ข้อมูลในเวปของเรามีประโยชน์กับคุณใช่ไหมหล่ะ? รักเราชอบเรา ช่วยกันกดไลค์นะคะ -->
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
728x90px banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การบริหารคน จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม
การบริหารคนยุค 2015
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี ทั้งในด้านความเข้าใจเรื่องลูกน้องอย่างแท้จริง การบริหารคนให้เหมาะกับงาน การพัฒนาศักยภาพลูกน้องให้ยิ่งเก่งยิ่งดี
หัวหน้ากับการบริหารคนให้ได้งาน
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ
สุดยอดการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี  (Effective Talent Management)
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี ทั้งในด้านความเข้าใจเรื่องลูกน้องอย่างแท้จริง
สุดยอดการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี ทั้งในด้านความเข้าใจเรื่องลูกน้องอย่างแท้จริง
การบริหารคนเก่ง (Talent Management) HRM Model
ไม่ระบุราคา
เรียนรู้การบริหารคนเก่ง (Talent) จากประสบการณ์ตรงของ ผู้บริหาร ซีพี ออลล์
การบริหารโรงแรมสำหรับผู้ประกอบการ
ไม่ระบุราคา
เตรียมความพร้อมกับการบริหารโรงแรมก่อนเข้าสู่ AEC ปี 2015 กับหลักสูตรเจาะลึกเข้มข้น ครบทุกขัวข้อของการบริหารโรงแรม ซึ่งจะช่วยให้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • 150x150 banner
  • 150x150 banner
  • 150x150 banner
  • 150x150 bannerอบรม กลยุทธ์การบริหารคนเก่งและการสร้างความภักดีในองค์กร
ไม่ระบุราคา
เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการคนเก่งให้อยู่อยู่กับองค์กรด้วยความภักดี
อบรม	 หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง
ไม่ระบุราคา
เรียนรู้เทคนิคการบริหารคนที่มีความแตกต่างกัน ว่าจะเป็นความแตกต่างเรื่องเพศ การศึกษา เชื้อชาติ ความรู้ ความสามารถ หรืออุปนิสัยที่ต่างกัน
สัมมนา  Dealing the Difference Managing People หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง
ไม่ระบุราคา
หากเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกๆคนมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ การศึกษา ความสามารถ อุปนิสัยและทัศนคติต่างๆ ดังนั้นการทำงานร่วมกับคนในแต่ละแบบได้นั้น เราจึงต้องอาศัยความเข้าใจเป็นอย่างดีในปัจจัยพื้นฐานทั้งทางกายภาพ และจิตวิทยาของเขา และแน่นอนว่าหากเราจะต
อบรม เรื่องสุดยอดกลยุทธ์การบริหารคนให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ระบุราคา
เรียนรู้ทักษะในงานบริหารจัดการที่ดี จึงจะสามารถบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
อบรม ร้อยแผน แสนกลยุทธ์ การบริหารคน ภาคปฏิบัติ
ไม่ระบุราคา
พบกับสุดยอดกลยุทธ์การบริหารคน ภาคปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมใช้ได้จริง ที่ทำให้คนทำงานได้ผลเกินความคาดหวัง
สัมมนา FIRST STEP SUPERVISOR
ไม่ระบุราคา
รวบรวมสุดยอดเทคนิคการบริหารลูกน้องที่หัวหน้ามือใหม่ต้องการ..ท่านทราบหรือไม่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ของหัวหน้ามือใหม่ป้ายแดงที่ได้เลื่อนขั้นจากพนักงานที่ทำงานดี มีความสามารถจนเข้าตาผู้บริหารนั้น คืออะไร…
อบรมการบริหารคนต่าง Generation ในองค์กร (Generation @ Work)
ไม่ระบุราคา
หัวข้อการฝึกอบรมเทรนด์เรื่องประชากรในที่ทำงาน (เข้าใจเบ้าหลอมของคนแต่ละ Generation)รู้จัก Generation Y (Gen Y ต้องการอะไรจากงานและชีวิต / มุมมองของ...
การสัมมนา \
ไม่ระบุราคา
เพื่อเข้าใจ และสามารถจัดการกับความคาดหวังและพฤติกรรมของลูกค้าในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือ วิกฤตเช่นนี้ จึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรีย...
อบรม หลักการบริหารคนรอบทิศทาง (Managing People To All Direction)
ไม่ระบุราคา
เนื้อหาการอบรม (Course Outline) : หลักการบริหารคนในยุคปัจจุบันที่ผู้บริหารจะต้องคำนึงถึง หลักการบริหารคนแบบรอบทิศทาง หลักการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา...
อบรม ISO 9001:2008 Internal Audit (IQA)
ไม่ระบุราคา
เนื้อหาการอบรม (Course Outline) : ส่วนสำคัญของหลักสูตร : ▪ ทบทวนข้อกำหนด ISO 9001 : 2008▪ ความหมาย และประเภทของการตรวจติดตาม▪ วัตถุประสงค์ของการตรว...
อบรม การพัฒนา Job Description เพื่อการบริหารคนและงานอย่างแท้จริง
ไม่ระบุราคา
1.ประโยชน์ของ Job Description2.ปัญหาของ Job Description3.ความสัมพันธ์ของ Job Description กับวิสัยทัศน์องค์กร4.องค์ประกอบของ Job Description5.กระบวน...