
Professional Call Center
ไม่ระบุราคา
“บริการให้ลูกค้าประทับใจ” เป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อการแย่งชิงและรักษาลูกค้าไว้ การบริการให้ดีเลิศจนสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จึงเป็นอาวุธที่สำคัญในการสร้างความเป็นเลิศให้ธุรกิจ
Service Mind การบริการด้วยหัวใจ
ไม่ระบุราคา
หลักสูตร Service Mind การบริการด้วยหัวใจ เป็นหลักสูตรที่สำคัญ เนื่องด้วยธุรกิจในโลกปัจจุบันนี้ ล้วนมีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะด้านการบริการ หลักสูตร การบริการมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง จนถึงระดับสูง ซึ่งหลักสูตรเบื้องต้นที่จะช่วยปูพื้นฐาน
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

Customer Complaint Management
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักขายและนักบริการ ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ได้ฝึกปฏิบัติการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า
จิตวิทยาการแก้ไขปัญหาในงานบริการ
ไม่ระบุราคา
บ่อยครั้งที่พบว่า การแก้ปัญหา และ การตัดสินใจเป็นเรื่องที่สร้างความยากลำบากให้เราได้ไม่น้อย ทั้งในการใช้ชีวิตประจำวัน และ ในการทำงาน แต่การตัดสินใจในแต่ละครั้งมีความหมายต่อชีวิต และ ผลงานอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านงานบริการ
Customer Complaint Management
ไม่ระบุราคา
เพื่อให้ทีมนักขายและนักบริการ ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบรวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง
จิตวิทยาในการแก้ไขปัญหาในงานบริการ
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในงานบริการอย่างมีชั้นเชิง เป็นระบบ ภายในเวลาที่รวดเร็ว
หลักสูตร Service Mind for Business Excellence
ไม่ระบุราคา
จิตสำนึกเทคนิคการบริการให้โดนใจลูกค้าและบุคลิกภาพที่ดีสำหรับบริการเพื่อความสำเร็จในธุรกิจใช้รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนา ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเชื่อมั่นในตัวเอง สามารถปรุงแต่งบุคลิกภาพของตนโดยพิจารณา
4 และ 12 เคล็ดลับ เพื่อการเป็นหัวหน้าที่สมบูรณ์แบบ
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก
ยกระดับการบริการขั้นสูง
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรนี้ ได้พัฒนาและออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกทักษะการบริการ การสนทนา การแนะนำสินค้า การวางตัวของพนักงานเพื่อให้เกิดความเกิดความเหมาะสมและที่สำคัญจะต้องการเกิดความ ประทับใจไม่รู้ลืม ของลูกค้า
ยกระดับการบริการขั้นสูง
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรนี้ ได้พัฒนาและออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกทักษะการบริการ การสนทนา การแนะนำสินค้า การวางตัวของพนักงานเพื่อให้เกิดความเกิดความเหมาะสมและที่สำคัญจะต้องการเกิดความ ประทับใจไม่รู้ลืม ของลูกค้า
หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ
ไม่ระบุราคา
ในยุคปัจจุบันการบริการให้ประสบความสำเร็จย่อมต้องมีจุดเริ่มต้น นั้นก็คือ การสร้างเสน่ห์ด้วยภาพลักษณ์ของตนเองซึ่งจุดเริ่มต้นนี้เป็นประตูด่านแรกของทุกอาชีพที่ต้องพบปะผู้คน ดั่งคำกล่าวที่ว่า บุคลิกภาพภายนอกมาจากภายใน
หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ
ไม่ระบุราคา
ในยุคปัจจุบันการบริการให้ประสบความสำเร็จย่อมต้องมีจุดเริ่มต้น นั้นก็คือ การสร้างเสน่ห์ด้วยภาพลักษณ์ของตนเองซึ่งจุดเริ่มต้นนี้เป็นประตูด่านแรกของทุกอาชีพที่ต้องพบปะผู้คน ดั่งคำกล่าวที่ว่า บุคลิกภาพภายนอกมาจากภายใน
หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ
ไม่ระบุราคา
