สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การสรรหาคัดเลือกสัมภาษณ์ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ (Target Selection Techniques)
3800บาท
เรียนรู้และเข้าใจหลักการแนวทางและเทคนิคการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยใช้กระบวนการ Target Selection อย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคลากร
3700บาท
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ กระบวนการและตระหนักถึงความสำคัญของการสรรหาคัดเลือกพนักงาน