สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

อบรม เรื่องการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์สถิติ
6,800บาท
เรียนรู้หลักการเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือและความเชื่อมั่น
อบรมฟรี การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีแบบ Cloud Version มาใช้ในการเรียนการสอน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีแบบ Cloud Version มาใช้ในการเรียนการสอน