ข้อมูลในเวปของเรามีประโยชน์กับคุณใช่ไหมหล่ะ? รักเราชอบเรา ช่วยกันกดไลค์นะคะ -->
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
728x90px banner
search now
แหล่้งรวมอบรม สัมมนา เกี่ยวกับ การบริหารคน โดยคุณสามารถเลือกชมและสมัครออนไลน์ได้ในทันที พร้อมรับส่วนลดพิเศษมากมายจากเวปของเรา
การบริหารคนเก่ง (Talent Management) HRM Model
ไม่ระบุราคา
เรียนรู้การบริหารคนเก่ง (Talent) จากประสบการณ์ตรงของ ผู้บริหาร ซีพี ออลล์
การบริหารโรงแรมสำหรับผู้ประกอบการ
ไม่ระบุราคา
เตรียมความพร้อมกับการบริหารโรงแรมก่อนเข้าสู่ AEC ปี 2015 กับหลักสูตรเจาะลึกเข้มข้น ครบทุกขัวข้อของการบริหารโรงแรม ซึ่งจะช่วยให้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
อบรม กลยุทธ์การบริหารคนเก่งและการสร้างความภักดีในองค์กร
ไม่ระบุราคา
เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการคนเก่งให้อยู่อยู่กับองค์กรด้วยความภักดี
อบรม	 หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง
ไม่ระบุราคา
เรียนรู้เทคนิคการบริหารคนที่มีความแตกต่างกัน ว่าจะเป็นความแตกต่างเรื่องเพศ การศึกษา เชื้อชาติ ความรู้ ความสามารถ หรืออุปนิสัยที่ต่างกัน
สัมมนา  Dealing the Difference Managing People หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง
ไม่ระบุราคา
หากเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกๆคนมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ การศึกษา ความสามารถ อุปนิสัยและทัศนคติต่างๆ ดังนั้นการทำงานร่วมกับคนในแต่ละแบบได้นั้น เราจึงต้องอาศัยความเข้าใจเป็นอย่างดีในปัจจัยพื้นฐานทั้งทางกายภาพ และจิตวิทยาของเขา และแน่นอนว่าหากเราจะต
อบรม เรื่องสุดยอดกลยุทธ์การบริหารคนให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ระบุราคา
เรียนรู้ทักษะในงานบริหารจัดการที่ดี จึงจะสามารถบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
  • 150x150 banner
  • 150x150 banner
  • 150x150 banner
  • 150x150 banner



อบรม ร้อยแผน แสนกลยุทธ์ การบริหารคน ภาคปฏิบัติ
ไม่ระบุราคา
พบกับสุดยอดกลยุทธ์การบริหารคน ภาคปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมใช้ได้จริง ที่ทำให้คนทำงานได้ผลเกินความคาดหวัง
สัมมนา FIRST STEP SUPERVISOR
ไม่ระบุราคา
รวบรวมสุดยอดเทคนิคการบริหารลูกน้องที่หัวหน้ามือใหม่ต้องการ..ท่านทราบหรือไม่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ของหัวหน้ามือใหม่ป้ายแดงที่ได้เลื่อนขั้นจากพนักงานที่ทำงานดี มีความสามารถจนเข้าตาผู้บริหารนั้น คืออะไร…
อบรมการบริหารคนต่าง Generation ในองค์กร (Generation @ Work)
ไม่ระบุราคา
หัวข้อการฝึกอบรมเทรนด์เรื่องประชากรในที่ทำงาน (เข้าใจเบ้าหลอมของคนแต่ละ Generation)รู้จัก Generation Y (Gen Y ต้องการอะไรจากงานและชีวิต / มุมมองของ...
การสัมมนา \
ไม่ระบุราคา
เพื่อเข้าใจ และสามารถจัดการกับความคาดหวังและพฤติกรรมของลูกค้าในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือ วิกฤตเช่นนี้ จึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรีย...
อบรม หลักการบริหารคนรอบทิศทาง (Managing People To All Direction)
ไม่ระบุราคา
เนื้อหาการอบรม (Course Outline) : หลักการบริหารคนในยุคปัจจุบันที่ผู้บริหารจะต้องคำนึงถึง หลักการบริหารคนแบบรอบทิศทาง หลักการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา...
อบรม ISO 9001:2008 Internal Audit (IQA)
ไม่ระบุราคา
เนื้อหาการอบรม (Course Outline) : ส่วนสำคัญของหลักสูตร : ▪ ทบทวนข้อกำหนด ISO 9001 : 2008▪ ความหมาย และประเภทของการตรวจติดตาม▪ วัตถุประสงค์ของการตรว...
อบรม การพัฒนา Job Description เพื่อการบริหารคนและงานอย่างแท้จริง
ไม่ระบุราคา
1.ประโยชน์ของ Job Description2.ปัญหาของ Job Description3.ความสัมพันธ์ของ Job Description กับวิสัยทัศน์องค์กร4.องค์ประกอบของ Job Description5.กระบวน...