สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ข้อมูล จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน HR ด้วย Excel Dashboard (ภาคปฏิบัติ)
4494บาท
เปลี่ยนมุมมองการแสดงข้อมูลแบบรายงานทั่วไป ให้เป็นรายงานเชิงลึก - นำ Big Data ที่มีอยู่มาบริหารจัดการในรูปแบบของ Dashboard และนำเสนอ โจทย์ผู้บริหาร - นำเสนอข้อมูลตามช่วงเวลา และความถี่ที่เหมาะสม และประยุกต์กับข้อมูลที่ใช้งานจริงได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Data Analytics, โมเดลทางธุรกิจ, วิเคราะห์ข้อมูลสัมมนา "Next Best "Next Best Offer Models for Customers from Data Analytics: การคิดค้นโมเดลทางธุรกิจจากการวิเคราะห์ข้อมูล" ฟรี และรับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่งเท่านั้น By ดร. ธีรวัฒน์ อัศวโภคี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ
“ระบบธุรกิจอัจฉริยะ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจสำหรับผู้บริหาร” (Business Intelligence and Analytics for Managers)
13900บาท
ใช้ Big Data ทำตลาดแบบ Tailor Made อย่างไรให้ได้ผล? เพราะ Market Trend เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การทำตลาดจึงเปลี่ยนจากตลาดแบบ Mass เดิมๆ มุ่งไปสู่ตลาดแบบ Tailor Made อย่างเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นและอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
อบรม หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 6 (ขั้นพื้นฐานและปานกลาง) รุ่นที่ 12 (ปี 2559)
6,500บาท
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Data Mining นี้กำลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลกด้วยแรงขับเคลื่อนอย่างหนึ่งคือ การมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ทำการวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น แต่ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่จะเป็นซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์
อบรมฟรี การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปัจจุบันการแข่งขันก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ทุกองค์การต่างให้ความสําคัญด้วยการ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
การประเมินแผนงานและโครงการ
3500บาท
การบริหารแผนงานและโครงการเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญต่อหน่วงานต่าง ๆ เพราะการทำแผนนำไปสู่การปฏิบัติหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์การได้
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

อบรมหลักสูตร “การใช้งาน SAS Enterprise Guide ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการออกรายงานในองค์กรธุรกิจยุคใหม่”
ไม่ระบุราคา
หลักสูตร “การใช้งาน SAS Enterprise Guide ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการออกรายงานในองค์กรธุรกิจยุคใหม่”
โครงการหัวใจอนุรักษ์@ภูเก็ตที่อควาเรียมภูเก็ต หวังกระตุ้นธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ตร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน และสมาคมดำน้ำทีดีเอแห่งประเทศไทย จ...
อบรมหลักสูตร Non Customer Analysis
ไม่ระบุราคา
1) ท้าทายแนวคิดทางการตลาดที่เน้นลูกค้าเป็นหลักที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน    - ปัญหาของการการแบ่งส่วนตลาด (Segmentation)ที่ยิ่งแบ่งยิ่งทำให้ตลาดเล็กลงและม...
อบรมฟรี! การใช้โปรแกรมLISRELในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อบรมฟรีหัวข้อ  การใช้โปรแกรมLISRELในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย
อบรมฟรี! การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรม   ATLASTI
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หัวข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรม   ATLASTI
หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย R (Command-Line) ปี 2555
ไม่ระบุราคา
เนื้อหาโครงสร้างหลักสูตรวันที่ 1 ทำความรู้จักกับฟังก์ชั่นต่างๆ ของ R  (ระหว่างฝึกอบรมจะมี Workshop ลงมือปฏิบัติจริง)1.แนะนำโปรแกรม Rประวัติความเป็น...
รร. นานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ จัด Workshop และ สัมนาฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่าย
โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ ขอเชิญผู้ปกครองที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษให้บุตร-หลานเข้าร่วม Workshop และฟังสัมมนา รวมถึงสอบวัดระดับพื้นฐานภาษาอังกฤ...
ฟรี อบรมการทำขนมไทย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
1.ถั่วแปบเบญจรงค์ 5 สี 2.ขนมเม็ดขนุน 2ไส้ (ไส้ถั่ว/ไส้เผือก)
สัมมนาฟรี! ACE Success Track in September
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรของธุรกิจประกันชีวิต ที่ท่านสามารถปรับไปใช้กับหลายวิชาชีำพอาทิ เส้นทางสู่การเป็นนักบริหาร
งานสัมมนา เรื่อง “ทิศทางและโอกาสของธุรกิจวิทยุและโทรทัศน์ ยุคใหม่”
ไม่ระบุราคา
สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ (ISEP) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมเป็นสื่อกลางภาคเอกชน หน่วยงานอิสระ และ ตัวแทนนักวิชาการ จัดงานสัมมนา เรื่อง “ทิศทา...