สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การร่วมใจประหยัดพลังงานเพื่อในหลวง ครั้งที่ 7 จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

อบรมฟรี โครงการร่วมใจประหยัดพลังงานเพื่อในหลวง ครั้งที่ 7
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ และเผยแพร่องค์ความรู้ การอนุรักษ์พลังงานการสร้างจิตสำนึกระหว่างโรงพยาบาลทั้งภายในกรมการแพทย์ ภาครัฐและเอกชน รวมถึงโรงพยาบาลเครือข่ายด้านพลังงาน