สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การหาสินค้าขายดี-ขายได้ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

ไม่พบอบรมที่คุณต้องการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

4,900บาท
การพูด สำคัญไฉน? คุณรู้หรือไม่? การพูดทำให้เราประสบความสำเร็จได้ แต่เราต้องรู้วิธี
3500บาท
ลูกค้าปัจจุบันมีความต้องการซื้อที่แตกต่างหลากหลายมากขึ้น มีความเฉพาะตัวมากขึ้นจึงเกิดข้อโต้แย้งที่เป็นทั้งลักษณะคำถามโดยตรงหรือการโต้แย้งทำให้การขายสะดุดลง ทำให้การโน้มน้าวใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อยากยิ่งขึ้น ปัญหาเหล้านี้จะหมดไปหากท่านร่วมสัมมนากับเรา
ไม่ระบุราคา
การเจรจา ติดตาม ทวงหนี้ อย่างมืออาชีพ หลักสูตรนี้ จะทำให้พนักงานที่ติดตามหนี้มีทัศนคติที่ดีในหน้าที่การงานของตน พร้อมเพิ่มเทคนิคที่ดี และใช้ได้ผลในการติดตามหนี้ คำนึงถึงหลักกฎหมาย ลดและป้องกันข้อขัดแย้งในการติดตามหนี้ และเป็นไป ตามเป้าหมายของธุรกิจ
4,900บาท
การพูด สำคัญไฉน? คุณรู้หรือไม่? การพูดทำให้เราประสบความสำเร็จได้ แต่เราต้องรู้วิธี
1,800บาท
หลักสูตรภาษาจีน เพื่อนักธุรกิจที่ต้องการติดต่อการค้ากับจีน ในยุคของ เอ อี ซี เราจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพิ่มเติมเสมอ ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องติดต่อกับประเทศจีน และภาษาจีนก็เป็นภาษาสำคัญในโลกยุคนี้ มีประชากรกว่า 1,300 ล้านคน หากเราสามารถติดต่อทำการค้า
9000บาท
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมพม่าอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะด้านขนบธรรมเนียมประเพณี สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
4,160บาท
ปัจจุบันเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งสำคัญทั้งสำหรับชีวิตประจำวันในการทำงาน และทั้งยังสามารถนำพาองค์กร และประเทศชาติให้ก้าวหน้า