สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

การทำ SRM เพื่อลดต้นทุน (SRM for Cost Savings)
ไม่ระบุราคา
การลดต้นทุน การทำ Cost saving การทำ Cost down เป็นเรื่องปกติที่ทุกบริษัทต้องทำ แต่เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าการเอาเปรียบหรือบีบคั้นกดขี่นั้น มีประโยชน์ฉาบฉวยเพียงในระยะสั้น แต่กลับจะส่งผลร้ายต่อเนื่องระยะยาว การทำงานจัดซื้อยุคใหม่ในเชิง
อบรม การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ระบุราคา
อุปกรณ์สนับสนุนปฏิบัติการหลักของบริษัท หากบริหารจัดการไม่ดีพอก็จะทำให้ปฏิบัติการหลักสะดุดหรือเสียหาย
วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ
ไม่ระบุราคา
รายงานจำนวนรับใบขอสั่งซื้อ (PR) จำนวนออกใบสั่งซื้อ (PO) รายการสั่งซื้อสินค้าและจำนวนเงินที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้า เป็นรายงานที่ไม่สามารถใช้ในการวัดผลงานได้เนื้อหาการสัมมนาหลักสูตรนี้ประกอบด้วยวิธีการทำรายงานรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปีอย่างมีประสิท
อบรมหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
ไม่ระบุราคา
จะทําให้เข้าใจหลักการและวิธีที่จะเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่พึงจะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อบรม หลักเกณฑ์สําคัญในกระบวนการจัดซื้อ
ไม่ระบุราคา
หลักสูตรนี้เหมาะกับมือใหม และใครก็ตามที่เพิ่งเขามาจับงานจัดซื้อยังไมถึง 5 ป และเหมาะกับผูบริหารแผนกจัดซื้อที่มิไดไตเตามาจากงานจัดซื้อระดับลาง
การทํา SRM เพื่อลดต้นทุน (SRM for Cost Savings)
ไม่ระบุราคา
เรียนรู้วิธีใช้ SRM เพื่อลดต้นทุนให้ถูกต้อง อันจะได้รับผลดีอย่างยั่งยืนสําหรับสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์นั้น ไม่มีความจำเป็นจะต้อง Partnership ทั่วไปหมดทุกเจ้า
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

สัมมนา การบริหารจัดการสต็อก และการเช็คสต็อกเพื่อลดต้นทุน
ไม่ระบุราคา
การเก็บสต็อกต่ำเกินไปทําให้ของขาด ไม่พอใช้ ไม่พอขาย ทําให้เสียโอกาสและเสียลูกค้า การตรวจนับสต็อกที่ไม่ถูกต้องและไม่รู้วิธีป้องกันปัญหา ก็มีปัญหาเกิดซ้ำ ซากไม่รู้จักจบสิ้น การเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ที่ใช้กันในบริษัทชั้นนําในการควบคุมดูแลระดับสต็อก