สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ งานอบรมสัมมนาฟรี จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

Good Company Pinpoint : จุดหมายอยู่ที่หมู่บ้าน ปลายทางอยู่ที่ชุมชน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Good Company Pinpoint จุดหมายอยู่ที่หมู่บ้าน ปลายทางอยู่ที่ชุมชน เพื่อขยายผลความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการทุ่มเทสร้างความแข็งแรงให้กับชุมชน (Bottom of Pyramid)ในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานราก ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ (National Agenda) ที่สำคัญ