ข้อมูลในเวปของเรามีประโยชน์กับคุณใช่ไหมหล่ะ? รักเราชอบเรา ช่วยกันกดไลค์นะคะ -->
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
728x90px banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การเปิด-lc จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม
ไม่พบอบรมที่คุณต้องการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อนนักธุรกิจที่ดี คือเพื่อนที่รู้ใจ เข้าใจและพร้อมช่วยเหลือกัน ท่านจะหาเพื่อนดีๆ เช่นนี้ได้จากที่ไหน?
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กิจการของท่านมีความเข้าใจในเรื่องระบบคุณภาพ เป้าหมาย พันธกิจ กลยุทธ์ KPIs ที่ดีพอแล้วหรือยัง ?
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและธุรกิจจังหวัดตราด เตรียมความพร้อมสู่สากล รองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดตราด
1200บาท
จัดพิเศษเฉพาะกิจของ Ninebags, Zoescart และ Bag Indeed ร่วมเผยวิธีการจากประสบการณ์ ผ่าน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
โอกาส และความทาทาย ในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กำลังหลอมรวมเอาภูมิภาคอาเซียนเขาไวเปนหนึ่งเดียว วันนี้ ธุรกิจ SME ไทยจะเปลี่ยนแปลงไป SMEไทยตองมีความแข็งแกรง และมีความพรอมในการเผชิญกับความทาทายตางๆ