ข้อมูลในเวปของเรามีประโยชน์กับคุณใช่ไหมหล่ะ? รักเราชอบเรา ช่วยกันกดไลค์นะคะ -->
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การบริหารทีมการจัดงาน-event จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

ไม่พบอบรมที่คุณต้องการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

3,700บาท
เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่ปล่อยสินเชื่อ และติดตามเร่งรัดหนี้ได้เรียนรู้และเข้าใจใน กลยุทธ์และเทคนิคที่เหมาะสมในการติดต่อกับลูกค้าเพื่อปล่อยสินเชื่อ
4500บาท
หลักสูตรนี้อาจเป็นเรื่องที่หลายท่านคิดว่าเป็นเรื่องทั่วไป แต่จะเน้นการบรรยายในลักษณะที่สรุปหลักการต่างๆ ของกฎหมายประกอบประเด็นที่เกิดขึ้นจากคำพิพากษาของศาลฎีกา
3800บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน บัญชีเบื้องต้น เป็นขั้นตอนแรกในการนำไปใช้ในการทำความเข้าใจ อ่านและวิเคราะห์งบการเงิน
3500บาท
ปัจจุบันมีร่างพ.ร.บ.การทวงถามหนี้ออกมากำหนดกติกา มรรยาท ของพนักงานติดตามหนี้และแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องค้ำประกันและจำนอง ฉบับใหม่ ดังนั้นบริษัท/องค์กร/หน่วยงาน ควรมีพัฒนาบุคลากรให้รู้เท่าทันกฎหมายและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
69,000บาท
ในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น คงปฎิเสธไม่ได้ว่ามีปัจจัยต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเงิน และ การบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพนั้นถือได้ว่า เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจสามารถทำกำไรได้
8900บาท
มาร่วมกันจัดการการเงินและการบัญชีให้องค์กรของคุณมีประสิทธิภาพไปพร้อมๆกัน
3900บาท
การจัดทำแผนงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร จึงเป็นแผนปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนงานที่จะต้องดำเนินการ