สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก โถส้วมนั่งราบ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

อบรมฟรี โครงการเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก โถส้วมนั่งราบ มอก.792-2554 กระเบื้องเซรามิก มอก.2508-2555
ไม่มีค่าใช้จ่าย
พื่อให้ผู้ประกอบการ (ผู้ทำ ผู้นำเข้า และผู้จำหน่าย) และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดข้อกำหนดและการทดสอบ มอก.792-2554 และ มอก.2508-2555 และไม่ทำผิดกฎหมายโดยไม่ทำหรือไม่นำเข้าผลิตภัณฑ์ฯที่ไม่เป็นไปตาม มอก.ทั้ง 2 ฉบับ