สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ลงประกาศ ฟรี! | ลงโฆษณา | ติดต่อเรา
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ คุณคัตลียา-กุญชร-ณ-อยุธย จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

ไม่พบอบรมที่คุณต้องการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

4500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการพัฒนาทั้งการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร
3500บาท
สำหรับ บุคลากรทุกท่านที่ต้องนำเสนองาน ,ความคืบหน้าในงาน-ผลงาน,โครงการต่าง ๆ ตลอดจน นำเสนอความคิด ข้อเสนอแนะ แนวทางวิธีการทำงานหรือจัดการปัญหา ให้กับผู้บริหาร , ลูกค้า , คณะกรรมการ หรือผู้ร่วมงานท่าน
4700บาท
10 Case studies of Perfect English E-mail Writing การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษที่นำไปใช้ได้จริง
3,900บาท
การนำเสนอที่ดีสามารถสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นได้ในชีวิตส่วนตัวและชีวิตของการทำงาน หากจะบอกว่าโอกาสของความสำเร็จขึ้นอยู่กับนำเสนอก็ไม่ผิดนักเพราะผู้ประสบความสำเร็จมักจะต้องผ่านประสบการณ์ในการนำเสนองานไม่มากก็น้อย อีกทั้งยังให้ความสำคัญและน้ำหนักของชีวิตใน
3900บาท
การสื่อสารประสานงาน เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับบุคลากรในองค์กร เป็นตัวชี้ขาดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ทั้งยังเป็นตัวแปลสำคัญต่อการสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ ความพึงพอใจจากผู้ที่ติดต่อสื่อสารภายในและภายนอก
3,500บาท
ตาม เรียนรู้เทคนิคในการใช้ทักษะการสื่อสารผ่านตัวหนังสืออย่างถูกต้องและช่วยให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน การเข้าอบรมการสื่อสารอีเมล์ภาษาอังกฤษ จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยให้ผู้ที่เข้าอบรมสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนอีเมล์ได้อย่างเหมาะสม และ
8000บาท
เรียนรู้และฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ สื่อสาร โดยใช้คำศัพท์ในเชิงธุรกิจ ในสถานการณ์ต่างๆ ที่มักพบในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทรนเนอร์ดูแลอย่างใกล้ชิด
4000บาท
เรียนรู้ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4500บาท
รู้ลึก นึกไปใช้ได้จริง เทคนิคเคล็บลับ การพูดภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