สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ลงประกาศ ฟรี!
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การบริหารคน จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

การบริหารคนรุ่นใหม่และคนเก่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ระบุราคา
ปัจจุบันนี้ในองค์กรมีบุคคลากรที่มีความหลากหลายรุ่นมากขึ้น  ซึ่งประกอบด้วยคน บุคคลากรสูงวัย (Babyboom)   บุคคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำงาน (talent)  คนรุ่น GEN X และ GEN Y ซึ่งทัศนคติและวิธีการทำงานของแต่ละกลุ่มจะมีความแตกต่างกันมาก จึงทำให้การท
หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและให้คำปรึกษาสำหรับหัวหน้างาน
ไม่ระบุราคา
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนมาก ทำให้หัวหน้างานสมัยใหม่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง บทบาทที่เคยแค่ทำหน้าที่บริหารจัดการและสั่งการ เพื่อให้ทีมงานดำเนินการตามเป้าหมายนั้น ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว หัวหน้างานต้องปรับตัวเองมาเป็นผู้นำเ
หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารคนแบบ 360 องศา : 360 Degree Managing People
ไม่ระบุราคา
เรียนรู้เกี่ยวกับเคล็ดลับการบริหารคน เพื่อสามารถนำและทำงานกับบบุคคลทุกระดับในองค์กรไม่ว่าจะเป็นในระดับบน (หัวหน้าของคุณและบุคคลในตำแหน่งที่สูงกว่า) ระดับเดียวกัน (เพื่อนร่วมงานและบุคคลในระดับเดียวกัน) และระดับล่าง (คนในความปกครองของคุณ)
NLP Techniques for Coaching & People Management : การใช้เทคนิค NLP ในการบริหารคนและโค้ชงาน
ไม่ระบุราคา
เรียนรู้หลักการภาษาจิตประสาท (NLP ) การสื่อสัมพันธ์แบบ NLP ด้วยภาษากาย น้ำเสียง คำพูด ในการโค้ช ทั้งการโค้ชแบบ 360 องศา ศิลปะการโค้ชทีมงานเพื่อความเป็นเลิศ การโค้ชด้วยการตั้งคำถามทรงพลังโดยใช้ญาณทัศนะ รวมทั้งเทคนิคและกระบวนการโค้ชด้วยวิธีการห้าขั้นตอน
การบริหารคนยุค 2016
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี ทั้งในด้านความเข้าใจเรื่องลูกน้องอย่างแท้จริง การบริหารคนให้เหมาะกับงาน การพัฒนาศักยภาพลูกน้องให้ยิ่งเก่งยิ่งดี
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา : ยุทธศาสตร์การบริหารคนและองค์กรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ไม่ระบุราคา
ความยั่งยืนในธุรกิจ มิได้เกิดจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่แต่เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการสร้างทีมงานและความผูกพันของลูกค้าด้วย
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 bannerการบริหารคนยุค 2015
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี ทั้งในด้านความเข้าใจเรื่องลูกน้องอย่างแท้จริง
การบริหารคนยุค 2015
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี ทั้งในด้านความเข้าใจเรื่องลูกน้องอย่างแท้จริง การบริหารคนให้เหมาะกับงาน การพัฒนาศักยภาพลูกน้องให้ยิ่งเก่งยิ่งดี
หัวหน้ากับการบริหารคนให้ได้งาน
ไม่ระบุราคา
เส้นทางแห่งความสำเร็จย่อมวกวนลูกน้องเกิดสับสนอย่างแน่นอน และในที่สุดองค์กรย่อมแตกความสามัคคีได้
หัวหน้ากับการบริหารคนให้ได้งาน
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ
ร้อยแผน แสนกลยุทธ์ การบริหารคน
ไม่ระบุราคา
พบกับสุดยอดกลยุทธ์การบริหารรคน ใช้ได้จริง ที่ทำให้คนทำงานได้ผลเกินความคาดหวัง กับ 80 วิชาเทพ 80 วิชามารที่ใช้ในงาน รับสมัครคนทำงานได้ทันใจ รักษาคนไว้ให้อยู่นาน พัฒนาคนให้เพิ่มผลงานตลอดปี ฯลฯ
สุดยอดการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี  (Effective Talent Management)
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี ทั้งในด้านความเข้าใจเรื่องลูกน้องอย่างแท้จริง
สุดยอดการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี ทั้งในด้านความเข้าใจเรื่องลูกน้องอย่างแท้จริง
การบริหารคนเก่ง (Talent Management) HRM Model
ไม่ระบุราคา
เรียนรู้การบริหารคนเก่ง (Talent) จากประสบการณ์ตรงของ ผู้บริหาร ซีพี ออลล์
การบริหารโรงแรมสำหรับผู้ประกอบการ
ไม่ระบุราคา
เตรียมความพร้อมกับการบริหารโรงแรมก่อนเข้าสู่ AEC ปี 2015 กับหลักสูตรเจาะลึกเข้มข้น ครบทุกขัวข้อของการบริหารโรงแรม ซึ่งจะช่วยให้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
กลยุทธ์การบริหารจัดการคนเก่ง และทายาทสืบทอดตำแหน่ง
ไม่ระบุราคา
สัมมาหัวข้อ กลยุทธ์การบริหารจัดการคนเก่ง และทายาทสืบทอดตำแหน่งStrategic Succession Plan and Talent Management
อบรม กลยุทธ์การบริหารคนเก่งและการสร้างความภักดีในองค์กร
ไม่ระบุราคา
เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการคนเก่งให้อยู่อยู่กับองค์กรด้วยความภักดี
อบรม	 หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง
ไม่ระบุราคา
เรียนรู้เทคนิคการบริหารคนที่มีความแตกต่างกัน ว่าจะเป็นความแตกต่างเรื่องเพศ การศึกษา เชื้อชาติ ความรู้ ความสามารถ หรืออุปนิสัยที่ต่างกัน
สัมมนา  Dealing the Difference Managing People หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง
ไม่ระบุราคา
หากเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกๆคนมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ การศึกษา ความสามารถ อุปนิสัยและทัศนคติต่างๆ ดังนั้นการทำงานร่วมกับคนในแต่ละแบบได้นั้น เราจึงต้องอาศัยความเข้าใจเป็นอย่างดีในปัจจัยพื้นฐานทั้งทางกายภาพ และจิตวิทยาของเขา และแน่นอนว่าหากเราจะต
อบรม เรื่องสุดยอดกลยุทธ์การบริหารคนให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ระบุราคา
เรียนรู้ทักษะในงานบริหารจัดการที่ดี จึงจะสามารถบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
อบรม ร้อยแผน แสนกลยุทธ์ การบริหารคน ภาคปฏิบัติ
ไม่ระบุราคา
พบกับสุดยอดกลยุทธ์การบริหารคน ภาคปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมใช้ได้จริง ที่ทำให้คนทำงานได้ผลเกินความคาดหวัง
สัมมนา FIRST STEP SUPERVISOR
ไม่ระบุราคา
รวบรวมสุดยอดเทคนิคการบริหารลูกน้องที่หัวหน้ามือใหม่ต้องการ..ท่านทราบหรือไม่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ของหัวหน้ามือใหม่ป้ายแดงที่ได้เลื่อนขั้นจากพนักงานที่ทำงานดี มีความสามารถจนเข้าตาผู้บริหารนั้น คืออะไร…
อบรมการบริหารคนต่าง Generation ในองค์กร (Generation @ Work)
ไม่ระบุราคา
หัวข้อการฝึกอบรมเทรนด์เรื่องประชากรในที่ทำงาน (เข้าใจเบ้าหลอมของคนแต่ละ Generation)รู้จัก Generation Y (Gen Y ต้องการอะไรจากงานและชีวิต / มุมมองของ...
การสัมมนา \
ไม่ระบุราคา
เพื่อเข้าใจ และสามารถจัดการกับความคาดหวังและพฤติกรรมของลูกค้าในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือ วิกฤตเช่นนี้ จึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรีย...
อบรม หลักการบริหารคนรอบทิศทาง (Managing People To All Direction)
ไม่ระบุราคา
เนื้อหาการอบรม (Course Outline) : หลักการบริหารคนในยุคปัจจุบันที่ผู้บริหารจะต้องคำนึงถึง หลักการบริหารคนแบบรอบทิศทาง หลักการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา...
อบรม ISO 9001:2008 Internal Audit (IQA)
ไม่ระบุราคา
เนื้อหาการอบรม (Course Outline) : ส่วนสำคัญของหลักสูตร : ▪ ทบทวนข้อกำหนด ISO 9001 : 2008▪ ความหมาย และประเภทของการตรวจติดตาม▪ วัตถุประสงค์ของการตรว...
อบรม การพัฒนา Job Description เพื่อการบริหารคนและงานอย่างแท้จริง
ไม่ระบุราคา
1.ประโยชน์ของ Job Description2.ปัญหาของ Job Description3.ความสัมพันธ์ของ Job Description กับวิสัยทัศน์องค์กร4.องค์ประกอบของ Job Description5.กระบวน...