สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การแปรรูปสมุนไพร จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

อบรมการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรชงดื่มแบบซองและบรรจุขวด by A Chance Learning
3400บาท
เน้นทั้งทฤษฏีและปฏิบัติจนได้ผลิตภัณฑ์กลับบ้าน สอนการปรับสูตรได้ ผู้ไม่มีพื้นฐานสามารถอบรมได้ รับคลาสเล็กเพื่อเน้นการปฏิบัติจริง
โครงการออกแบบและจัดทำงบประมาณการแปรรูปอาหาร สมุนไพร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ผู้ที่สนใจเรื่องการจัดทำงบประมาณเพื่อใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตร อาหาร สมุนไพร นม ให้มีมูลค่าเพิ่ม
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน ฟรี...
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เนื้อที่จัดอบรม..1. ความรู้ทั่วไป2. ภาวะแทรกซ้อน3. ยา4. อาหาร5. การออกกำลังกายและการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน