สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

อบรม กลยุทธ์การตลาดและการบริการเชิงรุก
4,500บาท
เรียนรู้การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร การสร้างสัมพันธภาพแบบครบวงจรและเครื่องมือต่างๆ ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า