ในยุคปัจจุบันการบริการให้ประสบความสำเร็จย่อมต้องมีจุดเริ่มต้น นั้นก็คือ การสร้างเสน่ห์ด้วยภาพลักษณ์ของตนเองซึ่งจุดเริ่มต้นนี้เป็นประตูด่านแรกของทุกอาชีพที่ต้องพบปะผู้คน ดั่งคำกล่าวที่ว่า บุคลิกภาพภายนอกมาจากภายใน
Professional Call Center
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม/ พนักงาน Call Center ได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจลูกค้าและสร้างความประทับใจให้ดิ่งลึกมากขึ้น
นักบริการ 360 องศา
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้า ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าโกรธ
นักบริการ 360 องศา
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้า ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า
Service Attitude & Service Mind  ทัศนคติการบริการด้วยหัวใจ
ไม่ระบุราคา
หลักสูตร “ทัศนคติการบริการด้วยหัวใจ (Service Attitude & Service Mind)” จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีม Customer Service ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของบทบาทและหน้าที่ของตนเอง มีทัศนคติที่ดีในการให้บริการ ฝึกฝนเรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าทั้งภายในและภายนอกให
Service Excellence with E.Q พัฒนางานบริการให้เป็นเลิศด้วยความฉลาดทางอารมณ์
ไม่ระบุราคา
ปัจจุบันนี้การแข่งขันของธุรกิจไม่เพียงแต่การมุ่งที่สร้างหรือผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพสู่สายตาลูกค้าเท่านั้น อีกสิ่งหนึ่งที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญไม่แพ้กัน
ชัยชนะนักขายมือทอง
ไม่ระบุราคา
คนที่จะประสบความสำเร็จในงานขายต้องขายอย่างแตกต่าง ขายอย่างเหนือชั้น มีชั้นเชิง มีมาดแห่งนักขาย พร้อมที่จะปรับตัวตามสถานการณ์
กลยุทธ์การบริการเพื่อให้เข้าถึงหัวใจของลูกค้า
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรการอบรมหัวข้อนี้ เป็นการบริการที่ทรงพลังและเป็นอาวุธสำหรับทั้งมือใหม่และพนักงานเก่าในการนำไปใช้จริงได้เป็นอย่างดี
108 วิธีการจัดการกับคำตำหนิของลูกค้า
ไม่ระบุราคา
พลิกวิกฤตเป็นโอกาสจากคำต่อว่า ตำหนิของลูกค้า ไปสู่ความพึงพอใจเกินคาดหวัง
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ด้วย CRM Customer Relationship Management
ไม่ระบุราคา
ในโลกของธุรกิจความสำเร็จในอดีตอาจไม่สามารถนำมาใช้ในปัจจุบันหรืออนาคตได้ องค์กรต้องมีกลยุทธ์ และวิธีการในการรักษาลูกค้าหลัก และช่วงชิงลูกค้ารายสำคัญ
หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ
ไม่ระบุราคา
ในยุคปัจจุบันการบริการให้ประสบความสำเร็จย่อมต้องมีจุดเริ่มต้น นั้นก็คือ การสร้างเสน่ห์ด้วยภาพลักษณ์ของตนเองซึ่งจุดเริ่มต้นนี้เป็นประตูด่านแรกของทุกอาชีพที่ต้องพบปะผู้คน ดั่งคำกล่าวที่ว่า บุคลิกภาพภายนอกมาจากภายใน
หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ
ไม่ระบุราคา
ในยุคปัจจุบันการบริการให้ประสบความสำเร็จย่อมต้องมีจุดเริ่มต้น นั้นก็คือ การสร้างเสน่ห์ด้วยภาพลักษณ์ของตนเองซึ่งจุดเริ่มต้นนี้เป็นประตูด่านแรกของทุกอาชีพที่ต้องพบปะผู้คน ดั่งคำกล่าวที่ว่า บุคลิกภาพภายนอกมาจากภายใน
หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ
ไม่ระบุราคา
ในยุคปัจจุบันการบริการให้ประสบความสำเร็จย่อมต้องมีจุดเริ่มต้น นั้นก็คือ การสร้างเสน่ห์ด้วยภาพลักษณ์ของตนเองซึ่งจุดเริ่มต้นนี้เป็นประตูด่านแรกของทุกอาชีพที่ต้องพบปะผู้คน ดั่งคำกล่าวที่ว่า บุคลิกภาพภายนอกมาจากภายใน
หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ
ไม่ระบุราคา
ในยุคปัจจุบันการบริการให้ประสบความสำเร็จย่อมต้องมีจุดเริ่มต้น นั้นก็คือ การสร้างเสน่ห์ด้วยภาพลักษณ์ของตนเองซึ่งจุดเริ่มต้นนี้เป็นประตูด่านแรกของทุกอาชีพที่ต้องพบปะผู้คน ดั่งคำกล่าวที่ว่า บุคลิกภาพภายนอกมาจากภายใน